Sunteți pe pagina 1din 1

n centrul tuturor afacerilor stă omul.

Toate celelalte resurse, terenuri, clădiri,


mecanisme, utilaje autovehicule sau bani sunt doar de importanţă secundară. Fără oameni
nu
se pot face afaceri. Afacerile nu au alt scop decât să servească nevoile oamenilor. Desigur,
oamenii au roluri diferite încadrul unei afaceri şi au multe legături cu alte afaceri. Oamenii
sunt angajaţii unei afaceri. Uneori ei sunt managerii acesteia, alteori sunt furnizori, clienţi,
creditori, debitori, şi deseori sunt acţionari ai unei iniţiative. În mod frecvent însă, ei pot avea
toate aceste atribute la un loc.
Mecanismele economiei de piaţă impun practicarea unui management eficient şi
performant la toate nivelurile, iar aceasta nu se poate realiza fără resurse umane
competente,
puternic motivate pentru performanţă.
Pentru orice organizaţie de succes, resursele umane reprezintă nucleul în jurul cărora
gravitează toate celelalte resurse (materiale, financiare, informaţionale), iar problemele
privind recrutarea, selecţia, instruirea, perfecţionarea, evaluarea, recompensarea şi
motivarea
constituie principalele direcţii de cercetare a Managementului resurselor umane a oricărei
organizaţii.
Managementul resurselor umane va cuprinde şi se va amplifica în toate domeniile vieţii
economice, sociale, politice şi culturale. Este evident că managerul competent trebuie să
aibă
o mare capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate şi mobilitate în gândire, capacitate de
negociere, disponibilitate de dialog, spirit de echipă dar, mai ales, să ştie cum să motiveze
angajaţii în obţinerea de rezultate performante şi să conştientizeze că succesul poate fi
obţinut
numai atunci când fiecare angajat simte că are valoare şi că este important în cadrul
organizaţiei.
Pe fundalul acestor realităţi, prezenta lucrare, structurată în trei capitole, îşi propune să
analizeze probleme legate de recrutarea, selecţia şi angajarea resurselor umane în
organizaţie.