Sunteți pe pagina 1din 1

„Biserica Izvorul Tămăduirii”

(Şos. Mihai Bravu nr. 303)

„(text cenzurat) .... fiind Mitropolit Primat D.D.CONDON ARAMESCU-


DONICI, în al doilea an de Arhipăstorie, în ziua de 23 iunie, ziua Mobilizării
Armatei Române pentru mărirea teritoriului Ţării şi stabilirea păcii între
popoarele balcanice în război, au început lucrările de radicală restaurare a
picturii acestui Sfânt Locaş, al cărui hram se prăznuieşte „Izvorul Tămăduirii”.
A fost înzestrată şi înfrumuseţată cu toate cele de trebuinţă cum se vede
astăzi. Cheltuielile s-au făcut din veniturile Epitropiei din donaţiile enoriaşilor şi
altor persoane caritabile, după îndemnul şi stăruinţa Epitropilor bisericii:
econom stravofor C. Săndulescu, Ion V. Ionescu şi C. Constantinescu. 1913,
Septembrie 14.”
Foşti preoţi deservenţi: Nicolae Voinescu 1864-1881, Dumitru Popescu
1870-1911; Dobre Popescu 1881-1913; Preot econom stavrofor C. Săndulescu,
1911 –
Foşti epitropi: Măndică Nicolae; Pantazi Vasiliu; Dumitru Crăciun; Ivan
Pena; Dumitru Eftimie; Dumitru Niculescu; Cristea Dinu; Dumitru Diancu;
Cristea Dumitrescu; Stefan Iacovescu; Stemate Conda; Ghiţă Stănescu; Dumitru
Stănescu; Stancu Ionescu; Ion V. Ionescu - 1903;
C. Constantinescu, - 1910.
„Iar în anul 1962 a fost restaurată pictura cu cheltuiala enoriaşilor şi cu
ajutorul Prea Fericitului Părinte Justinian, din strădania preoţilor Mihail
Zugrăvescu, I. Balilescu şi Petre F. Alexandru, a epitropilor Mihail Moraru, Gh.
Neşteanu şi I. Dragomirescu precum şi a consilierilor I.D. Budici, cântăreţ, Ilie
Simeon, D. Tache, Radu Ciuplea, Caramfil Popa, Simion Popescu, Teodor
Savidis, I. Comşa, I. Florea.”
(Există o pisanie în limba română, cu litere slavone, din anul 1812 )