Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAȚI

Facultatea de Științe și Mediu


Specializare master A.C.P.A.F.C an II

Referat
Calculul proprietăţilor ADMET (Absorption-Distribution-Metabolism-
Excretion-Toxicity) utilizând programe specializate
Alcoxizi metalici precursori pentru obținere de filme subțiri sub formă de
oxizi la temperaturi scăzute

Cadru didactic coordonator


Conf. fiz. dr.Gosav Steluța

Student
Dr.chim.Vâlcu (Herbei) Elena Emanuela

Galați,
2020
Alcoxizii metalici sunt compuși considerați baze conjugate ale alcoolilor.Sunt
formați din grupe organice (de obicei aril) legate de oxigen, iar de oxigen se leaga
și metalul. De obicei acești alcoxizi metalic se găsesc sub forma unor clusteri si
se pot folosi în diferite domenii pentru obținerea de oxizi ai unor metale la
temperaturi scăzute.
Am ales să analizez o parte dintre acești precursori, deoarece sunt interesată de
proprietățile lor mai ales la nivel de interacțiune cu lichidele organismelor vii,
dacă sunt sau nu toxice atunci când se folosesc în cantități mici si dacă utilizarea
oxizilor obținuți din aceștia pentru diferite componente organice produc efecte
toxice.
1. Etoxid de zirconiu:
roperty Name Property Value Reference

Molecular Weight 275.5 g/mol Computed by PubChem 2.1 (PubChem release 2019.06.18)

Hydrogen Bond Donor Count 4 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18)

Hydrogen Bond Acceptor Count 4 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18)

Rotatable Bond Count 0 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18)

Exact Mass 274.072158 g/mol Computed by PubChem 2.1 (PubChem release 2019.06.18)

Monoisotopic Mass 274.072158 g/mol Computed by PubChem 2.1 (PubChem release 2019.06.18)

Topological Polar Surface Area 80.9 Ų Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18)

Heavy Atom Count 13 Computed by PubChem

Formal Charge 0 Computed by PubChem

Complexity 24.1 Computed by Cactvs 3.4.6.11 (PubChem release 2019.06.18)

Isotope Atom Count 0 Computed by PubChem

Defined Atom Stereocenter Count 0 Computed by PubChem

Undefined Atom Stereocenter Count 0 Computed by PubChem

Defined Bond Stereocenter Count 0 Computed by PubChem

Undefined Bond Stereocenter Count 0 Computed by PubChem

Covalently-Bonded Unit Count 5 Computed by PubChem

Compound Is Canonicalized Yes Computed by PubChem (release 2019.01.04)


2) Etoxid de tantal
3) izopropoxid de zinc
4) Etoxid de hafniu
5) Etoxid de staniu
6) Etoxid de titan
Compusul Log S LogPapp LD50 pLC50 pIGC50
chimic (cm/s) (mol/kg) (mg/L) (μg/L)
Etoxid de 0,1541 0.7676 1,6029 3,6680 -1,2952
zirconiu
Etoxid de -0,7019 1,1175 1,7389 2,5184 -0,9224
tantal
Izopropoxid -0,9686 1,4647 1,4289 3,0554 -1,5927
de zinc
Etoxid de -0,7019 1,1175 1,7389 2,5184 -0,9224
hafniu
Etoxid de -0,9321 1,1740 1,8397 2,7678 -1,3382
staniu
Etoxid de 0,1541 0,7676 1,6029 3,6680 -1,2952
titan