Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 1.1. pentru portofoliul individual.

Exemplu interesant (60 min)

În cadrul aplicațiilor, ați gândit un demers didactic care să vizeze o metodologie centrată pe competențe cheie.
Alegeți una dintre opțiunile la care v-ați gândit și dezvoltați un exemplu atât de interesant încât să vă bucure să-l împărtășiți cu
formatorul și colegii! Folosiți sugestiile din suportul de curs, Tema 1.1.
De asemenea, acest exemplu trebuie să fie aplicabil la clasă. Elaborați-l astfel încât să poată fi aplicat în cadrul unei activități cu
elevii dvs.

Pentru dezvoltarea competențelor matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii, Profesorul folosește
studii de caz, simulări, situaţii-problemă. Acesta propune elevilor situaţii de învăţare cât mai apropiate de cele din
viaţa reală. Se negociază şi se construiesc proiecte, iar profesorul organizează demersuri pedagogice bazate pe
proiecte. Elevii sunt angajaţi în rezolvarea de probleme. Pentru rezolvarea problemei, elevii enunţă şi testează
ipoteze. Profesorul trebuie să realizeze sarcini semnificative şi utile. Ei cercetează, compară, analizează etc. Pentru
modul în care vor proceda, profesorul le lasă elevilor iniţiativa luării deciziilor cu privire la rezolvarea problemei şi
comunicarea rezultatelor. În vederea comunicării a ceea ce au realizat, elevii exersează arta dezbaterii. Profesorul
adaptează activităţile la nivelul de complexitate pe care diferiţi elevi şi-l pot asuma.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020