Sunteți pe pagina 1din 34

Fondurile europene

pentru sprijinirea mediului de afaceri


în 2021 - 2027
TEME DE DISCUȚII:

• Stadiul finanțărilor pentru mediul de afaceri 2014-2020

• Perspectivele pentru sprijinirea mediului de afacere 2021-2027

• Infrastructura de transport în sprijinul mediului de afaceri


CAPITAL CERCETARE
UMAN / INOVARE

INFRASTRUCTURĂ
Fondurile europene au sprijinit mediul de afaceri 2014–2020

Direct:
POCU
244,5 mil. Euro alocați, 1,04 mld. Euro aprobați (435% grad de solicitare)

POR
1.334 mil. Euro alocați, proiecte depuse 2,018 mld. Euro (151% grad de solicitare)

POC
798 mil. Euro alocați, proiecte contractate 540 mld. Euro (67%)

Total:
Peste 17.000 proiecte depuse, 2,38 mld alocare
Fondurile europene au sprijinit mediul de afaceri 2014–2020

Indirect:
economia orizontală reprezentată de contractele de servicii și construcții

Fonduri europene în valoare totală de 54 mld. Euro


35

30
Rată absorție
29%
25
Mld. Euro Rată absorție
20 90%

15

10

0
2007-2013 2014-2020 2021-2027
ALOCARE POLITICA DE COEZIUNE 19,21 22,54 30,76
ABSORȚIE POLITICA DE COEZIUNE 17,26 6,46
Majorare a alocării destinate sprijinirii mediului
de afaceri cu circa 147%
4,00
3,50
3,00
2,50
MLD. EURO
2,00
1,50
1,00
0,50
-
2014-2020* 2021-2027**
ALOCARE POLITICA DE COEZIUNE 2,38 3,50
PROIECTE PENTRU MEDIUL DE
1,06 1,5
AFACERI FSE
PROIECTE PENTRUL MEDIUL DE
1,9 2
AFACERI FEDR

* intervenții realizate prin FSE în cadrul POCU 2014-2020 și FEDR în cadrul POR 2014-2020 și POC 2014-2020

** intervenții ce se vor realiza prin FSE în cadrul POCU 2021-2027 și FEDR în cadrul celor 8 programe operaționale
regionale și Programul Operațional Creștere inteligentă și digitalizare
StartUp, unul dintre programele de succes
pentru mediul de afaceri:
Valoare buget alocat Grad de
Start-up Nr. proiecte aprobate Valoare proiecte aprobate
(euro) solicitare
Start-up Nation 109 505 037.23 2255 IMM-uri 427 888 718.00 390%

Start-up Plus 105 000 000.00 195 (7656 IMM-uri) 550 405 780.58 459%

Start-up Diaspora 30 000 000.00 35 (1 026 IMM-uri) 85 599 576.96 251%

TOTAL 244 505 037.23 230 (10 937 IMM-uri) 1 063 894 075.54 435.12 %
Finanțări prin POR 2014 / 2020
pentru mediul de afaceri
Axa prioritara Valoare Nr. Valoare Nr. Valoare Grad de
buget proiecte proiecte contracte contracte solicitare
2.1.A - 425 mil. 5 779 876.10 mil. 2 163 347.33 mil. 81.72%
microîntreprindere euro euro euro
2.1.B – incubator 82 mil. 69 168 mil. 31 92 mil. euro 112.19%
afaceri euro euro
2.2 – IMM-uri 827 mil. 1 551 974 mil. 993 931 mil. 112.57%
euro euro euro
Total 1.334,0 7.399 2.018,1 mil 3.187 1.370,33 102.72%
mil. euro euro mil. euro
Ce înseamnă banii europeni
pentru fiecare cetățean?
România a contribuit cu 18,91 mld Euro în 13 ani
și a atras 54,43 mld Euro,
adică un excedent de 35,52 mld Euro.

Din care 1,5 mld (4,3% din acest excedent),


în ultimele 3 luni de zile ale anului 2019.
286.500 de euro din finanțări europene pentru fiecare cetățean

sau 60 de euro pe zi pentru fiecare român în 13 ani.


România a atras 17,75 mld Euro în actualul ciclu financiar,
adică doar aproximativ o treime din totalul banilor
alocați de UE țării noastre

Restul de 34 mld Euro au fost cheltuiți în 2007 – 2013


și ca fonduri de preaderare.
Perspective 2021 - 2027
Politica de coeziune 2021-2027 are 5 Obiective de Politică:

OP1: O Europă mai inteligentă alocare de cca. 6 mld. Euro

OP2: O Europă mai verde

OP3: O Europă mai conectată

OP4: O Europă mai socială alocare de cca. 8 mld. Euro

OP5: O Europă mai aproape de cetățenii săi


Obiectivul de Politică 1: O Europă mai inteligentă
derulat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR)

Creșterea competitivității mediului de afaceri

Capitalizare cu ajutorul echipamentelor performante

Activități economice care să utilizeze eficient resursele specifice


fiecărei regiuni

Business driven, nu research driven.


Obiectivul de Politică 1: O Europă mai inteligentă

Se alocă 35% din totalul Fondului European de Dezvoltare


Regională per Stat Membru, ceea ce în cazul României
reprezintă o alocare importantă, de aprox. 6 mld. euro.
Obiectivul de Politică 1: O Europă mai inteligentă

A. Consolidarea competitivității economiei românești

B. Crearea de noi companii și creșterea ratei de supraviețuire a


acestora

C. Facilitarea accesului la finanțare pt IMM-uri, inclusiv prin


încurajarea finanțării inițiale și timpurii a start-up-urilor

D. Internaționalizarea afacerilor românești


Obiectivul de Politică 1: O Europă mai inteligentă

A. Consolidarea competitivității economiei românești:


• investiții în noi tehnologii (Internetul lucrurilor, Automatizare, Robotică,
Inteligență Artificială)
• investiții pentru adoptarea de către IMM-uri a tehnologiilor în domeniul
tehnologia informației și a comunicațiilor (digitalizarea proceselor de
producție)
• investiții pentru clustere în vederea integrării acestora în lanțurile de
valoare europene
• Internaționalizare
Obiectivul de Politică 1: O Europă mai inteligentă

B. Crearea de noi companii și creșterea ratei de supraviețuire a


acestora
• crearea de noi întreprinderi
• sprijin pentru trecerea de la start-up la scale–up pentru
întreprinderile cu potențial mare de creștere
Obiectivul de Politică 1: O Europă mai inteligentă

C. Facilitarea accesului la finanțare pt IMM-uri, inclusiv prin


încurajarea finanțării inițiale și timpurii a start-up-urilor

• instrumente financiare de tip credite, equity, garanții


Obiectivul de Politică 1: O Europă mai inteligentă

1. Obținerea vaccinului tetravalent (cu patru tulpini) la Institutul Cantacuzino

2. Înființarea unui institut de cercetare pe medicină genetică

3. Înființarea unui Institut de Inteligență Artificială pentru zona de robotică,


automatizări industriale și IT

4. Institutul pentru Tehnologiile Viitorului (nanotehnologii, microelectronică,


fotonică, materiale și tehnologii de fabricație avansate)
Obiectivele din OP1 se transpun în practică în principal prin 2
programe operaționale:
PO Categorii interventii
1. Digitalizare servicii publice locale, smart city;
8 Programe
2. Smart specialization și transfer tehnologic,
Operationale
inovare, parcuri smart;
Regionale
3. IMM, robotica, digitalizare
Specializare inteligentă național (sinergii Horizon,
Creștere inteligenta internaționalizare, tranziție industrială,
si digitalizare nanotehnologii, robotica, infrastructura CDI)
Instrumente financiare
Obiectivul de Politică 4: O Europă mai socială
derulat prin Fondul Social European (FSE)

A. Încurajarea antreprenoriatului (noi programe StartUp de succes)

B. Calificarea angajaților (educație inclusiv pe tot parcursul vieții)

C. Pregătire profesională și antreprenorială

D. Mecanisme și instrumente de finanțare

Circa 8 mld euro


Obiectivul de Politică 4: O Europă mai socială
derulat prin Fondul Social European (FSE)

A. Încurajarea antreprenoriatului:

StartUp Student
StartUp Diaspora
StartUp Rural
StartUp Restart
Obiectivul de Politică 4: O Europă mai socială
derulat prin Fondul Social European (FSE)

B. Calificarea angajaților:

Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot


parcursul vieții și de reconversie profesională pentru facilitarea
tranzițiilor și a mobilității de pe piața muncii
Obiectivul de Politică 4: O Europă mai socială
derulat prin Fondul Social European (FSE)

C. Pregătire profesională și antreprenorială:

Persoanele disponibilizate care nu vor să devină antreprenori se


pot recalifica.
Program pilot în Valea Jiului
Obiectivul de Politică 4: O Europă mai socială
derulat prin Fondul Social European (FSE)

D. Mecanisme și instrumente de finanțare:

Credite de lucru care ajută afacerile nou înființate să funcționeze,


oferind dobânzi subvenționate.
CALENDAR:

Au avut loc 5 runde de negocieri

Sfârșitul lunii ianuarie: o ultimă rundă referitoare la


programele de finanțare propuse de România prin OP1 și OP4.
CALENDAR:

Au avut loc 5 runde de negocieri

Sfârșitul lunii ianuarie: o ultimă rundă referitoare la


programele de finanțare propuse de România prin OP1 și OP4.
Perspectiva dezvoltării
infrastructurii de transport
Vă mulțumesc!

S-ar putea să vă placă și