Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

A. DATE GENERALE

 OBIECTUL: Biologie
 ŞCOALA: Școala Gimnazială Nr. 23 ,,Constantin Brâncoveanu”
 CLASA: a VII-a B
 PROFESOR: Calivet Nejla
 DATA: 21.11.2019
 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Organe de simț
 TITLUL LECȚIEI: Nasul și limba
 TIPUL LECȚIEI: Lecţie de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe
 SCOPUL LECȚIEI: Însușirea cunoștințelor referitoare la alcătuirea și rolurile celor
două organe de simț (nas, limbă)

 COMPETENŢE SPECIFICE:

1.1. Sistematizarea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, utilizate ca surse
pentru explorarea unor sisteme biologice, a unor procese și fenomene
1.2. Realizarea dirijată a unor activități simple de investigare pe baza unor fișe de lucru date
2.1. Interpretarea contextualizată a informațiilor științifice
3.1. Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2. Utilizarea unor algoritmi cunoscuți în investigarea lumii vii
4.1. Conceperea unor măsuri de menținere și promovare a unui stil de viață sănătos
4.2. Interpretarea relațiilor dintre propriul comportament și starea de sănătate

 OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1: Să determine rolul nasului și al limbii.


O2: Să identifice părțile componente ale celor două organe de simț.
O3: Să stabilească normele de igienă în cazul celor două organe de simț.

B. RESURSE ȘI STRATEGIA DIDACTICǍ

 LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă;


 TIMPUL ALOCAT: 50 minute;
 RESURSE PROCEDURALE: experimentul, explicaţia, conversaţia euristică,
observaţia, problematizarea;
 RESURSE MATERIALE: manual, recipient cu oțet/apă/parfum, cub de zahăr/sare,
eșarfă, imagini, fişe de evaluare;
 FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală;
 EVALUARE: formativă, prin chestionare orală, fişă de evaluare;
 BIBLIOGRAFIE: Traian Șăitan, Adriana Simona Popescu, Marinela Roxana
Roșescu, Daniela Petrov – Manual de Biologie pentru clasa a VII-a, editura DPH,
2019; Iuliana-Alina Sprînceană, Florina-Claudia Ghițulescu - Manual de Biologie,
clasa a VII-a, editura Ars Libri, 2019; Jeanina Cîrstoiu, Alexandrina-Dana Grasu –
Manual de Biologie clasa a VII-a, editura Litera, 2019; Viorel Lazăr, Mariana Nicolae
– Lecţia, formă de predare-învăţare-evaluare la disciplina biologie, Editura Arves,
2007.