Sunteți pe pagina 1din 2

Biserica „Sf.

Arhangheli Mihail şi Gavril” – Ghencea

„Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, s-a


ridicat această sfântă biserică cu hramul „Sfinţii Arhangheli” şi „Sf. Spiridon”,
în Parohia Parcul Ghencea, în zilele şi cu ajutorul neprecupeţit al Prea
Fericitului Părinte Justinian, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, cu osârdia
Consiliului şi Comitetului Parohial şi a tuturor binecredincioşilor enoriaşi, sub
îndrumarea şi conducerea preotului paroh Spiridon Andreescu, care s-a străduit
cu ridicarea acestui sfânt locaş de la temelie până la târnosire.
Parohia Parcul Ghencea a fost înfiinţată, la cererea enoriaşilor, în anul
1938, fără biserică şi fără teren de biserică, iar primul ei preot, care a organizat-o
a fost preot Spiridon Andreescu.
În anul 1677 a fost înfiinţat şi al doilea post de preot, în care a fost numit
preot Paraschiv Popescu, care a decedat însă în anul 1976 şi a fost înlocuit cu
preotul Petre Balcanoglu, iar în anul 1975 a fost înfiinţat şi al treilea post în care
a fost numit preot Ştefan Dobra.
Terenul pentru biserică a fost donat în anul 1944 de către Ministerul
Apărării Naţionale, prin stăruinţa domnului general Aurelian Balaban.
Lucrările de construcţie s-au început în anul 1957 şi s-au terminat în anul
1973, când biserica a fost dată în folosinţă pentru cult, însă nepictată.
Până la intrarea în această sfântă biserică, parohia s-a servit timp de 33 de
ani de o capelă, amenajată de preotul Spiridon Andreescu într-o clădire a sa
personală.
Fondurile pentru construcţie au fost donate de credincioşi, iar din partea
Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor s-au primit ajutoare substanţiale, prin
aprobarea Sfântului Părinte Patriarh Justinian.
Lucrările de pictură s-au început în anul 1975 de către pictorul Vasilescu
Gheorghe-Popa, care a decedat în anul 1976 şi au fost continuate şi terminate în
anul 1977 de către pictorul Vasile Blendea din Văleni Dâmboviţa.
La strângerea fondurilor pentru construcţie precum şi la diferite munci
benevole au colaborat şi epitropii parohiei, Consiliul şi Comitetul Parohial,
precum şi mulţi credincioşi binevoitori, cu dragoste de biserică.
Slujba târnosirii s-a oficiat de către P.S. Episcop Roman Ialomiţeanul,
delegat al Prea Fericitului Patriarh Justin, cu un mare sobor de preoţi, în
prezenţa enoriaşilor, care au dat slavă lui Dumnezeu pentru ridicarea acestui
sfânt locaş.
Binecuvântează Doamne pe toţi cei care s-au ostenit cu zidirea şi
împodobirea sfintei casei Tale, precum şi pe toţi credincioşii ce vor veni şi se
vor ruga în sfânta biserica aceasta. Amin.”