Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Proiectul limitat in timp este acela, care: ​are planul calendaristic limitat in timp; ar trebui sa
fie finalizat in timpul util ​prestabilit​;
2. Nivelarea resurselor semnifica: ​Echilibrarea cererii de resurse prin retinerea operatiunilor
non-critice (folosind stationarea) pana la un nivel minim de necessitate
3. Activitatile unui proiect pot fi dependente intre ele sau: ​independente
4. Constituie o activitate a elaborarea arborelui WBS: ​divizarea recursive a proiectului in
componente mai mici
5. WBS este o reprezentare grafica a structurii ierarhice a tuturor lucrarilor proiectului:
Adevarat
6. Metoda drumului critic este un instrument de planificare a orarului si management a
timpului proiectului: ​Adevarat
7. Impartirea proiectelor mari in subproiecte are loc in etapa de: ​Initiere
8. Drumul critic in CPM este ramura de retea cu durata cea mai mare a realizarii proiectului:
Adevarat
9. În planificarea activităților proiectului întotdeauna cee ace e urgent e și important: ​FALS
10. Pierderea elasticității graficului de rețea e rezultatul: ​Reducerii rezervelor executării
operațiunilor, Introducerii de noi restricții
11. Puneți în corespondență:
În graficele Gantt unei activități I se asociază…..o bară de lungime direct prop cu durata es.
O activitate trebuie să poată fi alocată…unei personae sau unei echipe
În reprezentarea grafică a unei activități….o culoare diferită sau …..
Rezerva de timp poate fi atribuită….evenimentelor și activităților necritice
12. Managerul de proiect ar trebui să poată răspunde în orice moment la întreb referitoare la
resurse: ​Corespund oare resursele umane și/sau echip disponibile proiectului?
Ce resurse au prioritate? Sunt reale datele stabilite?
13. Împărțirea proiectului în subroiecte are ca scop micșorarea timpului de implementare:
ADEVĂRAT
14. Metoda drumului critic lucrează cu timpi bine determinațo, asociați fieăcrei activități și
permite estimarea costurilor…. ​ADEVĂRAT
15. Metoda drumului critic CPM permite: ​controlul costului de execuție a unui proiect,
controlul timpului
16. În cazul în care nr de persoane și/sau echipament nu satisfice cerințele de vârf ale proiectului
și nu pot fi obținute…. ​De resurse
17. Constotuie o activitate de elaborare a arborelui WBS ​divizarea recursive a proiectului în
comp mai mici.
18. Plan graphic = plan calendaristic = orar proiect: ​Adevarat
19. Activitatile care au rezerva totala de timp nula sunt activitati ​critice
20. Puneti in corespondenta termenul cu definitia sa.
Proiect: ​o insiruire de activitati desfasurate…
Operatie: ​o activitate primara cu character de rutina
Program: ​grup de proiecte conduse coordonat…
Plan (grafic calendaristic): ​Reprezentare care rezulta in urma estimarii…

21. Calculul duratei de realizare a proiectului se face cu metodele: ​PERT, Gantt, WBS
22. Metoda drumului critic este un instrument de planificare a orarului si management a
timpului proiectului: ​Adevarat
23. Paralelizarea timpului de realizare se face din contul operatiilor: ​Cu cea mai mare rezerva de
timp
24. Daca paralelizarea unei operatii prin doua sau mai multe metode necesita aceleasi resurse,
atunci se aplica regula: ​Alocarea prioritara a resurselor
25. Daca toate operatiile au aceiasi rezerva de timp, atunci pe graphic operatia cu cea mai mica
durata se va amplasa: ​Prima
26. Diagrama Gant permite reprezentarea grafica a calendarului proiectului, analiza mersului
proiectului, costurile si alte: ​Adevarat
27. Pentru analiza dependentelor intre activitati si pentru identificarea activitatilor predecesoare
si succesoare se folosesc urmatoarele instrumente: ​Tabele de calcul pentru analiza
dependentelor / Soft specializat pentru managementul proiectelor / Diagrame de ilustrare
a riscurilor
28. WBS se descifreaza ca: ​Work Breakdown Structure
29. Diagrama de retea = reprezentarea grafica a lucrarilor de proiect si dependentelor dintre ele:
Adevarat
30. La elaborarea plan-graficului restrictiile privind cantitatea de material pentru proiect:
Influenteaza, afecteaza graficlul
31. Ipotezele pentru metodele de alocare a resurselor: ​Nivelul utilizarii resurselor operatiunii
nu poate fi schimbat / Nu este permisa diviarea …
32. Rezerva libera (de timp) a operatiunii poate fi negativa: ​Adevarat
33. Diagrama GANT ofera posibilitatea de a detecta operativ orice abatere de la program si
evalua imediat care pot fi consecintele acestei abateri: ​ Adevarat
34. Constituie o activitate de alaborare a arborelui WBS: ​Precizarea obiectivelor necesare…
35. Un proiect este considerat limitat de cantitatea de resurse daca: ​Fiecare etapa… / Nivelul
resurselor…
36. Graficul de utilizare a resurselor poate fi nivelat din contul lucrarilor care au rezerva de
executarea lor: ​Cea mai mare
37. Metoda PERT foloseste trei durate de timp associate fiecarei activitati (optimista, pesimista
si cea mai probabila), formand o medie ponderata, care reprezinta durata estimate:
Adevarat
38. Diagrama Gant este o diagram de retea: ​Adevarat
39. Impartirea proiectelor mari in subproiecte are loc in etapa de…: ​Initiere
40. In procesul de alocare a timpului cu metoda PERT se pot obtine urmatoarele informatii:
Probabilitatea de reusita… / Valoarea rezervelor… / Determinarea timpului minim…
41. In cazul in care numarul de personae si/sau echipament nu satisfice cerintele de varf ale
proiectului si nu pot fi obtinute in lantitati mari, atunci apar limitary: ​De resurse
42. Abaterile in gestionarea timpului realizarii unui proiect sunt: ​ Nedorite
43. Diagrama PERT/CPM ofera posibilitatea de a detecta operativ orice abatere de la program si
evalua imediat care pot fi consecintele acestei abateri: ​Adevarat
44. Proiectul limitat in timp este Acela, care: ​are planul… / ar trebui…