Sunteți pe pagina 1din 8

PORTOFOLIU

TERAPIA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ

RĂUȚĂ CARMEN
PROGRAM TERAPEUTIC PENTRU CORECTAREA SUNETULUI „S”

1.OBIECTIVE

I.ETAPA PREGĂTITOARE

Cunoasterea copilului;
Înlăturarea negativismului faţă de vorbire;
Crearea încrederii în posibilităţile proprii şi a unei atitudini pozitive faţă
de recuperare;
Familiarizarea cu mediul logopedic.

2. EVENIMENTELE ACTIVITĂŢII

- Diagnosticarea pe baza unui examen complex;


- Folosirea unor jocuri, planşe, jucării.

3.MATERIAL DIDACTIC

- planşe;
- jocuri;
- recitări;
- poveşti;
- ghicitori

4.ACTIVITATEA PROFESORULUI

- Antrenează copilul în denumirea unor imagini conţinând sunetul “s” la recitări


şipovestiri, urmărind producţia;
- Creează o atmosferă caldă, prietenească menită să dezvolte încrederea copilului în el
însuşi şi în logoped;
- Explică copilului în ce constă şi care este rolul obiectivelor din dotarea cabinetului
logopedic, permiţând copilului să le atingă, pentru a se obişnui cu ele.

5.ACTIVITATEA COPILULUI

- Recită poezii
- Povesteşte
- Explorează universul cabinetului logopedic

6.EVALUARE
- Stabilirea unui prim contact afectiv
- Alterarea sunetului “s”
- Gradul de mobilitate a copilului
- Mobilitatea limbii
- Starea auzului fizic şi fonematic

II. ETAPA TERAPIEI GENERALE

Dezvoltarea mobilităţii generale


Exerciţii de gimnastică generală, folosind oglinda, jucarii:
Demonstrază şi execută : mişcări care antrenează toate părţile corpului; jocuri de mişcare
însoţite de vorbire; exerciţii de mers, de gimnastică pentru membre, de gimnastică a
trunchiului (imitarea spălatului, aplaudatului, rotirea pumnului, imitarea cântatului la pian
etc. );
Execută prin imitaţie;
Evalueaza mobilitatea generală.

Dezvoltarea mobilităţii aparatului articulator


Exerciţii de gimnastică a aparatului articulator:

generale, folosind jucării, oglinda, instrumente de suflat


Demonstrează şi execută exerciţii:
pentru mobilitatea feţei : exerciţii de clipire a ochilor, concomitent apoi alternativ,
rictusul, umflarea obrajilor cu dezumflarea prin lovire, trecerea aerului dintr-o parte în
aqlta, suptul obrajilor;
pentru gimnastica maxilarelor : exerciţii de închideri şi deschidere a gurii, liber şi cu
rezistenţă, exerciţii de împingere şi apoi de retragere a maxilarului inferiopir; mişcarea
maxilarului inferior inferior de la dreapta la stânga, de coborâre şi de ridicare a
maxilarului, muşcătura;
pentru gimnastica buzelor : sugerea cu buzele strâns lipite, ţuguirea buzelor; rânjetul,
acoperirea dinţilor de jos cu buza de sus şi invers; ţinerea cu buzele a unui obiect ce este
tras, suflatul; fluieratul; prinderea unor nasturi între buze; vibrarea buzelor etc.
pentru gimnastica limbii : scoaterea şi retragerea limbii ; limba în formă de săgeată, apoi
a dinţilor cu limba; atingerea dinţilor de jos şi de sus cu limba; limba în formă de jghab în
interiorul gurii, între buze şi în afara gurii;
pentru palatul moale, muşchii faringelui şi vestibulului faringian.
Executa prin imitatie
Evalueaza mobilitatea fonoarticulatorie

specifice sunetului “s” - se foloseste oglinda


exerciţii de căscare cu retragerea limbii Ia maxilarului inferior, de deglutiţie, de imitare a
tusei, sforăitului etc.
Demonstrază şi execută exerciţii de gimnastică specifice sunetului “s” de corectat (
plasarea limbii la nivelul incisivilor inferiori, marginile limbii apropiate de dintii arcadei
inferioare, concentrarea suflului de aer spre incisivi, buzele deschise cu colturile retrase
in parti, ca pentru zambet).
Dezvoltarea respiraţiei corecte
Exerciţii de gimnastică respiratorie – se folosesc jucării, instrumente de suflat
- Demonstrează şi antrenează copiii la :
- suflatul în lumânare, în batistă, în apă cu paiul, în trompetă, în morişcă etc., umflatul
balonului, aburirea oglinzii, mirositul, expirare şi inspirare alternativ pe nas, pe gură; cu
pauze stabilite; exerciţiile de pronunţie prelungită a unei vocale; de numărat pe parcursul
unei expiraţii, exclamaţii, interjecţii etc.
Execută prin imitaţie
Evalueaza corectitudinea respiraţiei (inspiraţie-expiraţie)

Educarea auzului fonetic


Exerciţii pentru educarea auzului
Formarea percepţiei fonetice corecte – se folosesc planşe, albume, magnetofon
Execută şi antremnează copilul la :
Exerciţii de imitare a sunetelor din natură (onomatopee care vor fi
pronunţate la început cu voce şoptită, apoi cu voce tare, în ritmuri diferite:
șarpele: sssssss
gascanul: ssssssss
liniste: sssssss…).
avionul : j-j-j-j
musca : bzz-bzz-bzz-bzz
morişca : vâjj-vâjj-vâjj-vâjj
căţelul : ham-ham-ham-ham
lupul : hau-hau-hau-hau
pisica : miau-miau-miau-miau
oaia : bee-bee-bee-bee
vaietul : vai!-vai!-vai!-vai!
oftatul : of!-of!-of!-of!
cucul : cu-cu, cu-cu
gâsca : ga – ga –ga –ga
găina : cot-cot-cot-cot
broasca : oac-oac-oac-oac
raţa : mac-mac-mac-mac

Exerciţii de pronunţare a uno serii de silabe opuse, luate din cuvinte paronime, cu scopul
de a antrena intens analizatorul auditiv. Aceste exerciţii vor fi însoţite şi de prezentarea în
scris a literelor asemănătoare ca efect sonor :

sa, se, si, so, su,să,sâ


as, es, is, os, us, ăs, îs
asa, ese, isi, oso, usu, ăsă, îsă
sasa, sese, sisi, soso, susu, săsă, sâsâ
sas, ses, sis, sos, sus, săs, sâs
Exerciţiile de diferenţierea consoanelor surde de cele sonore cu prezentarea grupurilor de
cuvinte foarte asemănătoare ca sonoritate:
p-b
pun-bun parcă-barcă
pată-bată poală-boală
paie-baie / papa-baba
pile-bile / pupă-bubă
pară-bară /pompă-bombă
t-d
tata-data / cot-cod
tac-dac / lată-ladă
tuş-duş /roate-roade
toamnă-doamnă / spate-spade
c-g
cară-gară / cât-gât
coală-goală / cocoşi-gogoşi
fac-fag / luncă-lungă
f-v
fată-vată / far-var
foi-voi / fin-vin
fag-vag / farsă-varsă
s-z
sac-zac / varsă-varză
sare-zare / groasă-groază
seamă-zeamă
s-j
şoc-joc / şale-jale
şir-jir / şapca-japca
şură-jură / prăşit-prăjit

Copilul execută repetat exerciţiile


Se evalueaza corectitudinea percepţiei şi reproducerii sunetului

Exerciţiile de diferenţierea consoanelor surde de cele sonore cu prezentarea grupurilor de


cuvinte foarte asemănătoare ca sonoritate:
p-b
pun-bun / parcă-barcă
pată-bată / poală-boală
paie-baie / papa-baba
pile-bile / pupă-bubă
pară-bară / pompă-bombă
t-d
tata-data / cot-cod
tac-dac / lată-ladă
tuş-duş / roate-roade
toamnă-doamnă / spate-spade
c-g
cară-gară / cât-gât
coală-goală / cocoşi-gogoşi
fac-fag / luncă-lungă
f-v
fată-vată / far-var
foi-voi / fin-vin
fag-vag / farsă-varsă
s-z
sac-zac / varsă-varză
sare-zare / groasă-groază
seamă-zeamă
s-j
şoc-joc / şale-jale
şir-jir / şapca-japca
şură-jură / prăşit-prăjit
Diferenţiază ca loc de articulare
Evalueaza corectitudinea reproducerii sunetului

Exerciţii pentru diferenţierea sunetelor cu punct de articulare apropiat – se foloseste


material ilustrat:
ţ – ce – ci
ţel – cel / aţe-ace
ţine-cine / înţeapă-înceapă
r–l
rac-lac / car-mal
rama – lama / carul-malul
rampa-lampa / car-cal
rege-lege sara-sala

Exerciţii de transformarea cuvintelor prin înlocuire de sunete sau silabe :


-duc -sa -ra -gat
a-puc / ca –ra ta -pa / ba-iat
-lung –na –ta –can
-dand –pac –pan –tan
Face analiza sub aspect semantic
Evalueaza corectitudinea pronunţiei

III. ETAPA TERAPIEI SPECIFICE

Impostarea sunetului “s”; obţinerea pronunţiei corecte a sunetului “s”

Exerciţii pentru impostarea sunetului – se folosesc profile, oglinda:


Exerciţii de analiză fonetică cu inidicarea primului sau ultimului cuvânt dintr-o
propoziţie; completarea cuvintelor cu prima silabă pronunţată de logoped, indicarea unui
sunet omis de logoped.
Exerciţii de pronunţare ritmică, proverbe, ghicitori, poezii.
Jocuri hazlii în care sunetul “s” este repetat de mai multe ori, solicitând în
acelaşi timp atenţia auditivă :

“ Un urs veni la o prisacă / Și prinse pagubă să facă / Albinele cu aprig glas / Au tăbărât
pe al său nas / Vai, vai, nasul meu, simt că-mi ia fos / Si ursul o luă din loc”.

“ Miau, miau, miau / Pe- nserat / Toți pisoii s-au culcat / Iar mămica lor, pisica / La
ferestră stă și coase/ Hăinuțe noi și frumoase”.

“ Sunt cu foi, nu sunt copac / Haină nu-s, dar sunt cusută / Nu sunt om, dar vezi, nu tac /
Știu să spun povești o sută”.

“ Că e vremea rea sau bună / Nici că-i pasă / Dar când pleacă, el nu-și lasă / Casa
niciodată – acasă”.

“ Nu e furcă, nu e fus / Ș i totuși pe tors s-a pus”.

Construieşte cuvinte
Execută prin imitaţie
Evalueaza dezvoltarea auzului fonematic şi a atenţiei auditive

Introducerea sunetului “s” în silabe – se folosesc tabele de cuvinte:

Demonstrează pronunţia sunetului “s” între vocale:


-a a / e e / i ir / -o o- r / -u u- / -ă ă- / -â â- ( Copilul pronunta cu voce tare dupa logoped;
se urmareste corectitudinea pronuntiei).

Demonstreaza pronuntia sunetului “s” in cuvinte – se folosesc planse:


Sac, sat, sapă, sală, sanie, sabie, salată, salam, salopetă, salut, Sandală, Sandu, swc, senat,
secat, secol, secundă, senin, semafor, sifon, sirop, Sile, silitor, siluetaă, singur, simpatic,
sobă, sodă, sonerie, somn, sun, sub, sud, suferă, subiect, suveică, sănătate, sărac, sărut,
sâmbătă, sârmă.
Execută prin pronunţie cu voce tare
Evalueaza orectitudinea pronunţiei în diferite combinaţii fonetice

Demonstreaza si executa :

Corectitudinea pronunţiei în diferite combinaţii fonetice:


Soc / șoc
Sold / șold
Scoală / școală
Peste / pește
Paste / paște
Muscă / mușcă
Creste / crește
Desert / deșert
Cocos / cocoș

Automatizarea sunetului “r” corectat

Introducerea în propoziţii, texte scurte, povestiri, poezii, ghicitori, proverbe.


Folosirea unor dictări şi povestiri după imagini.
Diferenţierea sunetului “s” la nivel de silabă – se folosesc albume, carti, ilustrate.
Exersează citirea cu copilul:

“Șase rațe mari și grase / Fac întruna boroboațe / Au furat din șase vase / Șase coji de
mere rase / V ai, vai, vai, ce rațe hoațe”.

“Dacă fac un singur pas / Pot să prind un fluturaș / Dar de ce să-l prind, îl las / Că e mic și
drăgălaș”.

“Vine, vine, pe Siret / Un pantof fără șiret / Și în el găsești un pește / Care spune o
poveste”.

“Doi cocoși cu creste groase / Se bat cu trei gâște grase / Patru puișori golași / Vreo cinci
râme-ntind poznași / Șase cățeluși de soi / Fugăresc șapte pisoi”.

Execută prin pronunţie ci voce tare


Recita, povesteşte, conversează
Povesteşte oral, povesteşte în scris
Evalueaza gradul de automatizare

S-ar putea să vă placă și