Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării

al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Departamentul Telecomunicaţii şi Sisteme Electronice

Lucrarea de laborator Nr.1


la disciplina: Tehnici de comutaţie

Tema: Comutatoarele temporale (T), spaţiale (S), şi degitale (D)

A efectuat:

A verificat: l. univ. Iazloveţchi Maria

Chişinău 2020
3
1.1 Scopul lucrării:

1.1.1 Studierea principiului de funcţionare al


comutatoarelor temporale (T).
1.1.2 Studierea principiului de functionare al
comutatoarelor spaţiale (S).
1.1.3 Studierea principiului de functionare al
comutatoarelor digitale (D).
1.1.4 Studierea materialului teoretic.

Comutaţia numerică temporală constă în a repartiza


eşantioanele ce sosesc pe linia multiplex de intrare, MUXI,
a comutatorului în căi convenabile ale liniei multiplex de
ieşire, MUXE. Chiar dacă cele două linii multiplex (de
intrare şi de ieşire) sunt sincrone, acest fapt putând fi
realizat doar într-o reţea în întregime sincronă, un acelaşi
eşantion se va prezenta în general în momente diferite de
timp la intrare şi la ieşire. De aici rezultă necesitatea ca,
imediat ce un eşantion se prezintă la intrare, el să fie pus
întro memorie, unde va fi menţinut până când va trebui să
fie retransmis.

Un sistem cu comutaţie numerică spaţială primeşte un


număr M de fluxuri de intrare şi generează un număr N de
fluxuri de ieşire, toate fiind sincronizate şi organizate în
cadre de acelaşi tip. Generarea fluxurilor de ieşire se
realizează prin interconectarea intrărilor în sistem cu
ieşirile din acesta. Interconectarea diferă de la o cale
temporală la alta, depinzând de cererile de conexiune pe
care sistemul trebuie să le satisfacă. Transferul şi amestecul
căilor temporale din fluxurile de intrare în fluxurile de
ieşire se realizează cu ajutorul unei matrice de conexiune.
4
Punctele de conexiune ale acestei matrice sunt porţi logice
de a căror viteză depinde numărul maxim de cuvinte ce pot
fi transferate pe durata unui cadru.

Reteaua de conexiune (comutatie) digitala este un


echipament care receptioneaza informatiile prin liniile de
intrare si transmite aceste informatii la liniile de iesire.
Semnalele din liniile de intrare si de iesire sunt
multiplexate in timp.

Un comutator digital controleaza stabilirea, mentinerea si


eliberarea cailor de conexiune intre intrari si iesiri.

1.2 Reprezentarea schemei bloc a comutatorului temporal


(T).

a) Comutatorul temporal cu comandă de intrare:

Fig. 1.2.1. Schema bloc a comutatorului temporal cu


comandă de intrare.

b) Comutatorul temporal cu comandă de ieşire:

Fig. 1.2.2. Schema bloc a comutatorului temporal cu


comandă de ieşire.

5
1.3 Reprezentarea schemei bloc a comutatorului spaţial
(S).

Fig. 1.3 Schema bloc a comutatorului spaţial.

1.4 Reprezentarea schemei bloc a comutatorului digital


(D).

Fig. 1.4 Schema bloc a comutatorului digital.

1.5 Notaţii:

T = comutator temporar
S = Comutator spaţial
MT = memorie temporară
MC = memorie de comanda
IT = interval detimp(canal temporar)
S/P = convertorserie paralel
P/S = convertor paralel serie
AI = registru de intrare
RE = registru de iesire
M = multiplexor
Dx = demultiplexor

1.6 Concluzii
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_____

6
1.7 Întrebări de control
1. Cum se realizează convertarea semnalului analogic în
digital?
2. Reprezentați grafic şi explicați structura cadrului digital
PCM-30.
3. Care este principiul de funcționare al comutatorului
spațial?
4. Cum se realizează comutatorul spațial pe baza
multiplexoarelor?
5. Cum se realizează comutatorul spațial pe baza
demultiplexoarelor?
6. Care este principiul de funcționare al comutatorului
temporal?
7. Care este principiul de funcționare al comutatorului
digital?