Sunteți pe pagina 1din 1

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi

Bld. Socola, nr.110 – 700268 Bld. Socola, nr.110 – 700268


Tel: 0743242001, Fax:0232/267696 Tel: 0743242001, Fax:0232/267696
Site: www.cjrae-iasi.ro, e-mail: seospiasi@yahoo.com Site: www.cjrae-iasi.ro, e-mail: seospiasi@yahoo.com

ACTE NECESARE PENTRU DOSAR - COPII/ ELEVI/ TINERI CU C.E.S. ACTE NECESARE PENTRU DOSAR - COPII/ ELEVI/ TINERI CU C.E.S.
- dosar de plastic cu şină; - dosar de plastic cu şină;
- cererea părintelui/ tutorelui legal adresată Comisiei de orientare şcolară şi - cererea părintelui/ tutorelui legal adresată Comisiei de orientare şcolară şi
profesională (tip); profesională (tip);
- copie acte de identitate părinţi / tutore legal (copie sentinţă divorţ / certificat - copie acte de identitate părinţi / tutore legal (copie sentinţă divorţ / certificat de
de deces / încredințare tutelă - dacă este cazul); deces / încredințare tutelă - dacă este cazul);
- copie acte de identitate copil / elev / tânăr (certificat de naştere / C.I.); - copie acte de identitate copil / elev / tânăr (certificat de naştere / C.I.);
- certificat medical tip A5 de la medicul specialist- medic neuropsihiatru și - certificat medical tip A5 de la medicul specialist- medic neuropsihiatru și
medic specialist pe afecțiuni pentru orice tip de evaluare medicală – cu medic specialist pe afecțiuni pentru orice tip de evaluare medicală – cu termen
termen de valabilitate de valabilitate
- fişă medicală sintetică (tip) eliberată de medicul de familie cu toate - fişă medicală sintetică (tip) eliberată de medicul de familie cu toate
diagnosticele prevăzute în scrisorile medicale (tip) diagnosticele prevăzute în scrisorile medicale (tip)
- ancheta socială – eliberată de DGASPC - ancheta socială – eliberată de DGASPC
- fişă de caracterizare psihopedagogică - eliberată de unitatea de învăţământ - fişă de caracterizare psihopedagogică - eliberată de unitatea de învăţământ (tip)
(tip)+fişă privind traseul educaţional - eliberată de unitatea de învăţământ (tip) + fişă privind traseul educaţional - eliberată de unitatea de învăţământ (tip)
- adeverință de elev / preșcolar, eliberată de unitatea de învățământ - adeverință de elev / preșcolar, eliberată de unitatea de învățământ
- foaie matricolă (copie xerox), eliberată de unitatea de învățământ, dacă este - foaie matricolă (copie xerox), eliberată de unitatea de învățământ, dacă este
cazul cazul
- ultimul certificat de încadrare în grad de handicap, cu - ultimul certificat de încadrare în grad de handicap, cu
hotărârea și planul de servicii personalizat hotărârea și planul de servicii personalizat
- ultimul certificat de orientare şcolară şi / sau profesională - ultimul certificat de orientare şcolară şi / sau profesională
(dacă este cazul). (dacă este cazul).

S-ar putea să vă placă și