Sunteți pe pagina 1din 2

Cod: MC Data initiala:

FIRMA
Manualul Calitatii
Revizia:0 Data rev.: N/A
Masurare, analiza si imbunatatire

8.1 Generalitati
In cadrul firmei se planifica si se aplica procese de monitorizare, analiza si imbunatatire pentru a verifica si
demonstra conformitatea produselor si a proceselor SMC cu criteriile planificate si pentru a imbunatati
continuu eficacitatea SMC si a proceselor sale. Metodele de masurare si monitorizare a proceselor si
produselor care sunt utilizate includ si tehnici statistice aplicabile ( de exemplu esantionare, fise de control).

8.2 Monitorizare si masurare


8.2.1 Satisfactia clientului
Firma a stabilit reguli pentru a masura si monitoriza informatiile privind satisfactia clientului in scopul
imbunatatirii acesteia. In evaluarea satisfactiei clientului se tine cont de:
- evoluţia numarului de reclamatii;
- opiniile clientilor ( chestionare, scrisori de recomandare, studii de piata);
- evolutia vanzarilor.
Datele obtinute sunt o masura a performantei SMC si sunt analizate in cadrul analizelor efectuate de
management.

8.2.2 Audit intern


In firma se efectueaza audituri interne la intervale planificate pentru a determina daca SMC este conform cu
cerintele planificate si daca este implementat si mentinut eficace.
Auditurile interne sunt efectuate de personal independent, competent si impartial si sunt planificate tinand
cont de starea si importanta proceselor.
Managementul responsabil pentru zonele auditate raspunde de aplicarea actiunilor corective pentru
eliminarea neconformitatilor detectate si a cauzelor acestora. Sunt intreprinse actiuni de urmarire pentru a
verifica eficacitatea actiunilor intreprinse si a informa Directorul General asupra rezultatelor. Sunt mentinute
inregistrari ale rezultatelor auditului.
Procedura de process PP 03 defineste toate activitatile procesului.

8.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor


Sunt aplicate metode pentru monitorizarea si masurarea proceselor SMC prin valorile indicatorilor cheie de
performanta stabiliti pentru procese si prin valorile unor caracteristici relevante ale proceselor si produselor.
Atunci cand rezultatele planificate nu sunt obtinute, se intreprind corectii si actiuni corective pentru a se
asigura conformitatea produsului.

F-4.2-01.00 Pag .21/ 22


Cod: MC Data initiala:
FIRMA
Manualul Calitatii
Revizia:0 Data rev.: N/A
Masurare, analiza si imbunatatire

8.2.4 Monitorizarea si masurarea produselor


Firma planifica si efectueaza monitorizarea si masurarea caracteristicilor produsului in etapele de executie
specificate in PCCVI, pentru a verifica daca sunt satisfacute cerintele referitoare la produs. Sunt mentinute
dovezi ale conformitatii cu criteriile de acceptare prin inregistrari specifice tuturor etapelor de control.
Inregistrarile mentionate indica persoana/persoanele care autorizeaza eliberarea produsului.
In cazul in care produsele nu sunt conforme se aplica proceduri de tratare a neconformitatilor. Produsele sunt
eliberate numai dupa finalizarea cu succes a tuturor masurarilor si monitorizarilor planificate.
Activitatile si controalele aplicate sunt prezentat in procedura de process PP 08.

8.3 Controlul produsului neconform


Organizatia a stabilit un process, documentat in procedura PP 05, pentru a asigura ca produsul care nu este
conform cu cerintele specificate este identificat , analizat si tinut sub control pentru a preveni utilizarea sau
livrarea neintentionate. Acesta se aplica si produselor neconforme detectate dupa livrare sau in timpul
utilizarii de catre client, in perioada de garantie.
Sunt definite reguli de procedura si responsabilitati pentru tratarea produselor neconforme si se mentin
inregistrari privind natura neconformitatilor si modul de tratare.

8.4 Analiza datelor


Sunt colectate si analizate date referitoare la procese, produse si SMC pentru a demonstra eficacitatea
masurilor stabilite si a determina oportunitati pentru imbunatatire. Datele rezulta din procesele de masurare si
monitorizare si se refera la satisfactia clientului, furnizori, conformitatea produselor si caracteristicile si
tendintele proceselor. In urma analizei datelor sunt identificate nevoi /oportunitati pentru actiuni corective
/preventive.

8.5 Imbunatatire
Firma a stabilit un procese pentru a imbunatati continuu eficacitatea SMC prin utilizarea analizei datelor, a
politicii si obiectivelor calitatii, actiunilor corective si preventive, rezultatelor auditurilor si analizei efectuate de
management.
Sunt definite reguli si responsabilitati, documentate in procedura de process PP 04, pentru analiza
neconformitatilor existente sau potentiale, determinarea cauzelor, evaluarea nevoii de actiuni si aplicarea
actiunilor corective si/sau preventive. La stabilirea actiunilor necesare se au in vedere amploarea problemelor
si riscurile asociate. Actiunile intreprinse sunt analizate si inregistrate.

F-4.2-01.00 Pag .22/ 22