Sunteți pe pagina 1din 1

Probleme propuse 553

Clasa a IX-a
13. Rezolvaţi inecuaţia f (x) > f (1 − 2x), unde f (x) = 1 + x2 , x ∈ R.
( )
14. Calculaţi f ◦ f ◦ . . . ◦ f (2019), unde f (x) = 1 − x, x ∈ R.
| {z }
de 10 ori
15. Determinaţi axa de simetrie a graficului funcţiei f : R → R definită
prin f (x) = 1 − x + x2 .
16. Arătaţi că funcţia f : Z → Z, f (n) = (−1)n n este impară.
17. Arătaţi că triunghiurile ABC şi A′ B ′ C ′ au acelaşi centru de greu-
−−→ −−→ −−→ → −
tate dacă şi numai dacă AA′ + BB ′ + CC ′ = 0 .
−−→ −→ −−→
18. Calculaţi lungimea vectorului AB + AC + BC ştiind că ABC este
triunghi echilateral de latură 1.
Clasa a X-a

1 3
19. Fie ε = − +i . Calculaţi modulul numărului 1+ε+ε2 +. . .+ε100 .
2 2
20. Calculaţi (cos 10◦ + i sin 10◦ )9 (cos 20◦ + i cos 70◦ )12 .
21. Calculaţi [lg 10!].
5
22. Rezolvaţi ecuaţia ex + e−x = .
2
23. Câte numere raţionale sunt ı̂n mulţimea
{log2 n | n = 1, 2, . . . , 10}?
1−x
24. Arătaţi că funcţia f : (−1, 1) → R, f (x) = log3 este impară.
1+x
Clasa a XI-a
 
0 1 0
25. Considerăm matricea E =  0 0 1 .
1 0 0
a) Calculaţi E 2019 .
( )10
b) Calculaţi I3 + E + E 2 .( )
c) Rezolvaţi ı̂n C ecuaţia det I3 + xE − xE 2 = 0.
√ √ √
1 + 2 + 3 + ... + n
26. Fie şirul an = √ , n ≥ 1.
n n
a) Calculaţi lim an .
n→∞ ( )
2
b) Calculaţi lim n an − .
n→∞ 3