Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Vest din Timisoara, în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din

Sibiu, demarează începând cu data de 23/09/2019 procedura de înscriere în grupul țintă al


proiectului „Acces și echitate în universități. Demersuri antreprenoriale inovatoare pentru
studenți și cadre didactice”.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității, eficienței și accesului la
învățământul superior, în corelare cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice, prin
dezvoltarea unui program integrat de oferte educaționale inovative și atractive, resurse de
învățare moderne și flexibile, perfecționarea personalului didactic și susținerea studenților
proveniți din grupuri vulnerabile.
Proiectul se adresează în special studenților, din grupul țintă făcând parte 445 de studenți
(245 de studenți ai Universității de Vest din Timișoara și 200 de studenți ai Universității
„Lucian Blaga” din Sibiu). Dintre aceștia, proiectul vizează 320 de studenți (170 de studenți
ai Universității de Vest din Timișoara și 150 de studenți ai Universității „Lucian Blaga” din
Sibiu) care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populația romă, studenții din mediul
rural și studenții netradiționali.
Astfel, în grupul țintă se pot înscrie studenții care îndeplineasc CUMULATIV următoarele
condiții:
1. au domiciliul sau reședința în următoarele regiuni:
Regiunea Centru – județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu;
Regiunea Sud-Vest Oltenia – județul Mehedinți;
Regiunea Vest – județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș.
2. la înscriere, cât și pe durata participării la activitățile proiectului, au calitatea de student
înmatriculat într-un program de studii de licență al uneia dintre cele două universități
(Universitatea de Vest din Timișoara sau Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu);
Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:
o Carte de identitate – copie conform cu originalul;
o Certificat de naștere – copie conform cu originalul;
o Certificat de căsătorie, dacă este cazul – copie conform cu originalul;
o Cerere de înscriere în cadrul proiectului;
o Formular de identificare a grupului țintă;
o Declarație privind acordul utilizării datelor cu caracter personal;
o Formular de angajament de respectare a condițiilor proiectului și de a urma activitățile care
revin în situația selectării;
o Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări;
o Adeverința care atestă calitatea de student;
o Documente care să ateste încadrarea în categoria de student defavorizat;
Studenții Universității de Vest din Timișoara pot depune personal dosarul de înscriere la
sediul Universității de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, Nr. 4, etajul 6, sala
605F, Cod poștal: 300223, Timișoara, Timiș, România.
Anexele necesare pentru completarea dosarului de înscriere în grupul ţintă pot fi obţinute la
adresa menționată mai sus. De asemenea, anexele pot fi completate la momentul depunerii
dosarului.
Persoane de contact: VLAICU Florina - Luiza - florina.vlaicu@e-uvt.ro
BĂLĂUȚĂ Dănuț - Sorin – danut.balauta@e-uvt.ro
Stimati studenti,
Doresc sa aduc la cunostinta posibilitatea de a participa intr-un proiect finantat din Fonduri
Europene.
Acest proiect se adreseaza tuturor studentilor din anul II insa doar studentii proveniti din
grupuri vulnerabile din anul II (semestrul II) ai Universitatii Lucian Blaga din Sibiu care vor
beneficia de burse in valoare de maxim 300 de lei/luna, pe parcursul ultimelor 3 semestre de
studii la licenta.
Bursa se acorda studentilor care se incadreaza in categoria de grup vulnerabil (proveniti din
mediul rural Alba, Sibiu, Mures, Brasov, Harghita, Covasna Valcea, Olt, Gorj, Dolj.,
populatia roma, studenti netraditionali cu varsta mai mare de 24 de ani).
Studenti licenta 3 ani - sa fie student in anul II
Studenti licenta 4 ani - sa fie student in anul III
Studenti licenta 5 ani - sa fie student in anul IV
Studenti licenta 6 ani - sa fie student in anul V
Pentru inscrierea in acest proiect este necesar un dosar GT.
De asemenea, anexele pot fi completate la momentul depunerii dosarului
Daca proiectul reprezinta interes pentru dvs, puteti depune dosarul de înscriere la sediul:
Rectoratului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Bulevardul Victoriei, Nr. 10, cam. 105