Sunteți pe pagina 1din 3

1 TESTAREA BERBECILOR DUPĂ DESCENDENŢI

Tehnologia de testare a berbecilor după descendenţi pentru producţia de carne cuprinde


obligatoriu patru faze distincte:
1. Faza I-a. Introducerea în testare cuprinde 3 etape importante: nominalizarea
berbecilor, repartizarea berbecilor pe efective de oi şi efectuarea montei.
a) Nominalizarea şi ierarhizarea berbecilor pentru introducerea în testare se face în
funcţie de greutatea corporală după primul sau al doilea tuns, La valori apropiate ale
greutăţii corporale departajarea se face producţia de lână, armonia corporală de
ansamblu. Deoarece în ţara noastră nu este încă pusă la punct tehnica de congelarea
spermei de berbec pentru o eficientă folosire a berbecilor testaţi amelioratori, se vor
nominaliza pentru testare cei mai buni miori şi numai acei strămiori foarte valoroşi
care în anul precedent ca miori, nu au realizat numărul minim de 15 descendenţi sau
din alte cauze obiective.
b) Repartizarea pe efective de oi a berbecilor nominalizaţi pentru testare se face în
funcţie de efectivul matcă cuprins în sistemul O.P. şi de numărul de berbeci pepinieri
testaţi amelioratori. Pentru a elimina influenţa unor factori de mediu şi pentru a creşte
precizia testării este indicat ca pentru berbecii nominalizaţi să se repartizeze oi de
aceeaşi vârstă întreţinute în aceleeaşi condiţii. La crescătorii de oi care folosesc
berbeci amelioratori testaţi anterior, în mod randomizat, 60% din efectivul matcă se va
monta cu aceşti berbeci şi doar 40% va fi repartizat berbecilor nominalizaţi pentru
testare.
În lipsa berbecilor testaţi amelioratori se pot monta cu berbeci nominalizaţi, circa 60-
80% din efectivul matcă. În ţara noastră testarea berbecilor pentru producţia de carne (se asigură
minim 15 descendenţi masculi) se face în paralel cu testarea pentru producţia de lână (se asigură
minimum 20 descendenţi). Prin urmare pentru a avea minim 35 descendenţi născuţi consecutiv,
fiecare berbec nominalizat va trebui să monteze prin montă naturală dirijată minim 60 oi
(fecunditatea minimă90% rezultă 54 produşi din care 5-10% ieşiţi prin mortalităţi şi sacrificări
de necesitate, iar restul până la 35% reformaţi) şi minim 100 oi, prin însămânţare artificială (Î.A).
c) Executarea montei. Miorii nominalizaţi pentru testare care se folosesc prima dată
la reproducţie, înainte de începerea campaniei de montă, vor fi obişnuiţi să monteze,
sau cu recoltarea la vagina artificială. Totodată se face verificarea libidoului şi calităţii
materialului seminal, pe baza fişei de punctaj şi apreciere folosită la berbecii destinaţi
pentru Î.A. Miorii nominalizaţi care nu corespund reproductiv vor fi înlocuiţi cu miori
de rezervă apţi pentru reproducţie şi aleşi în ordinea performanţei proprii.
2. Faza a II-a. Identificarea descendenţilor începe în momentul fătării primilor
miei. Descendenţii se identifică pe baza montei valabile (între 146-155 zile de la
fătare) se individualizează şi se urmăresc până la construirea loturilor de control.

3. Faza a III-a. Îngrăşarea de control pentru testarea berbecilor pentru


însuşirile de carne (T.D.C.).
Se realizează pe parcursul a următoarelor etape:
a) Constituirea loturilor de descendenţi pentru îngrăşarea de control se face din
minim 15 berbecuţi fătaţi consecutiv într-o perioadă de cel mult 30 zile. În acest caz
vârsta medie a lotului va fi de circa 75 zile.
b) Înţărcarea şi concentrarea loturilor
Pentru a preveni un stres puternic în perioada de alăptare, miei vor fi obişnuiţi cu
furajarea suplimentară cu cel puţin o lună înainte de înţărcare. Toţi berbecuţii constituiţi în loturi
de descendenţi se înţarcă în aceeaşi zi.
c) Perioada de pregătire durează minim 25 zile şi are ca scop obişnuirea
berbecuţilor cu noile condiţii de mediu şi de furajare. Din ziua înţărcării, berbecuţii din
loturile de descendenţi se vor creşte intensiv, hrănirea făcându-se la discreţie cu furaj
unic de aceeaşi compoziţie şi valoare nutritivă şi în aceleaşi condiţii pentru toate
loturile. Pe tot parcursul perioadei de pregătire şi control nu se mai fac lotizări.
d) Perioada îngrăşării de control durează exact 60 zile în continuarea perioadei de
pregătire. Berbecuţii din loturile de descendenţi se cântăresc individual cu o toleranţă
de 0,1 kg în prima zi (introducerea la îngrăşarea de control) şi în ultima zi (a 61 zi
dimineaţa la ora 800 fără dietă de calou) a perioadei de control a îngrăşării. La
încheierea îngrăşării de control loturile de descendenţi şi contemporani nu trebuie să
depăşească vârsta medie de 160 zile (75 zile vârsta maximă la înţărcare, 25 zile
acomodarea, 60 zile testarea).

Faza a IV-a. Valoarea de ameliorare a berbecilor testaţi după descendenţi pentru carne
se exprimă prin diferenţa realizată pe perioada de îngrăşare de control faţă de contemporani şi se
înscrie în valori absolute (± g) şi valoare relativă (%).
Contemporanii, sunt toţi berbecuţi care parcurg perioada îngrăşării de control ce provin
de la cel puţin 3 berbeci, alţii decât cel în testare şi sunt născuţi în acelaşi sezon de fătări cu
descendenţii. Calculul rezultatelor testării se face după următoarea relaţie admisă oficial în ţara
noastră:
a) În valori absolute

(n1  y )  (n1  A )
V . A. 
W

(n1  y )  (n 2  Ay )
A
n1  n 2

n1  n2
W 
n1  n2

în care:
VA=valoarea de ameliorare absolută
Y = valoarea medie a caracterului la descendenţi.
Ay = valoarea medie a caracterului la contemporani
n1 = numărul de descendenţi
n2 = număr de contemporani
b) În valori relative:

A  V . A.
V . A.%  x100
A

Ca o alternativă VA se poate determina cu acurateţe mai mare şi prin testul Blup Animal
Model.

S-ar putea să vă placă și