Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Lucrări de terasamente

1.1.1. Lucrări pregătitoare


Prin lucrările pregătitoare se inţelege un grup compact de procese specifice, bine definite,
si anume:
- fixarea cotei pardoselii de la parter, respectiv cota ± 0.00;
- curăţirea şi defrişarea terenului;
- demolarea construcţiilor existente pe amplasament în cazul cand acestea există – nu este cazul;
- transportul materialelor rezultate;
- obţinerea şi definitivarea platformei terenului sistematizat situat la cota săpăturii;
- trasarea sistemului modular de axe;

Fixarea cotei ±0.00


1. Printre primele operatii care se executa la inceperea lucrarilor pe santier este fixarea cotei
±0.00.
2. Cota ± 0.00 un reper relativ ales de proiectant inca in primele faze de proiectare. Odata ales
acest reper ramane definitiv pentru intreaga viata a constructiei. In raport cu cota ±0.00 se
defineste in jos infrastructura si deasupra suprastructura. Toate cotele de nivel, atat in interiorul
constructiei, pentru infrastructura si suprastructura, cat si in exteriorul acesteia, se masoara in
raport cu cota ± 0.00. Cotele aflate deasupra sunt pozitive, + a, iar cele aflate sub sunt cote
negative, - b.
3. Prin definitie, cota pardoselii de la parter a cladirii ce se executa este cota ± 0.00. Aceasta cota
este precizata in proiectul de executie, in plansele in care se reprezinta: planul de situatie, planul
de sapatura, planul general de fundatie. Cota ±0.00 este exprimata in valori absolute, in metri.
4. Pozitionarea cotei ± 0.00, precum si verificarea periodica a pozitiei se face cu mijloace
topografice.

1
5. Fixarea pe teren a cotei zero se face cu borne din beton sau din metal pentru lucrari de
importanta medie sau deosebita. Pentru lucrari de mai mica importanta se pot folosi tarusi din
lemn.
6. Bornele se dispun in locuri special amenajate situate in incinta santierului astfel incat sa se
poata pastra pe toata durata de executie. In cazuri deosebite trebuie realizate lucrari speciale de
protectie, spre exemplu imprejmuiri.

1.1.2. Trasarea lucrărilor de terasamente


Lucrările de trasare se execută parcurgând urmatoarele etape:
- fixarea pe teren a reperelor la care se vor raporta elementele construcției;
- trasarea pe teren a axelor principale ale construcției;
- trasarea pe teren a conturului săpăturii generale.
Aceste operaţii se fac pe baza planului de situaţie, si a planului de săpătură. Se vor
folosi ţăruşi din lemn pe care se vor inscripţiona cotele de nivel, pe baza cărora se vor trasa axele
principale de pe cele două direcţii, iar conturului săpăturii generale va fi marcat pe suprafața
terenului cu dulapi fixati cu ajutorul unor țăruşi.