Sunteți pe pagina 1din 2

Noțiuni de sintaxă

Ex. 1/pag.73

Despărțiți fraza de mai jos în propoziții și precizați felul acestora după rolul în frază, după
alcătuire, după aspect și după scopul comunicării:

Când s-a născut fratele meu mai mic,/1 pe care toți îl iubim,/2 tata a hotărât/3 să ne
mutăm într-un apartament mai mare,/4 pentru că suntem o familie numeroasă/5 și nu
putem sta doar în două camere./6

1. Propoziție secundară, subordonată, regentă, dezvoltată, afirmativă, enunțiativă


propriu-zisă, neexclamativă;
2. Propoziție secundară, subordonată, dezvoltată, afirmativă, enunțiativă, propriu-
zisă, neexclamativă;
3. Propoziție principală, regentă, simplă, afirmativă, enunțiativă, propriu-zisă,
neexclamativă;
4. Propoziție secundară, subordonată, dezvoltată, afirmativă, enunțiativă, optativă,
neexclamativă;
5. Propoziție secundară, subordonată, dezvoltată, afirmativă, enunțiativă, propriu-
zisă, neexclamativă;
6. Propoziție secundară, subordonată, dezvoltată, negativă, enunțiativă, propriu-zisă,
neexclamativă.

Ex.2/73

Indicați relațiile sintactice dintre propozițiile de mai sus și precizați mijloacele de


realizare a acestora.

1. Între propoziția nr.1 și propoziția nr.2 se stabilește un raport de subordonare prin


joncțiune, cu ajutorul adevrbului relativ ”când”;
2. Între propoziția nr.2 și propoziția nr.3 se stabilește un raport de subordonare prin
joncțiune, cu ajutorul pronumelui relativ ”care”, însoțit de prepoziția ”pe”;
3. Între propoziția nr.3 și propoziția nr.4 se stabilește un raport de subordonare prin
joncțiune, cu ajutorul conjuncției subordonatoare ”să” (marcă a modului
conjunctiv al verbului);
4. Între propoziția nr.4 și propoziția nr.5 se stabilește un raport de subordonare prin
joncțiune, cu ajutorul locuțiunii conjuncționale subordonatoare ”pentru că”;
5. Între propoziția nr.4 și propoziția nr.6 se stabilește un raport de subordonare prin
juxtapunere (elementul de relație, ”pentru că”, lipsește, dar poate fi dedus din
context);
6. Între propoziția nr. 5 și propoziția nr.6 se stabilește un raport de coordonare prin
joncțiune, cu ajutorul conjuncției coordonatoare copulative ”și”.

3/73 Arătați care sunt mijloacele de realizare a relațiilor sintactice în prima propoziție a
frazei de la exercițiul 1.

1. Când s-a născut fratele meu mai mic


- Între adverbul relativ cu funcție sintactică de complement circumstanțial de loc
”când” și predicatul propoziției ”s-a născut” se stabilește o relație de subordonare
prin flexiune (modul și timpul verbului);
- Între subiectul propoziției ”fratele” și predicatul propoziției ” s-a născut” se
stabilește o relație de interdependență prin flexiune (acordul de număr);
- Între subiectul propoziției ”fratele” și atributul adjectival ”meu” (exprimat prin
adjectiv pronominal posesiv) se stabilește o relație de subordonare prin flexiune
(acordul de gen, număr și caz);
- Între subiectul propoziției ”fratele” și atributul adjectival ”mai mic” (exprimat
printr-un adjectiv propriu-zis la gradul comparativ de superioritate) se stabilește o
relație de subordonare prin flexiune (acodul de gen, număr și caz).