Sunteți pe pagina 1din 2

Biserica „Sf.

Nicolae – Sârbi”
(Str. Pitagora nr. 11)

Într-un document din 28 mai 1639 este menţionat ca martor Popa Stanciu
din mahalaua Sârbi, ceea ce demonstrează că, la începutul veacului al XVII-lea
exista o biserică, probabil din lemn, situată în această parte a oraşului, populată
de locuitori transdanubieni.
Domnitorii Ţării româneşti acordaseră facilităţi acestor sud-dunăreni, ceea ce a
făcut ca aici, în apropierea bisericii şi Mânăstirii Radu-Vodă să apară o Slobozie
domnească.
O a doua biserică având hramul Sf. Nicolae (este vorba de Sf. Nicolae de
la MIRACHILIA) va fi ctitorită de jupân Vasile Potoceanu cupeţ, soţia acestuia
şi fiul lor, Ghinea, mitropolit fiind chiar Ioaniche Stavropoleos, după cum
glăsuieşte pisania datată 1 septembrie 1692.
În anul 1744 acest lăcaş făcea parte din rândul bisericilor de zid ale
oraşului. Biserica va fi afectată de cutremurul din 1938, dar va fi reparată capital
în anul 1864, când i se adaugă clopotniţa şi va fi repictată.
Din punct de vedere arhitectural, biserica era de formă treflată cu altar
înălţat. S-a adăugat ulterior un vestibul pronaosului, destul de încăpător, flancat
de cele două ferestre largi. Pe pronaos se ridica o turlă-clopotniţă, de formă
pătrată, în timp ce pe naos se află o turlă de tip octogonal, cu baza de asemenea
pătrată.
Pictura interioară a fost executată în stilul academic al şcolii lui Gheorghe
Ioanid (1838-1921), elev al maestrului Tattarescu.
Biserica a fost demolată la data de 4-5 septembrie 1985, datorită lucrărilor
de sistematizare ale zonei, pe locul ei fiind în prezent amplasată Biblioteca
Naţională.
Obiectele de cult aparţinând bisericii Sf. Nicolae-Sârbi sunt în prezent la
biserica cimitirului din parohia Fântânele, Jud. Dâmboviţa (candele de argint,
chivot de argint, icoane, sfeşnice, clopote, steaguri etc.)
Marele policandru este montat la Biserica Bălăneanu din Bucureşti. Un alt
obiect de preţ, ce aparţinea acestei biserici, Evanghelia de la 1695, tipărită de
Antim Ivireanu, cu litere chirilice, ferecată în argint, se află la depozitul de carte
veche de la Stavropoleos.