Sunteți pe pagina 1din 3

SCENARIUL ACTIVITǍȚII DIDACTICE

EVENIMENTELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA STRATEGII EVALUARE


LECȚIEI OB. PROFESORULUI ELEVILOR
MATERIALE PROCEDURALE
- verifică prezenţa elevilor şi notează absenţii; - elevii se mobilizează - conversaţia;
- se asigură de existenţa condiţiilor optime pentru începerea orei şi
1. Moment pentru desfăşurarea orei; ascultă cu atenţie
organizatoric - solicită elevilor să-şi pregătească cele îndrumările şi indicaţiile
necesare desfăşurării lecţiei; date de profesor pentru
(2 min)
lecţia ce va urma;
- prof., prin verificare orală, solicită elevilor - elevii răspund la întrebări: - conversația; - observarea
să-şi reamintească: - explicația; sistemică;

2.Verificarea  Care sunt părțile componente ale Urechea este formată din:
urechii? pavilionul urechii, canal
cunoștințelor
auditiv extern, timpan, lanț
(5 min) de oscioare, labirint osos,
labirint membranos.

 Cum se formează senzația auditivă? Unda sonoră este captată


de pavilionul urechii,
traversează canalul auditiv
extern, ajungând la timpan,
făcându-l să vibreze.
Vibrația este transmisă
lanțului de oscioare care
determină membrana
ferestrei ovale să vibreze.
Vibrația acesteia determină
mișcarea perilimfei și
endolimfei, mișcări ce sunt
preluate de nervul auditiv
sub forma unui impuls
nervos până la lobul
temporal unde se formează
senzația de auz.

3. Captarea - prof. le captează atenția solicitând elevilor să - enumeră organele de simț; - observarea
atenției enumere organele de simț care pun organismul sistemică;
(3 min) în relație cu mediul înconjurător;
Astăzi vom discuta despre: ,,Nasul și limba”- - elevii își notează în caiete - manual; - conversația;
4. Prezentarea prof. prezintă obiectivele urmărite să fie și urmăresc obiectivele
lecției și a însușite de către elevi; prezentate;
obiectivelor
(1 min)

O1 - prof. urmăreşte ca elevii să fie participanţi - elevul recunoaște legat la - experimentul; - chestionare
O2 active și solicită unui elev să vină în fața ochi cele trei substanțe. orală;
clasei; respectivul va fi legat la ochi cu o Problema s-a ivit în cazul
O1 eșarfă și i se va da să miroasă un recipient ce apei care este inodoră,
conține oțet, un parfum și un recipient cu apă; elevul presupunând că e
O2
- prof. explică elevilor că substanțele trebuie să apă;
aibă anumite proprietăți, cum ar fi
concentrația, pentru a putea fi depistate;
5. Dirijarea
învăţării
(30 min) - prof. antrenează elevii într-o discuție - elevii discută despre - explicația;
referitoare la poziția nasului, rolul (respiratie, poziția nasului și rolurile - conversația;
organ de simț); acestuia; - observația;
- prof. le explică despre anatomia nasului,
precum și despre celulele receptoare ale - elevii își notează în caiete
mirosului; schița lecției;

- prof. solicită unui alt elev să identifice, legat - elevulul identifică


la ochi, cu ajutorul limbii, anumite substanțe substanțele; - experimentul;
(sare, zahăr);

- prof. le explică despre anatomia limbii; - determină rolul limbii și


stabilesc cele patru gusturi - explicația;
fundamentale (acru, amar, - conversația;
sărat, dulce); - observația;
- elevii își notează în caiete - problematizarea;
schița lecției;
- prof. adresează elevilor întrebări despre - coordonați de profesor, - conversația; - observarea
O3 normele de igienă care se impun pentru elevii stabilesc regulile - explicația; sistemică;
menținerea stării de sănătate a celor două pentru menținerea sănătății;
organe de simț;

6. Asigurarea feed- - prof. inventariază principalele aspecte - elevii răspund la întrebări - conversația; - observarea
back-ului discutate la clasă prin adresarea de întrebări; pe baza observaţiilor sistemică;
(4 min) efectuate în timpul lecţiei;
-prof. împarte elevilor fișele de evaluare și le - elevii completează fișele - fișă de evaluare; - conversația; - evaluare scrisă;
7. Evaluarea solicită elevilor să răspundă cerințelor; de evaluare;
performanţei -prof. apreciază activitatea elevilor;
(5min)