Sunteți pe pagina 1din 1

DESCRIEREA literara in versuri

Descrierea literarǎ este un mod de expunere prin care sunt redate, cu deosebitǎ sensibilitate,
trǎsǎturi variate, aspecte, însuşiri ale unor fiinţe, obiecte, ale naturii, ale înfǎţişǎrii sau ale firii
omeneşti etc., folosind un limbaj artistic nuanţat.
Acest text are caracter descriptiv, deoarece poetul redǎ aspecte ale frumuseţilor naturii,
surprinsǎ în anotimpul minunat al ..............................., alcǎtuind un impresionant tablou din
naturǎ. Tematica fiind natura/ comuniunea om – naturǎ, versurile îi aparţin unui pastel.
Astfel, poetul dezvǎluie peisaje/ fenomene ale naturii, din perspectivǎ când apropiatǎ
(citat)................................, când îndepǎrtatǎ, alcǎtuind impresionante panorame
(citat)..................... sau oferind aspecte detaliate ale vreunui colț din natură (citat)......................
El descrie aspectele, urmǎrind când verticala cer (citat).................. – pǎmânt
(citat)......................., când orizontala, alcǎtuitǎ de peisajul terestru (citat).
Aceastǎ descriere surprinde spaţiul terestru / cosmic/ terestru şi cosmic, realizata cu ajutorul
tehnicii schimbarii perspectivei, proprie descrierii.
Imaginile artistice caracteristice descrierii sunt cele vizuale (citat)......... şi cele
auditive(citat)............ Lor li se alǎturǎ cele tactile ( citat )................, olfactive ( citat ).................
Figurile de stil specifice descrierii literare sunt epitetele ( citate)............... şi enumeraţiile
(citat). Lor li se alǎturǎ şi alte figuri de stil: comparaţii, personificǎri etc.....
Aceastǎ descriere sugereazǎ sentimente variate: melancolie (citat)............., tristeţe
(citat)..........., nostalgie(citat).........., admiraţie, iubire față de natură(citat)..........., dragoste de
viaţǎ(citat)............, veselie(citat)................, optimism (citat)...........
( în funcţie de text vom selecta cele potrivite, vom scrie şi altele, noi ).
Rolul acestei descrieri, în creaţia “............................”, este de a reda o anumitǎ atmosferǎ,
ce sǎ impresioneze cititorul, provocând emoţii artistice deosebite.
( În proza epică, ea are rolul de a pregǎti un anumit moment important al conţinutului
narativ.)