Sunteți pe pagina 1din 3

Telefon: 0770.836192, Fax: 0351.

815524
Email: contact@kaizencompany.eu, Website: www.kaizencompany.eu

TESTE GRILA
Curs „Manager Proiect”

1) Deschiderea unei afaceri este un proiect:


a) De organizare
b) Social
c) De investiţie

2) Prin ce se deosebeşte un proiect de un program?


a) Un proiect cuprinde mai multe programe
b) Un program cuprinde mai multe proiecte
c) Proiectul se implementează la nivel local, programul la nivel naţional

3) Faza de planificare urmează:


a) Implementării
b) Organizării
c) Definirii

4) Care sunt actorii unui proiect?


a) Sponsorul, clientul, stakeholderii
b) Autorităţile locale, managerul de proiect
c) Doar echipa de proiect

5) Managementul riscului presupune:


a) Asigurarea disponibilităţii resurselor în timp util
b) Intuirea problemelor ce pot să apară în timpul proiectului
c) Planificarea şi aplicarea reacţiei la risc pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea
riscurilor

6) Ce competenţe îi trebuie unui manager de proiect?


a) Competenţe de specialitate
b) Cunoaşterea unei limbi străine
c) Nu îi trebuie nici un fel de competenţe

7) Un obiectiv trebuie să fie:


a) Formulat de echipa de proiect
b) Măsurabil
c) Necircumscris temporar

8) Managementul proiectelor reprezintă:


a) Planificarea, coordonarea, conducerea şi controlul proiectelor pe durata ciclului de
viaţă al acestuia
b) Asigurarea de faptul că resursele sunt disponibile în timp util
c) Evaluarea proiectelor

9) Triunghiul proiectelor cuprinde:


a) Obiective, timp, costuri
b) Obiective, timp, manager de proiect
c) Timp, costuri, riscuri

Craiova, 2010
Telefon: 0770.836192, Fax: 0351.815524
Email: contact@kaizencompany.eu, Website: www.kaizencompany.eu

10) Resursele unui proiect sunt:


a) Materiale şi umane
b) Financiare şi umane
c) Materiale, financiare şi umane

11) Ce organizaţii pot implementa un proiect?


a) Organizaţiile non-guvernamentale şi instituţiile publice
b) Toate tipurile de organizaţii
c) Organizaţiile internaţionale

12) Care este prima fază a unui proiect?


a) Evaluarea
b) Definirea
c) Planificarea

13) Ce reprezintă indicatorii de verificare?


a) Descrierea operaţională a obiectivelor generale, a scopului proiectelor şi a rezultatelor
b) Descrierea obiectivelor, surselor de finanţare şi a resurselor implicate
c) Monitorizarea activităţii echipei de proiect

14) Planificarea în managementul proiectelor este realizată pentru:


a) A stabili standarde de performanţă
b) A stabili beneficiarul proiectului
c) Pentru că este o etapă a ciclului de proiect

15) O axă prioritară are în componenţa ei ca structură:


a) Domenii majore de intervenţie şi operaţiuni indicative relevante
b) Proiecte
c) Programe

16) Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, PNDR, este finanţat de:
a) Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Regională
b) Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
c) Fondul European pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

16) În managementul proiectelor a audita înseamnă:


a) A decide dacă proiectul poate fi sau nu finanţat
b) A controla modul în care sunt utilizate fondurile puse la dispoziţie de finanţator
c) A verifica respectarea unui set de proceduri prestabilite

17) Diferenţele dintre programe şi proiecte pot fi analizate în funcţie de:


a) Anvergură, politca naţională şi regională
b) Modul în care sunt planificate, coordonate şi controlate
c) Anvergură, durată, buget, rolul echipei şi orientarea evaluării

18) Ce este Managementul Ciclului de Proiect – MCP?


a) MCP reprezintă detalierea în timp a tuturor activităţilor desfaşurate
b) MCP reprezintă un ansamblu de procese de schimbare pentru a atinge obiectivele
stabilite la începutul proiectului
c) MCP este cea mai simplă modalitate de abordare a unui proiect

Craiova, 2010
Telefon: 0770.836192, Fax: 0351.815524
Email: contact@kaizencompany.eu, Website: www.kaizencompany.eu

19) Când poate fi facută evaluarea?


a) Evaluarea poate fi făcută la începutul perioadei de implementare şi la sfârşitul perioadei de
implementare
b) Evaluarea poate fi făcută în perioada de implementare (“evaluare intermediară”)
c) Evaluarea poate fi făcută în perioada de implementare (“evaluare intermediară”), la
sfârşit (“evaluare finală”) sau după perioada de implementare (“ex-post evaluare”)

20) Ce este graficul Gantt?


a) Este o schemă ce conţine informaţii din planul de activităţi
b) Este o schemă ce conţine informaţii despre data limită de depunere a proiectului
c) Reprezintă derularea în timp a tuturor activităţilor din proiect

21) Proiectul reprezintă o succesiune de activităţi desfăşurate într-o perioadă limitată de timp cu
scopul de a obţine un rezultat punctual în condiţiile ncadrării în consumul de resurse prevăzut.”
A. Adevărat
B. Fals

22) În managementul proiectelor „ programul este reprezentat de o serie de proiecte intercorelate,


ale căror obiective contribuie la îndeplinirea unui obiectiv comun relelvant”.
A. Adevărat
B. Fals

23) Graficul GANTT este o modaliate eficientă de punere în evidenţă a intervalelor de timp în care
se derulează sarcinile şi a modului în care acestea se suprapun în timp.
A. Adevărat
B. Fals

24) Întâlnirile periodice cu membrii echipei de proiect reprezintă o componentă indispensabilă pentru
controlul proiectului.
A. Adevărat
B. Fals

25) În managementul proiectelor impactul reprezintă evaluarea efectului proiectului asupra mediului
în care a fost implementat.
A. Adevărat
B. Fals

Craiova, 2010

S-ar putea să vă placă și