Sunteți pe pagina 1din 1

TEST- LEGĂTURI CHIMICE

1. Completați spațiile libere din următoarele afirmații:


a) Legătura ionică se realizează prin ……. între …….. și……. .
b) Legătura de hidrogen apare între următoarele molecule………și constă în…..
c) Legătura covalentă coordinativă se formează………….
d) Interacțiile intermoleculare influențează proprietățile………………… 1 punct

2. Se dau următorii compuși:


a) Bromură de magneziu f) Ion hidroniu
b) Amoniac g) Hidroxid de potasiu
c) Oxid de natriu h) Tetrahidroxoaluminat de sodiu
d) Clor i) Oxigen
e) Acid fluorhidric j) Metan

Se cere: - stabiliți tipul legături chimice și reprezentați modul de formare


-polaritatea moleculelor și natura interacțiilor intermoleculare. 6 puncte

3. a) Determinați numărul de electroni puși în comun din 5,6 grame azot.


b) Determinați numărul de moli de acid sulfhidric în care se găsesc 19,2704 ∙ 10 22
electroni puși în comun. ( AN=14, AH=1, AS=32)

2 puncte

1 punct din oficiu