Sunteți pe pagina 1din 1

§8.

Probleme de numărare

8.1. Mulţimi finite ordonate. Numărul funcţiilor f : A � B , unde A şi B sunt mulţimi finite

8.2. Permutări

8.3. Aranjamente

8.4. Combinări, proprietăţi: formula combinărilor complementare

6. N,