Sunteți pe pagina 1din 1

[ sigla firmei sau a instituției ]

Adeverință de practică

Se adevereşte prin prezenta că domnişoara Grosu Georgiana, studentă în anul al II-lea la


Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, specializarea Comunicare şi Relaţii
Publice, Universitatea Alexandru “Ioan Cuza”, Iaşi, a efectuat practică de specialitate în
cadrul departamentului de Fundraising pentru proiectul Fiecare Copil Contează al ONG-
ului Salvaţi Copiii, pe perioada lunii Iunie.

Menţionăm că în cele 30 de ore de activitate domnişoara Grosu Georgiana şi-a îndeplinit


cu succes sarcinile primate, dând dovadă de profesionalism şi pasiune pentru domeniul pe
care îl studiază.

Număr: ................... Director:


.............................................

Data: ....................... Semnătură & ștampilă:

[ nume companie, adresă, cod fiscal, telefon, e-mail ]