Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS

CAPITOLUL I ARGUMENTAREA TEORETICĂ A LUCRĂRII...........pag. 1


1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND EVOLUŢIA JOCULUI DE FOTBAL....pag. 1
1.2. COMPONENTELE ANTRENAMENULUI ÎN JOCUL DE
FOTBAL.................................................................................................pag. 3
1.3. PARTICULARITĂŢI ALE CAPACITĂŢII DE EFORT SPECIFICE
JUCĂTORULUI DE FOTBAL................................................... ..........pag. 12

CAPITOLUL II METODILOGIA CERCETĂRII....................................................pag. 15


2.1.MOTIVELE ALEGERII TEMEI............................................................pag. 15
2.2.IPOTEZELE CERCETĂRII....................................................................pag. 16
2.3.SCOPUL ŞI SARCINILE LUCRĂRII....................................................pag. 16
2.4.OBIECTIVE.............................................................................................pag. 17
2.5METODE DE CERCETARE....................................................................pag. 17
CAPITOLUL III PREZENTAREA, PRELUCRAREA SI INTERPRETAREA
DATELOR..................................................................................................................pag. 18
3.1.PREZENTAREA DATELOR...................................................................pag. 18
3.2.PRELUCRAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR.............................pag. 19
CONCLUZII ŞI PROPUNERI...................................................................................pag. 23
CONCLUZII....................................................................................................pag. 23
PROPUNERI...................................................................................................pag. 24
BIBLIOGRAFIE........................................................................................................pag. 25
ANEXE......................................................................................................................pag. 26
CUPRINS

CAPITOLUL I ARGUMENTAREA TEORETICĂ A LUCRĂRII ...... Error! Bookmark not


defined.
1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND EVOLUŢIA JOCULUI DE FOTBALError! Bookmark
not defined.
1.2. COMPONENTELE ANTRENAMENTULUI ÎN JOCUL DE FOTBAL .........Error!
Bookmark not defined.
1.3. PARTICULARITĂŢI ALE CAPACITĂŢII DE EFORT SPECIFICE JUCĂTORULUI
DE FOTBAL ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL II METODOLOGIA CERCETĂRII................. Error! Bookmark not defined.
2.1. MOTIVELE ALEGERII TEMEI ................................ Error! Bookmark not defined.
2.2. IPOTEZA CERCETĂRII ............................................ Error! Bookmark not defined.
2.3. SCOPUL ŞI SARCINILE LUCRĂRII ........................ Error! Bookmark not defined.
2.4. OBIECTIVE ................................................................ Error! Bookmark not defined.
2.5. METODE DE CERCETARE ...................................... Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL III PREZENTAREA, PRELUCRAREA SI INTERPRETAREA DATELOR
.................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
3.1. PREZENTAREA DATELOR ...................................... Error! Bookmark not defined.
3.2. PRELUCRAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR Error! Bookmark not defined.
CONCLUZII SI PROPUNERI ................................................ Error! Bookmark not defined.
CONCLUZII ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
PROPUNERI ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
BIBLIOGRAFIE ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXE .................................................................................... Error! Bookmark not defined.