Sunteți pe pagina 1din 11

EDUCATOARE:

Dumitrescu Mariana
Grădiniţa „INOCENŢA”
GĂEŞTI

1
Unitatea de învăţământ: Grădiniţa PP „INOCENŢA” Găeşti
Educatoare: Dumitrescu Mariana
Grupa: Pregătitoare
Tema anuală: Când/ Cum şi de ce se întâmplă?
Tema proiectului: Animale de ieri şi de azi
Tema săptămânii: Vieţuitoarele din adâncuri
Tema zilei: „Împăratul Mărilor şi Oceanelor ne roagă”
Tipul activităţii: Verificare şi consolidare de cunoştinţe
Forma de organizare: Activitate integrată

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI:

ADP:
Rutine: Întâlnirea de dimineaţă. " Dacă aş fi o vietate din apă, mi-aş
dori să fiu....De ce?".
Salutul, Prezenţa, Calendarul naturii,
Servirea micului dejun, deprinderile de igienă şi autoservire - deprinderi de a
mânca frumos
Tranziţii: - "Peştişorii înoată"
- "Bat din palme"

ADE:
Activitate matematică (DŞ): „La pescuit” joc didactic matematic –
Verificarea şi consolidarea deprinderii de a raporta numărul la cantitate şi a
cantităţii la număr,compunerea şi descompunerea numerelor în limitele 1-7
Activitate practică (DOS): „Oceanul cu peşti fermecaţi”- tăiere,
decupare, lipire, realizarea unui colaj cu materiale diferite.- Lucrare
colectivă
ALA I
Construcţii- Castelul Împăratului Mărilor- alăturare, îmbinare,
suprapunere.
Joc de masă- Puzzel tridimensional- „Vaporul pentru pescuit în ocean”
Mozaic – peştişori
Bibliotecă- Scriem semne grafice-„Cartea vieţuitoarelor mărilor”

2
ALA II
*”Împăratul mărilor îşi apără Cetatea”-joc distractiv
*„Sportivii la concurs”- joc distractiv de mişcare
*”Ce s-a schimbat?”- joc liniştitor

SCOP: S1-Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor matematice ptivind


însuşirea conceptului de număr natural în concentrul 1-7; efectuarea unor
operaţii simple de compunere şi descompunere în limitele 1-7.
S2-Consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de
dezvoltare motrică;dezvoltarea simţului practic şi a unor relaţii de socializare
pentru realizarea temei propuse.

Obiective de referinţă:
DŞ - Să numere de la 1 la 7 recunoscând grupele cu 1-7 obiecte şi cifrele
corespunzătoare;
-Să efectueze operaţii de compunere şi descompunere în limitele 1-7;

DOS -Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru


realizarea unei activităţii practice.
-Să identifice, să proiecteze şi să găsească soluţii pentru realizarea
temei propuse în cadrul activităţilor practice.

Obiective operaţionale:
ADE:
DŞ - Activitate matematică: „La pescuit”
O1 Să numere corect în ordine crescătoare şi descrescătoare în limtele 1-7;
O2 Să raporteze numărul la cantitate şi cantiatatea la număr în limtele 1-7;
O3 Să recunoască şi să denumească vecinii numerelor naturale în limtele 1-7
O4 Să rezolve sarcini simple de compunere şi descompunere a numerelor în
limitele 1-7;
O5 Să utilizeze cifrele şi semnele magnetice pentru a „scrie” pe tablă
exerciţiile;

ADE:

3
DOS - Activitate practică: „Oceanul cu peşti fermecaţi”
O1 Să taie după contur siluete de vieţuitoare marine
O2 Să lipească hârtia în spaţiul dat - siluete decupate
O3 Să lucreze individual şi în grup pentru realizarea lucrării propuse.
O4 Să execute exerciţii de încălzirea muşchilor mici ai mâinii
O5 Să aprecieze verbal lucrarea respectând criteriile date
ALA I
Bibliotecă:
- Să traseze într-un spaţiu dat semne grafice pentru a decora
cât mai estetic peştişorii;
- Să respecte dispunerea în spaţiu a semnului grafic respectiv;
-Să păstreze o ţinută corectă a corpului în timpul scrisului.

Joc de masă- Să îmbine piesele de Puzzle pentru a construi un vapor


Să fixeze piesele de Mozaic pentru a realiza peştişori

Construcţii:Să construiască individual sau colectiv, „Castelul Împăratului


Mărilor”, folosind operaţii ca: aşezare,suprapunere, alăturare, îmbinare.
Să comunice liber şi civilizat cu partenerii de joc.
ALA II
- Să respecte regulile de joc;
-Să execute corect deprinderile motrice învăţate : mers,
alergare, săritură.
- Să execute corect mişcările sugerate de conţinutul jocurilor
desfăşurate;
- Să aştepte cu răbdare rolul care i se cuvine în joc;
- Să manifeste atitudini de cooperare, spirit de echipă, de
competiţie şi fair-play.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
jocul didactic, brainstormingul, lucrul individual sau în grupuri mici, turul
galeriilor, cubul.
Mijloace de învăţământ: Piscină, peşti cu magnet, găletuşe, cifre şi
semne cu mangneţi, jetoane cu cifre, jetoane cu peşti, lipici, foarfeci,
polistiren îmbrăcat cu material sintetic albastru, creioane colorate, fire
colorate, medalioane recompense, tabla magnetica de scris, fişe de lucru,
scrisoare.

4
Material bibliografic:
***Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C. - 2008
Laborator preşcolar, Ghid metodologic, Ed. V&I Integral, Bucureşti 2002
*** Revista învăţământului preşcolar 1-2/2009
***Revista învăţământului preşcolar 3-4/2010
***Activitatea integrată în grădiniţă,DPH Bucureşti,2008
***Ghid pentru proiecte tematice, Ed. Humanitas Educaţional, 2008
***Hristu Barbu, Eugenia Popescu, Filofteia Serban, Activităţi de joc şi
recreativ-distractive. E.D.P., Bucureşti, 1993
www.didactic.ro
www.educatoarea.ro

SCENARIUL ACTIVITĂŢII
Întâlnirea de dimineaţă. E zi de sărbătoare. Sala de grupă este pregătită
şi-şi aşteptă „PITICII”. Aceştia nu sunt altcineva decât copiii pregătitoare
care s-au îmbrăcat frumos şi au venit la grădiniţă curioşi să vadă ce surprize
le mai oferă şi această zi, dar poate şi emoţionaţi ştiind că vor avea musafiri.
Salutul:Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit
În cerc să ne adunăm
Pe covor ne aşezăm
Cu toţi să ne salutăm
-Bună dimineaţa dragii mei!
-Bună dimineaţa.
Ne salutăm unii pe ceilalţi rostindu-ne numele.
Calendarul naturii: Se va completa împreună cu copiii ajutaţi de
întrebările: "Ce zi este astăzi", "În ce lună ne aflăm", "În ce anotimp", "Cum
este vremea" „Care este tema proiectului nostru tematic?”, „Care este tema
acestei săptămâni?”. Se poartă o scurtă discuţie despre vieţuitoarele din
adâncuri. Urmează momentul de înviorare.
Noutatea zilei o reprezintă o scrisoare de la Împăratul Mărilor şi
Oceanelor.
Deschidem scrisoarea:

5
Dragi copii,
Într-o ţară îndepărtată am o împărăţie minunată, plină cu peşti de
toate culorile , ei erau comorile mele. Într-o zi s-a întâmplat ceva
neaşteptat, o vrăjitoare rea, a dat o raită prin castelul meu, a găsit nişte
semne ciudate: unele semănau cu nişte scaune întoarse, altele cu nişte
lebede, altele cu nişte secere.Tare şi-a dorit aceste jucărele pentru
copilaşul său Zmeuţul, aşa că le-a adunat într-un sac, s-a urcat pe
mătura ei fermecată şi a plecat spre împărăţia ei.Dar cum zbura pe
mătură, a trecut pe deasupra unei ape şi sacul i-a scăpat în apă.Aşa că
vă rog să mă ajutaţi să găsesc semnele şi peştişorii pierduţi de
vrăjitoare.Dacă veţi reuşi să îmi recuperaţi comorile, vă voi răsplăti
cum se cuvine.
Cu drag,
Împăratul Mărilor

Tranziţie - Trenuleţul. Ca să înveselim atmosfera vom merge pe la centre


cu trenuleţul iar copiii vor fi vagoanele trenuleţului. Se face intuirea
materialelor pregătite la fiecare centru.
La sectorul Ştiinţă, se va desfăşura jocul didactic matematic „La pescuit”,
joc desfăşurat, conform anexei 1 ataşate la proiect.
La sectorul Artă copiii vor realiza „Oceanul cu peşti fermecaţi”- tăiere,
decupare, lipire, realizarea unui colaj cu materiale diferite.- Lucrare
colectivă
Bibliotecă –realizăm o cărticică a vieţuitoarelor din adâncuri, unde copiii
vor decora siluete de peşti şi de asemenea vor scrie semne grafice şi în
spaţiile pregătite; de asemenea cei care ştiu, vor scrie ce reprezintă imaginea
respectivă, sau vor scrie doar iniţiala cuvântului care reprezintă imaginea.
Construcţii –copiii vor construi castelul Împăratului mărilor, respectând
tehnicile cunoscute, dar şi colaborând pentru realizarea lucrării.
Joc de masă- copiii vor realiza „Vaporul pentru pescuit” –puzzel
tridimensional şi „Peştisori pentru Împărat” – mozaic.

DEMERSUL DIDACTIC

6
Evenimen Strategii didactice Evaluare
te Conţinut ştiinţific Metode şi Mijloace (instrument
didactice procedee de e şi
învăţămân indicatori)
t

Se vor asigura condiţiile necesare pentru


desfăşurarea optimă a activităţii Conversaţia Calendarul Observarea
- aerisirea sălii de grupă naturii comportamentu
Moment - mijloacele de învăţământ vor fi distribuite lui iniţial
organizat pe sectoare
oric Întâlnirea de dimineaţă: Sala de clasă este
pregătită de sărbătoare
Salutul: Bună dimineaţa….
Prezenţa: Al cui ecuson a rămas? Brainstorming Catalog
Calendarul naturii: Cum este vremea ul Răspunsurile
astăzi? copiilor
Care este tema proiectului nostru?
Care este tema săptămânii?

Captarea Se realizează prin apariţia unei scrisori care Povestirea Observarea


şi se dovedeşte a fi de la Împăratul Mărilor şi comportamentu
orientarea Oceanelor, care îi roagă pe copii să îl ajute să scrisoarea lui verbal si
atenţiei recupereze peştişorii minunaţi şi semnele Explicaţia nonverbal al
copilului furate de vrăjitoarea cea rea. copiilor
Explicaţia
Anunţarea Se prezintă copiilor tema zilei " Împăratul
temei şi a Mărilor şi Oceanelor ne roagă". Se vor Materialele
obiectivel anunţa tema, obiectivele, modul de Conversaţia pregătite în
or desfăşurare a activităţii, se face intuirea fiecare
materialelor din fiecare centru. Observarea centru

ADE:
ACTIVITATE MATEMATICĂ Explicaţia Piscină, Observarea
DS Se va realiza jocul didactic matematic, Demonstraţia Peştişori, comportamentu
conform proiectului didactic anexat Jocul didactic Undiţe cu lui copiilor
(Anexa 1) Cubul magnet Analiza
Jetoane rezolvării
Explicaţia magnetice, fişelor de
semne evaluare
Conversaţia
ACTIVITATE PRACTICĂ Exerciţiul Lipici
DOS Li se prezintă copiilor materialele de lucru şi Siluete
Prezentar sunt informaţi că au ca sarcină să decupeze Lucrul desenate pe
e după contur siluete desenate şi să lipească individual şi în hârtie
optimă a siluetele decupate pentru a realiza Oceanul echipă Fire Proba practică
conţinutul cu peştişori fermecaţi.Se va face încălzirea colorate individuală
ui mânuţelor şi se vor respecta etapele de lucru. Foarfeci
Scoici
Creioane
colorate
Observarea

7
Obţinerea După finalizarea lucrărilor se va organiza o Lucrări comportamente
performan expoziţie şi se va face analiza lucrărilor realizate de lor copiilor la
ţei copiilor copii proba practică
Analiza
probelor
activităţii
ALA I Copiii vor scrie semne grafice, atât în Lucrul Carton Observarea
Bibliotecă siluetele desenate, cât şi în spaţiile pregătite individual colorat comportamente
Exerciţiul Hârtie lor copiilor
Creioane
colorate
Joc de Copiii vor construi un Puzzel 3D „Vaporul „ Lucru Puzzel Analiza
masă Şi din piesele Mozaic „Peştişori” individual şi în Mozaic produselor
grup activităţii
Observarea
comportamente
Construcţi Copiii vor construi prin alăturare, Lucrul în grup Cuburi de lor copiilor,
i suprapunere, îmbinare, un castel pentru şi individual lemn, de analiza
Împăratul Mărilor şi Oceanelor spumă,de produselor
plastic activităţii

Educatoarea le propune preşcolarilor Observarea


Obţinerea alegerea unui centru în care ar dori să lucreze comportamentu
performan cu specificaţia că se pot roti în ordinea lui copiilor
ţei preferinţelor
Educatoarea va supraveghea activitatea în
centre şi îi va ajuta acolo unde este cazul.

Aprecierea rezultatelor se va face prin Explicaţia Aprecieri


Evaluarea metoda "Turul Galeriei". verbale
Copiii vor trece pe rând pe la fiecare grupă Conversaţia
de lucru să vadă şi să aprecieze cum au fost Analiza
realizate lucrările şi se va organiza o mică Turul Galeriei produselor
expoziţie. activităţii

ADP Tranziţie –Înotăm ca peştişorii

ALA II Împăratul Mărilor şi Oceanelor este încântat Explicaţia


Captarea de lucrurile minunate pe care le-au realizat
şi copiii, le mulţumeşte că i-au recuperat
orientarea peştişorii, cifrele şi semnele şi le propune
atenţiei acestora să se joace jocuri distractive.
copiilor
atenţiei
Anunţarea Voi anunţa jocurile pe care le voi desfăşura. Explicaţia
temei şi a Joc distractiv– Împăratul îşi apără cetatea Conversaţia
obiectivel Joc de mişcare –Sportivii la concurs
or Joc liniştitor –Ce s-a schimbat?

Prezentarea jocurilor şi a regulilor de joc Explicaţia Observarea


Prezentar 1.Împăratul Mărilor îşi apără cetatea comportame
ea optimă Copiii sunt aşezaţi în jurul cetăţii.La ntului

8
a semnalul de începere al jocului vor încerca să copiilor
conţinutul doboare popicele cu o minge, adică să Jocul
ui cucerească „cetatea”. Colaborarea
Apărătorul cetăţii caută să împiedice ca dintre copii
mingea să atingă popicele.Pntreu a-i distrage din timpul
atenţia, copiii pot pasa mingea de la unul la Jocul de jocului
altul, aruncând-o la momentul potrivit.Jocul mişcare
continuă până când sunt doborâte toate Respectarea
popicele. regulilor de
2. Sportivii la concurs:copiii vor fi împărţiţi joc, aplauze,
în două echipe şi vor desfasura un joc aprecieri
distractiv unde cele două echipe se vor verbale
întrece, vor alerga, vor sări, vor atinge
peretele, se vor întoarce şi îi vor da colegului
de grupă obiectul pentru a preda ştafeta.
Va fi declarată câştigătoare echipa care a
terminat cel mai repede. Jocul Respectarea
3. Ce s-a schimbat? regulilor de
Pe o masă, plasată în mijlocul cercului făcut joc, aplauze,
de copiii care stau pe scăunele împreună cu aprecieri
educatoarea, se află câteva jucării cunoscute verbale.
de ei.
Un copil ales de conducătorul jocului trebuie
să privească câteva secunde jucăriile, apoi
este scos din încăpere.Între timp, se fac
câteva modificări, se schimbă locul unui
obiect, sau un obiect este înlocuit cu un altul,
sau se adaugă unul.
Conducătorul jocului poate înlocui toate
obiectele cu jucării mărunte-cuburi, figuri,
etc.

Obţinerea După explicarea regulilor jocului se va trece Demonstraţia


performan la realizarea jocului de probă. În desfăşurarea
ţei jocurilor de către copii se va pune accent pe
respectarea regulilor de joc.

Sunt emise aprecieri asupra desfăşurării Conversaţia


Evaluare activităţii şi asupra respectării regulilor
jocului, asupra comportamentului individual
şi colectiv al preşcolarilor.

ANEXA 1.
JOC DIDACTIC

9
Nivel II
Categoria de activitate: DS - Activitate matematică
Mijloc de realizare: Joc didactic
Tema: "La pescuit"
Scopul: Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor matematice privind
însuşirea conceptului de număr natural în concentrul 1-7; efectuarea unor
operaţii simple de compunere şi descompunere în limitele 1-7.
Sarcina didactică: -Rezolvarea diferitelor sarcini legate de
număratul în limitele 1-7, stabilirea locului în şirul numeric,
stabilirea vecinilor, rezolvarea fişelor.
Obiective operaţionale:
O1 Să numere corect în ordine crescătoare şi descrescătoare în limtele 1-7;
O2 Să raporteze numărul la cantitate şi cantiatatea la număr în limtele 1-7;
O3 Să recunoască şi să denumească vecinii numerelor naturale în limtele 1-7
O4 Să rezolve sarcini simple de compunere şi descompunere a numerelor în
limitele 1-7;
O5 Să utilizeze cifrele şi semnele magnetice pentru a „scrie” pe tablă
exerciţiile;

Regulile jocului: Copiii răspund cerinţelor, rezolvă sarcinile


primite, îşi încurajează colegii, aplaudă răspunsurile corecte
Elemente de joc: Surpriza, întrecerea, aplauzele, închiderea şi
deschiderea ochilor

Strategia didactică:
Metode: Explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
algoritmizarea;cubul.
Mijloace didactice: Piscină, peşti cu magnet, găletuşe, cifre şi semne cu
mangneţi, jetoane cu cifre, fişe de evaluare, creioane, creioane colorate.
Demersul didactic

10
Evenimente Strategii didactice Evaluare
didactice Conţinutul ştiinţific Metode şi Mijloace de ( instrumente
procedee învăţământ şi indicatori )
Moment Se vor asigura condiţiile necesare pentru Explicaţia Observarea
organizatoric desfăşurarea optimă a activităţii. Conversaţia comportament
Brainstormingul ului iniţial
Interesul
Răspunsurile
copiilor
Captarea şi Copii vor intui materialele pregătite la centrul Explicaţia Piscină, Observarea
orientarea ştiinţă:piscina, peştii, cifre, semne. Conversaţia peşti, cifre, comportament
atenţiei undiţe ului non-
copiilor verbal
Anunţarea Vom pescui, vom forma mulţimi de peşti, atâţia câţi Explicaţia
temei ţi a ne arată cifrele,vom alcătui scara numerică 1-7, vom Conversaţia
obiectivelor compune şi vom descompune numerele.
Explicarea Educatoarea cere copiilor să se aşeze fiecare la locul Explicaţia Piscina,
jocului lui, să ia undiţele şi să încerce să pescuiască. peştii,
undiţele
Jocul de Se verifică dacă s-au înţeles explicaţiile educatoarei. Explicaţia Cifre,
probă Se execută o dată sau de două ori jocul de probă. Demonstraţia peştişori,
Un copil repetă sarcinile jocului undiţe,
Jocul jetoane
magnetice
Jocul Copiii pescuiesc, peştii se colectează în găletuşe, Explicaţia Aprecierea
propriu-zis educatoarea prezintă o cifră o cifră, pescarul numără Demonstraţia răspunsurilor
şi precizează că are tot atâţia peşti cât arată cifra . Problematizarea copiilor
Copiii folosesc un limbaj matematic adecvat. Algoritmizarea
Pe parcursul jocului sunt antrenaţi să răspundă toţi Jocul
copiii.
Complicarea Copiii vor rostogoli cubul şi vor primi spre rezolvare Explicaţia
jocului sarcini: să compună şi să descompună numere in Demonstraţia Cubul
limitele 1-7 Cubul
Problematizarea
Algoritmizarea
Obţinerea Copiii vor lucra pe fişe. Se intuiesc fişele. Se explică Explicaţia Fişe Evaluarea
performanţei sarcinile şi se îndrumă copiii în funcţie de sarcinilor Creioane fişelor
particularităţile individuale. întâlnite în fişe
Încheierea Educatoarea face aprecieri referitoare la participarea Explicaţia Aprecierea
jocului copiilor la activitate şi asupra comportamentului lor modului de
în timpul activităţii lucru

11