Sunteți pe pagina 1din 2

Instrucțiuni

Pasul 1: Configurarea dispozitivului de bază


Efectuați o configurație de bază a dispozitivului Main/ Central/ HQ.
Configurați numele de gazdă al routerului la valoarea din tabelul de adrese.
hostname Main/ Central/ HQ
Împiedicați routerul să încerce să rezolve intrările CLI nerecunoscute ca nume de domeniu.
no ip domain-lookup
Protejați configurațiile dispozitivului de accesul neautorizat cu parola secretă criptată cisco.
enable secret cisco
Asigurați consola routerului și liniile vty cu parola class.
line console 0
password class
login
line vty 0 15
password cisco
login
exit
Împiedicați vizualizarea tuturor parolelor în text clar în fișierele de configurare ale dispozitivului.
service password-encryption
Adăugați un mesaj de afișare a zilei la alegere.
banner motd $CCNAv6.com$
Oferiți descrieri pe toate interfețele active.
int s0/0/0
description PRIMARY CONNECTION
int s0/0/1
description BACKUP CONNECTION
int s0/1/1
description Connect to Bldg-1
Pasul 2: Configurați rutele statice implicite, statice și flotante.
Configurați rutele statice, implicite și plutitoare pe routere.
Principal:
Configurați interfețele routerului principal cu adresări IPv4 și IPv6 pe baza tabelului de adrese.
int s0/0/0
ip address 128.107.0.1 255.255.255.252
ipv6 address 2001:DB8:2:1::1/64
ipv6 address FE80::1 link-local
no shutdown
int s0/0/1
ip address 128.107.0.5 255.255.255.252
ipv6 address 2001:DB8:3:1::1/64
ipv6 address FE80::1 link-local
no shutdown
int s0/1/1
ip address 10.10.20.1 255.255.255.252
ipv6 address 2001:DB8:1:1::1/64
ipv6 address FE80::1 link-local
no shutdown
exit
Configurați două rute statice conectate direct pe Main pentru a ajunge la cele două rețele LAN IPv4 de pe routerul
Bldg-1.
ip route 10.10.1.0 255.255.255.0 s0/1/1
ip route 10.10.2.0 255.255.255.0 s0/1/1
Configurați două rute statice conectate direct pe Main pentru a ajunge la rețelele LAN IPv6 de pe routerul Bldg-1.
ipv6 route 2001:DB8:1:A::/64 s0/1/1
ipv6 route 2001:DB8:1:B::/64 s0/1/1
Configurați rutele statice implicite IPv4 conectate direct pentru a ajunge la gazdele din afara rețelei.
Configurați calea primară prin Serial0/0/0.
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0
Configurați o rută statică implicită plutitoare pentru calea de rezervă prin Serial0 / 0/1 cu o metrică de 2.
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/1 2
Configurați rutele statice implicite IPv6 conectate direct pentru a ajunge la gazdele din afara rețelei.
Configurați calea primară prin Serial0/0/0.
ipv6 route ::/0 s0/0/0
Configurați calea de rezervă prin Serial0/0/1 cu o metrică de 2.
ipv6 route ::/0 s0/0/1 2
ipv6 unicast-routing
Bldg-1:
Configurați interfețele de pe routerul Bldg-1 cu adresări IPv4 și IPv6 pe baza Tabelului de adrese.
enable
conf terminal
int s0/0/0
ip address 10.10.20.2 255.255.255.252
ipv6 address 2001:DB8:1:1::2/64
ipv6 address FE80::2 link-local
no shutdown
int g0/0
ip address 10.10.1.254 255.255.255.0
ipv6 address 2001:DB8:1:A::1/64
ipv6 address FE80::2 link-local
no shutdown
int g0/1
ip address 10.10.2.254 255.255.255.0
ipv6 address 2001:DB8:1:B::1/64
ipv6 address FE80::2 link-local
no shutdown
exit
int s0/0/0
description Connection to Main
int g0/0
description LAN A
int g0/1
description LAN B
exit
Configurați o rută statică implicită IPv4 conectată direct pe Bldg-1 pentru a ajunge pe Internet.
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0
Configurați o rută statică implicită IPv6 conectată direct pe Bldg-1 pentru a ajunge pe Internet.
ipv6 route ::/0 s0/0/0
ipv6 unicast-routing
Pasul 3: Configurați adresa de gazdă
Configurați gazdele gazdă A și gazda B, cu adrese IPv4 și IPv6, pe baza tabelului de adrese.
Adresele implicite ale gateway-ului IPv6 ar trebui să fie adresa locală de legătură a interfeței de router LAN.
Configurați adresa serverului DNS atât pentru IPv4 cât și pentru IPv6.
Toate gazdele PC-urilor ar trebui să poată ajunge la serverul de internet.
Host A:
IPv4 Configuration:
- IP Address: 10.10.1.10
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Gateway: 10.10.1.254
- DNS Server: 64.100.100.10
IPv6 Configuration:
- IPv6 Address: 2001:DB8:1:A::A / 64
- IPv6 Gateway: FE80::2
- IPv6 DNS Server: 2001:DB8:FF:F::10
Host B:
IPv4 Configuration:
- IP Address: 10.10.2.10
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Gateway: 10.10.2.254
- DNS Server: 64.100.100.10
IPv6 Configuration:
- IPv6 Address: 2001:DB8:1:B::A / 64
- IPv6 Gateway: FE80::2
- IPv6 DNS Server: 2001:DB8:FF:F::10