Sunteți pe pagina 1din 2

Concursul National “EUCLID”

23 10 2010
Clasa a XII -a PROGRAMA I
NOTĂ. La subiectul I există un singur răspuns corect .La subiectul II se va da direct răspunsul.La subiectele III si
IV se cer rezolvările complete. Se acordă 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore
SUBIECTUL I ( 20p)
(Se scrie pe foaia de concurs doar litera corespunzătoare răspunsului corect)
Pe R considerăm legea de compoziţie “  ”, definită prin x  y  xy  x  y  2 .

(4p) 1) Egalitatea x  y   x  1 y  1  1 , x , y  R , are loc


a)Pentru x , y  R b) Numai când x  y c) Numai când x  y d) Numai când x  y

(4p) 2) Elementul neutru al legii de compoziţie “  ” este:

a) 1,5 b) 3 c) 0 d) 2
(4p) 3) Relaţia x  ( y  z )  ( x  y )  z este adevărată
a)Numai când x  y  z b) x, y , z  R c) Numai când x  y  z d) Numai când x  y .
(4p) ln x
4)O primitivă a funcţiei f : 0,    R , f  x   2 este F : 0,    R
x
a) F  x   x ln x b) F  x   x ln x  x c) F  x   x ln x  x d) F  x   ln 2 x .
(4p) 5)Dacă F : R  R este o primitivă a funcţiei f : R  R , f  x   e x , atunci lim F  x 
x 

a) este un număr real b) este  c) este   d) nu există

SUBIECTUL II ( 40p ) (Se scriu pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului şi rezultatul
corespunzător)

(4p) 1) Cât este suma elementelor din grupul  Z6 ,   ?


(4p) 2) Cât este produsul elementelor din monoidul  Z 8 ,   ?

(4p) 3) Daţi un exemplu de grup cu 10 elemente.


(4p) 4) Daţi un exemplu de grup cu o infinitate de elemente .
(4p) 5) Scrieţi o primitivă a funcţiei f : R  R , f  x   cos x .
dx
(4p) 6) Cât este  x3 , x  0,   ?
2
(4p) 7) Care este funcţia f : R  R , care are primitiva F : R  R , F  x   e  x ?
(4p) 8) Dacă F : R  R este o primitivă a funcţiei f : R  R , f  x   sin x , cât este
F x 
lim ?
x  x
(4p) 9) Dacă F : R  R este o primitivă a funcţiei f : R  R , f  x   max  x,1 , cât este
F 1  F 0  ?
(4p) 1
10) Dacă F : R  R este o primitivă a funcţiei f :R R, f x  2
, cât
x 1
este F 1  F 0  ?
CONCURSUL NATIONAL „EUCLID” - 23 10 2010 PROGRAMA I
Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro Clasa a XII -a
1
SUBIECTUL III ( 15p ) ( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă)
Pe R se defineşte legea de compoziţie " " prin x  y  x  2 y, x, y  R.
(4p) a) Să se arate că legea " " nu este comutativă.

(4p) b) Să se calculeze 1  (2  3) şi (1  2)  3 .

(2p) c) Să se arate că legea " " nu este asociativă.

(2p) d) Să se arate că mulţimea (0, ) este parte stabilă în raport cu legea " " .

(1p) e) Să se arate că dacă mulţimea A  R este finită şi este parte stabilă în raport cu legea " " ,
atunci A  {0} .
(1p) f) Să se determine patru numere a, b, c, d R, astfel încât toate cele 5 expresii posibile
E1  (a  b)  (c  d ), E2  ((a  b)  c )  d , E3  (a  (b  c))  d , E4  a  ((b  c )  d ),
E5  a  (b  (c  d )) să aibă valori diferite.
(1p) g) Să se arate că pentru orice n  N, n  3 , există a1 , a2 ,..., an R, astfel încât toate

expresiile ce se pot obţine utilizând parantezele pentru compunerea termenilor a1 , a2 ,..., an ,

(în această ordine) să fie diferite.

SUBIECTUL IV ( 15p ) ( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă)


Se consideră funcţiile u : R  R , u ( x)  1  cos x , v : R  R , v( x)  x  sin x ,
1
w( x )  .
1  x2
(4p) a) Să se verifice că funcţia v este primitivă pentru funcţia u.

(4p) b) Să se verifice că funcţia u este periodică şi mărginită.

(2p) c) Să se arate că funcţia v nu este periodică şi este nemărginită.

(2p) d) Să se arate că w( x)  w( y )  1, x, y  R .

(1p) e) Să se arate că dacă t : R  R este o primitivă a funcţiei w, atunci


t ( x)  t ( y )  4, x, y  R .

(1p) f) Să se determine două funcţii f , F : R  R , astfel încât F să fie o primitivă funcţiei f şi


1 1
F ( x )  F ( y )  22 , x, y  R şi f ( x )  f ( y )  22 , x, y  R .
9 9
(1p) g) Să se determine trei funcţii g , G , H : R  R , astfel încât G să fie o primitivă pentru g, H
1 1
să fie o primitivă pentru G şi g ( x)  g ( y )  , G ( x)  G ( y )  , şi
1992 1992
1
H ( x)  H ( y )  , x. y  R .
1992
Test conceput de Ion Savu şi Gheorghe Stoianovici
CONCURSUL NATIONAL „EUCLID” - 23 10 2010 PROGRAMA I
Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro Clasa a XII -a
2