Sunteți pe pagina 1din 1

Biserica Doamna Oltea

(Str. Barbu Văcărescu nr. 46)

Biserica poartă numele parohiei, cartierului şi străzii: Doamna Oltea


(mama lui Ştefan cel Mare şi soţia lui Bogdan al doilea al Moldovei).
Biserica a fost construită în anul 1848, după planurile arhitectului Ioan
Paraschivescu, cu hramul Sf. Cuvioasă Paraschiva şi Sf. Antonie cel Mare.
De formă treflată, biserica avea absidele laterale dreptunghiulare.
Zidurile au fost construite din paiantă, cu bolţi şi arce din lemn, cu o
micuţă turlă deasupra naosului.
În interior biserica a fost pictată, parţial, de către pictorul TOMA
LASCOIU, restul fiind opera elevilor Şcolii de pictori de pe lângă Comisia de
Specialitate a Administraţiei Parohiale.
În incinta curţii bisericii s-a construit, în anul 1958 casa parohială, după
planurile arhitectului Ionescu Berechet.
În perioada 1948-1986 la această biserică au slujit preotul paroh IOAN
GAGIU şi preotul Alexandru Armand Munteanu.
Biserica a fost demolată în ziua de 27 noiembrie 1986, iar obiectele de
mobilier au fost transferate la alte mânăstiri şi biserici: Căldăruşani, Cernica,
Biserica Sf. Treime-Tei.