Sunteți pe pagina 1din 2

1 mm = 0,1 mV

1 mm = 0,04 s (5 mm între 2 linii groase  0,2 s)

Derivațiile bipolare (standard) DI , DII , DIII


Derivațiile unipolare aVL, aVR, aVF
V1 – s 4 ic, parasternal drept
V2 – s 4 ic, parasternal stâng
V3 – între V2 și V4
Derivațiile precordiale
V4 – s 5 ic, pe linia medioclaviculară
V5 – s 5 ic, pe linia axilară anterioară
V6 – s 5 ic, pe linia axilară medie

Unda P (depolarizarea atrială)


- Amplitudine 1-2,5 mm
- Durată 0,08-0,11 s
Segmentul PQ
- Conducerea atrioventriculară (prin NAV și porțiunea proximală a fasciculului Hiss)
- Durata 0,04-0,1 s (depinde de FC)
Intervalul PQ (PR)
- De la începutul undei P până la prima deflexiune a complexului QRS
- Durata 0,12-0,21 s (depinde de FC)
Complexe QRS
- Activarea ventriculară
- Cele normale sunt de tip supraventricular (înguste, durata < 0,12 s)
- Unda Q – depolarizarea septului interventricular
- Unda R – depolarizarea VS (dar și a VD)
- Unda S – depolarizarea ultimei porțiuni a VS
Unda T – repolarizarea ventriculară
Segmentul ST
- Timpul dintre depolarizarea ventriculară și repolarizarea ventriculară, în care ventriculii sunt complet activați
Intervalul QT
- Cuprinde complexul QRS, seg ST și unda T

Axul cordului (al complexului QRS) = poziția cordului


- Normal: între -15(-30) și +90(+105)

Boli cardiace congenitale


Boli pulmonare cronice (BPOC, CPC)
Deviație axială dreaptă
HTP
Tromboembolism pulmonar
HTA
Boală coronariană
Deviație axială stângă SAo
Toate condițiile ce afectează, în principal, VS
Unele tulburări de conducere intraventriculare

FC = 1500/RR (în cazul ritmurilor neregulate, se face o medie între FC calculate pentru mai multe cicluri consecutive)

Metoda simplificată de calculare a FC (pentru ritmuri regulate) – 300, 150 (300/2), 100 (300/3), 75 (300/4), 60 (300/5)
HIPERTROFIA ATRIALĂ DREAPTĂ (HAD)
Derivații standard P amplu ( 2,5 mm)
V1, V2 P difazică (prima componentă amplă)

HIPERTROFIA ATRIALĂ STÂNGĂ (HAS)


D1, D2, avL, V5, V6 P mitral (bifid), lărgită (durata > 0,11 s)
D3, avF P negativă, > 0,11 s
V1, V2 P difazică (a 2-a componentă amplă), > 0,11 s

HVD HVS
Ax QRS Deviat la dreapta Deviat la stânga
D1 S amplu R amplu
D3, avF R amplu S amplu
V1, V2 R amplu (R > 7 mm în V1) S amplu
V5, V6 S amplu R amplu
Modificări în opoziție de fază ale seg. ST și undei T
RD1+SD3  25 mm
RV5/V6+SV1/V2 > 35 mm

Curentul depolarizant – Ca2+


Curentul repolarizant – K+

HiperK Unde T ample, unde P aplatizate, depresia / supradenivelarea ST, complexe QRS extreme de largi,
stop cardiac (dacă K > 7-8 mmoli/l)
HipoK (hipoMg) Unde T aplatizate, depresia ST, aritmii ventriculare
HiperCa Scurtarea int QT (mai ales a seg ST)
HipoCa Prelungirea int QT (mai ales a seg ST)

FC max = 220-vârsta în ani


În ECG-ul de efort, este suficientă atingerea unei FC de 85-90% din FC max.
ECG-ul de efort este folosit pentru dg. ischemiei coronariene – se urmărește subdenivelarea ST > 1 mm.
Proba de efort se întrerupe dacă subdenivelarea ST  3 mm.

Monitorizarea Holter (monitorizarea ambulatorie a ECG-ului) se folosește pentru studierea tulburărilor de ritm – V1 și
ischemiei miocardice – V5 (modificări ale seg ST și unde T).