Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT DE EVALUARE SEMESTRUL I

Evaluarea sumativa de la sfârsitul semestrului I a grupei mari a urmarit gradul de progres al


fiecarui copil în parte si al grupei în ansamblu de la evaluarea initiala si pâna acum. Pe lânga functiile de
masurare, de diagnosticare si de prognozare, s-a pus accent pe functia de reglare a demersului didactic
din perioada urmatoare, pâna la încheierea grupei mari, care urmareste în primul rand dezvoltarea
aptitudinii de scolaritate.
Acest lucru a determinat elaborarea si punerea în practica a unor modalitati si forme cât mai
eficiente de realizare a evaluarii, prin care sa se surprinda cât mai fidel si sa oglindeasca clar
performantele prescolarului în raport cu obiectivele stabilite. Astfel, s-au aplicat probe orale (dialog,
discutii libere, intrebari-raspunsuri, joc de rol), probe practic-actionale (activitate practica, lucru cu
obiecte, jetoane, joc exercitiu), probe scrise (fise de lucru), observarea comportamentului in timpul si in
afara activitatilor, studiul produselor activitatii. Informatiile obtinute au fost consemnate in Caietul de
observatii, iar in Fisa de progres individual pentru fiecare copil din grupa, am consemnat data la care am
observat un comportament atins, in dezvoltare sau care necesita sprijin, conform Scrisorii metodice din
2019.
Comportamentele urmarite la activitati au fost selectate pe domenii de dezvoltare si in
concordanta cu Fisa de progres individual, conform Curriculumului pentru educatie timpurie din 2019.
S-a constatat ca nivelul de indeplinire a indicatorilor comportamentali a fost: CA-60%, CD-35%,
N-5%.
Având în vedere faptul ca pe parcursul acestui semestru s-a lucrat tot mai mult abordând
continuturile din perspectiva activitatilor integrate, am considerat necesar ca si evaluarea sa se faca
abordând continutul din aceleasi perspective. Pentru a nu abuza de fisele de lucru, am selectat si aplicat
probe de evaluare care au permis prescolarului sa se manifeste liber, creativ si, astfel, s-au constatat mai
usor cunostintele dodândite si capacitatea de aplicare a acestora în practica.
Evaluarea prin activitatile integrate, datorita posibilitatii pe care prescolarul o are de a se folosi
de cât mai multe materiale, el are prilejul sa aplice cunostintele din mai multe domenii, exersându-si
capacitatile de transfer. Astfel, am proiectat si evaluat urmatoarele activitati integrate:
A.I. D.S+DLC Cine stie castiga!
A.I. DEC+DS Cu creionul pe hartie!
A.I. DLC+DOS Asa da, asa nu!
A.I. DS+DEC Eu stiu multe!
A.I. DOS+DPM Fa, ce stii!
Desigur, copiii au fost observati si la celelalte categorii de activitati JALA 1, JALA 2, ADP,
obtinand informatii despre modul de socializare, nivelul deprinderilor formate, a achizitiilor cognitive, a
nivelului de dezvoltare pentru fiecare copil.
1.Constatari privind dezvoltarea cognitiva:
Marea majoritate a copiilor din grupa au un potential cognitiv bun; capacitati perceptive dezvoltate,
spirit de observatie, gîndire logica, capacitate flexibila de operare cu notiuni, date, ritm de învatare bun,
cu mici exceptii care se încadreaza la un nivel mediu. Copiii si-au insusit notiunea de grupa/multime,
reusind sa formeze cu sau fara ajutor grupe de obiecte dupa un criteriu dat, formeaza perechi, pun in
corespondenta, identifica prin comparatie unde sunt mai multe mai putine, tot atatea si de ce, plaseaza
obiecte intr-un spatiu dat. Copiii de nivel I nu reușesc încă să identifice forma si culoarea pieselor
geometrice. Cu acestia se va lucra individual in cadrul JALA.
2.Constatari privind dezvoltarea limbajului si comunicarii:
Comportamentele verbale masurate au fost atinse în cea mai mare parte de majoritatea copiilor; o
proportie mai mica au aceste comportamente în dezvoltare. Unii copii, care se exprima greu in
propozitii, vor fi antrenati in cadrul JALA, dar si la activitatile pe domenii experientiale, ADP-uri. Se va

1
urmari mai ales exprimarea corecta in propozitii, pronuntia cuvintelor, reproducerea de texte/poezii
pentru dezvoltarea capacitatii de memorare. Ceilalti copii vor fi antrenati în activitati pentru dezvoltarea
limbajului oral si a comunicarii orale, fiind solicitati în rezolvarea unor sarcini mai complicate, cu grad
de dificultate mai ridicat.
3. Constatari privind dzvoltarea fizica, sanatate si igiena personala:
Din punct de vedere fizic, copiii sunt normal dezvoltati. Si-au insusit deprinderile motrice de mers,
alergare, saritura, catarare s. a., pe care le aplica in diferite contexte de joaca si activiate. La capitolul
deprinderi igienico-sanitare inca va trebui sa se lucreze, datorita mediului familial de unde provin. În
ceea ce priveste activitatea de scriere, majoritatea copiilor scriu într-un spatiu dat, respectând orientarea
în pagina si sensul de scriere de la stânga la dreapta în timp ce o proportie mica se orienteaza foarte greu
în spatiul de scriere. Ca urmare vom aplica programe de exersare individuala, antrenând si familia în
acest sens. Pentru ceilalti copii vom desfasura activitati de orientare în spatiu dupa un reper dat,
dezvoltare fizica generala, gimnastica de înviorare zilnica, divertisment, actiuni de educatie fizica, jocuri
în aer liber.
Constatari si masuri ameliorative privind comportamentul psihomotor: Prescolarii redau grafic,
utilizand elemnte de limbaj plastic, utilizeaza diferite tehnici: rupere, mototolire, lipire. Executa corect
exercitii pentru cunoasterea posibilitatilor motrice ale corpului; pentru toti ceilalti copii se vor desfasura
activitati de orientare în spatiu dupa un reper dat, dezvoltare fizica generala, gimnastica de înviorare
zilnica, miscari libere dupa sunetul muzicii, activitati de educatie fizica, jocuri în aer liber etc.
4. Constatari privin dezvoltarea socio-emotionala:
Toti copiii manifesta initiativa într-o mare masura, în executarea unor sarcini colective. Socializarea prin
joc este foarte buna; pentru optimizarea acesteia se vor folosi în continuare ca modalitati de realizare
jocurile cu subiect si roluri, lucrul în echipa, cooperarea.
Grupa, în ansamblul ei, prezinta un comportament socio-afectiv bun, cu unele mici exceptii (copii cu
personalitate puternica care uneori, din dorinta de afirmare perturbă activitatea celorlalti).
5. Constatari privind capacitatile si atitudinile de invatare:
Copiii isi exprima dezinvolt dorinta de a invata sa realizeze anumite actiuni de autoservire, sa
confectioneze jucarii, lucrari practice de care sunt incantati. Majoritatea preșcolarilor grupei își mențin
interesul pentru activitate, cei mai mici dintre ei reusind de asemenea sa se adapteze la regimul de lucru.
In cazul lor, timpul de concentrare este mai scurt. Le place sa picteze, sa deseneze, sa modeleze,
activitati unde se observa exprimarea creativa a gandurilor, emotiilor. Danseaza, canta, fac miscare pe
muzica. Sunt interesati de tot ce este nou si atractiv.

Prof. înv. preşc.

Tudor Loredana