Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Ana-Maria Chivu


Bulevardul Timisoara nr. 49, 061315 Bucuresti (România)
0728204191
chivu.anamaria18@gmail.com

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU Asistent Coordonator Fundraising


CARE SE CANDIDEAZĂ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

05/09/2014–10/06/2015 Fundraiser Direct Debit pentru SOS Satele Copiilor


Asociatia pentru Relatii Comunitare, Bucuresti (Romania)

11/06/2015–Prezent Asistent Relatii Publice si Comunicare


Asociatia pentru Relatii Comunitare
- Procesare Mandate Direct Debit
- Telefon/mail pentru mandatele gresite/incomplete si intalnire cu donatorii pentru resemnarea
acestora
- Scriere carti postale pentru donatori
- Completare registru zilieri
- Completare pontaj si calculare salarii zilieri
- Organizarea echipei de fundraising stradal
- Intocmirea deconturilor
- Telefon recrutare

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2010–22/07/2013 Diploma de Licenta


Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Facultatea de Stiinte Politice, specializare
Comunicare si Relatii Publice, Bucuresti (România)
Discipline studiate: Introducere in stiintele comunicarii, Teoria comunicarii, Istoria comunicarii,
Introducere in relatiile publice, Comunicare nonverbala, Psihologia comunicarii, Introducele in sistemul
mass-media, Dreptul Comunicarii, Comunicare audiovizuala.

01/10/2011–15/06/2014
Universitatea Bucuresti, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, specializare
Antropologie, Bucuresti (România)
Discipline studiate: Istorie sociala, Teorii sociologice clasice, Teorii sociologice contemporane, Metode
si tehnici de cercetare sociologica, Antropologie clasica, Antropologie contemporana, Antropologie
urbana, Elemente de drept, Sociologia corpului, Psihologie sociala, Sociologia mass-media.

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

28/1/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2


Curriculum vitae Ana-Maria Chivu

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză B1 A2 A2 A2 A2
franceză B1 B1 A2 A2 A2
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare - bune abilitati de comunicare dobandite in urma experientei mele ca fundraiser stradal
- capacitate de relationare
- bune abilitati de redactare, analiza si sinteza

Competenţe - bune competente de organizare si conducere al unei echipe dobandite in urma experientei mele ca
organizaţionale/manageriale team leader al echipei de fundraising stradal SOS Satele Copiilor.

Competenţe dobândite la locul de Familiarizarea cu mecanismele de atragere de fonduri.


muncă

Competențele digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator
Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar
experimentat experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

O buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office.

28/1/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2