Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORTUL PERSONAL DE ACTIVITATE IN ANUL SCOLAR 2018-2019

Pornind de la principiul că fiecare copil are valoare, este unic, poate învaţa la noi, cu iubire, răbdare şi
profesionalism, la noi în grădiniţă copiii au fost pregătiţi pentru a se accepta unii pe alţii, pentru a colabora,
negocia şi pentru a deveni personalităţi autentice
În munca cu copiii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi cu posibilitatile
copiilor din grupa mixta pe care am condus-o.

1. PROIECTAREA ACTIVITATII
1.1 Respectarea programei scolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,
precum si adaptarea acesteia la particularitatile grupei/clasei
 In cadrul clasei se afla permanet noul curriculum al invatamantului prescolar dupa care m-am ghidat
atunci cand am realizat proiectarea anuala a activitatii de la clasa.
 Planificarea activitatilor anuale, saptamanale am efectuat-o in termenele stabilite
 Proiectarea am realizat-o in urma sustinerii testelor de evaluare initiala pentru a stabili temele deficitare
in a fi cunoscute dar si dorintele copiilor de a cunoaste anumite tematici.
 Proiectarea zilnica am realizat-o creativ, in special in functie de particularitatile de varsta dar si a
specificului cunoasterii fiecarui prescolar, testele, intrebarile fiind in conformitate cu nivelul de invatare
al fiecaruia.
 Am folosit la lectii in special materiale didactice personale desene, planse realizate personal care ne-au
ajutat sa invatam eficient, imaginile fiind sugestive in cadrul invatarii al aceasta varsta.

1.2 Implicarea in activitatile de proiectare a ofertei educationale la nivelul unitatii


 Proiectarea activitatilor am realizat-o tinand cont de C.D.S, curriculum prescolar, si am realizat
planificarea calendaristica situand copilul in centru procesului de predare-invatare.
 In cadrul primei sedinte cu parintii am prezentat acestora oferta gradinitei din care parintii au ales
optionalele dorite dar si caietele ajutatoare pe care am lucrat pe parcursul anului scolar – Editura Delta.

1.3 Proiectarea unor activitati extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile si


interesele educabililor, palnul managerial al unitatii
 Am realizat proiectarea intalnitilor cu parintii, tematicile fiecarei intalniri saptamanale precum si
procesele verbale ale acestor intalniri, la care parrintii au participat in proportie de 80% de fiecare data,
ceilalti lipsind motivat (fiind la serviciu).
 Am realizat planul managerial al actvitatilor extrascolare si parteneriate al comisiei cu acelasi nume la
care sunt responsabil.

2. REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE


2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigura caracterul aplicativ al invatarii si formarea
competentelor specifice
.

1
 Am conceput lectiile in concordanta cu achizitiile pe care le detineau de acasa si am stabilit astfel si
modul diferentiat de predare deoarece anumiti prescolari detineau mai multe informatii de acasa si a
trebuit sa-i aduc si pe ceilalti prescolari la nivelul lor fara sa-i tin pe loc pe ceilalti.
 Am căutat să asigur un echilibru între activităţile statice şi cele dinamice – atât în în cursul unei zile cât şi
în timpul unei săptămâni - şi să acord atenţia cuvenită mişcării în aer liber a copiilor, atunci cand timpul
ne-a permis.
 Am stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate în cadrul activităţilor artistico-
plastice şi practice, fiind activitatile lor preferate.
 De asemenea in cadrul activitatilor integrate am incercat sa realizez activitati din perspectiva
transdisciplinare.

2.2 Utilizarea eficienta a resusrelor materiale din unitatea de invatamant in vederea optimizarii
activitatilor didactice inclusiv TIC
 In ceea ce priveste materialul folosit la lectii am fost interesata de confectionarea de material didactic in
functie de varietatea tematicilor si continuturilor de invatare si a particularitatilor de varsta a copiilor; am
folosit atat material existent in gradinita cat si confectionat de mine sau procurat prin eforturi proprii.
 Pentru ca „ambianta” salii de grupa sa fie placuta si convingatoare, declansatoare de bucurii, de dorinta
arzatoare a copilului de a reveni cu placere, am fost interesata in primul rand de
confectionarea/procurarea de imagini expuse in interiorul clasei, in asa fel incat sa incante copilului
privirea si sa doreasca reintoarcerea la gradinita.

2.3 Diseminarea, evaluarea si valorizarea activitatilor realizate


 Am realizat activitati comune parinti-copii-educatoare in cadrul carora parintii au putut vedea cum se
desfasoara o ora de curs in gradinita.
 Fiecare lucrare practica/plastica realizata a fost expusa si vizualizata de catre parinti, si toate acestea
precum si alte fise de lucru sunt stocate in portofoliile copiilor.

2.4 Formarea deprinderilor de studiu individual si in echipa in vederea formarii/dezvoltarii


competentei de “a invata sa inveti”
 Mi-am innoit cunostintele despre traditii, management, educatie fizica, literatura, proiecte educationale
etc prin studiu individual.
 In cadrul intalnirilor cu parintii pe tematica de psihologie m-am consultat cu psihologul unitatii si am
prezentat parintilor modele de comportamenete ale copiilor, moduri de dezvoltare la aceasta varsta etc.

3. EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII


3.1. Asigurarea transparentei criteriilor, a procedurilor de evaluare
 Pe parcursul anului scolar am realizat atat evaluari initiale, periodice–la lectii, semestriale si finale
consemnad datele in planificarea activitatilor instructiv educative dar si in fisele de observatie existente
la grupa.
 Evaluarea initiala am realizat-o la începutul anului şcolar sub forma unor teste pentru a identifica nivelul
cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor dar şi pentru a determina în funcţie de profilul grupei ritmul
desfăşurării activităţii, în baza căruia să proiectez planificarea săptămânală, semestrială si anuala;
 Evaluarea formativa am realizat-o permanent prin mai multe modalităţi: fise de lucru, autoevaluare, teste
cu imagini etc.;
 Evaluarea sumativă am realizat-o la finalul proiectelor, semestrelor şi al anului şcolar;
 De fiecare data mi-am propus obiective specifice varstei prescolarilor pe care-i pregatesc si in
conformitate cu nivelul de dezvoltare intelectuala al acestora.

3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea si comunicarea rezultatelor

2
 In ceea ce priveste obiectivele stabilite la fiecare lectie proiectata, acestea au urmarit dezvoltarea
deprinderilor concomitent cu dezvoltarea intelectuala a acestora, tinand cont ca fiecare activitate
desfasurata a fost integrata si am considerat ca, fiecare informatie insusita este mai bine retinuta daca se
finalizeaza cu o activitate practica/plastica (sa redea el insusi prin desen, pictura, colaj imaginea formata
despre informatia primita).
 Progresul/regresul fiecarui copil a fost consemnat semestrial prin completarea fiselor de evaluare a
fiecarui prescolar.

3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de
evaluare unica
 Dintre modalităţile alternative de evaluare amintesc: lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor,
aprecierile verbale, autoevaluarea, afişarea lucrărilor, aprecierea rezultatelor prin laude, încurajări,
ecusoane, medalii, stampile etc.
 Am folosit modalităţi diverse de evaluare a progresului copiilor şi am acordat atenţie implicării copiilor
în procesul evaluării.
 De asemena fiecare copil are propriul lui portofoliu in care sunt depozitate toate fisele de lucru de la
clasa.

3.4. Coordonarea elaborarii portofoliului educational ca element central al evaluarii rezultatelor


invatarii
 In ceea ce priveste portofoliul educational al fiecarui prescolar acesta a fost prezent la clasa si a
inregistrat toata activitatea desfasurata de catre copil.
 La finalul anului scolar a fost inmanat parintilor.

4. MANAGEMANTUL CLASEI
4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduita, atitudini, ambient) pentru desfasurarea
activitatilor in conformitate cu particularitatile clasei de elevi
 Regulile stabilite a fi respectate in clasa au fost prezentate copiilor la clasa in timpul orelor de educatie
civica si vizualizate pin imaginile postate pe peretele clasei.
 Am incercat sa creez un ambient placut in clasa prin decorarea cu picturi sau imagini specifice lipite pe
pereti.
4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor si gestionarea situatiei conflictuale
 Deoarece in clasa am un numar mare de baieti, fiecare avand comportamentul sau de acasa, au existat la
inceput diferite situatii conflictuale intre copii. Din fericire, prin masurile luate, am reusit sa ameliorez
aceste situatii conflictuale, unele chiar le-am stopat, asa ca foarte putini copii mai creeaza asemenea
situatii
 Ameliorarea, stoparea situatiilor conflictiuale a fost posibila si datorita activitatilor saptamanale de
consiliere ale parintilor prin care acestia au fost informati de comportamentul copiilor si au contribuit
eficent.

4.3 Cunoasterea, consilierea si tratarea diferentiata a elevilor


 Un efec benefic in consilierea copiilor l-a avut desfasurarea activitatilor de dimineata ADP - in care am
discutat permanent despre comportamentul bun/rau pe care-l pot avea in contact cu colegii, parintii,
educatoarea cu cei din jur.
 Am creat copiilor condiţii pentru a lucra în ritm propriu (am formulat sarcini adecvate ritmului acestora,
am adaptat formele de învăţare în funcţie de nevoile copiilor, am dat copiilor posibilitatea de a termina
sarcina folosind cât timp au nevoie).
 Am situat copilul in centrul procesului de predare –invatare.

3
 Am căutat să asigur un echilibru între activităţile statice şi cele dinamice – atât în în cursul unei zile cât şi
în timpul unei săptămâni - şi să acord atenţia cuvenită mişcării în aer liber a copiilor, atunci cand timpul
ne-a permis.
 Am stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate în cadrul activităţilor artistico-
plastice şi practice, fiind activitatile lor preferate.

5. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTARII PROFESIONALE

5.1 Realizarea /Actualizarea portofoliului profesional si dosarul personal


 Am actualizat protofoliul personal cu proiecte didactice noi, legile necesare, metodologii folositoare
clasei, diplome, curriculum vitae.

5.2 Dezvoltarea capacitatii de comunicare si relationare in interiorul si in afara unitatii cu


prescolarii, personalul scolii, echiapa manageriala si cu beneficiarii din cadrul comunitatii-
familiilor prescolarilor.
 Am sustinut permanent legatura cu colegele pentru orice activitate desfasurata in scoala, cu conducerea
unitatii.
 Nu am avut conflicte cu colegele, am respectat intocmai regulamentul de ordine interioara, normele de
organizare si functionare ale institutiei; acestea fiind expuse si parintilor in cadrul .

5.3 Manifestarea atitudinii morale si civice (limbaj, tinuta, respect, comportament), respectarea
si promovarea deontologiei profesionale
 Consider ca atitudinea morala pe care mi-am format-o ca, cadru didactic in unitate, este una de respect
atat a mea fata de colege si personalul auxiliar, fata de parinti, cat si invers.

6. CONTRIBUTIA LA DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI LA PROMOVAREA IMAGINII


UNITATII SCOLARE
6.1 Dezvoltarea de parteneriate si proiecte educationale in vederea dezvoltarii institutionale
 Fiind responsabil ales de consiliul profesoral al comisiei activitatilor extracurriculare si proiecte
europene m-am implicat in proiectarea, organizarea si desfasurarea si evaluarea unor astfel de activitati
atat la grupa cat si in unitate.

6.2 Promovarea ofertei educationale


 Oferta educationala a gradinitei am promovat-o prin mai multe moduri: “Ziua portilor deschise”, afise
puse personal prin localitate, etc. Acest lucru a dat posibilitatea tuturor persoanelor ce doresc sa-si inscrie
copiii in unitatea noastra, sa cunoasca oferta gradinitei.
 Oferta a mai fost promovata si prin intermediul parintilor ce recomanda unitatea datorita modului in care
sunt tratati copiii in gradinita.

6.3 Realizarea activitatii de Prevenire si combatere a violentei si comportamentelor nesanatoase


in mediul scolar, familie si societate

 Am promovat in cadrul activitatilor de la clasa sau in cele desfasurate cu parintii comportamente


sanatoase, activitati de combatere a discriminarii si a vilolentei in gradinita, in afara ei.
 Am hotarat impreuna cu parintii ca in timpul orelor copiii sa nu primeasca dulciuri si bauturi
nesanatoase, actiunea fiind un succes.

S-ar putea să vă placă și