Sunteți pe pagina 1din 2

Iisuse Doamne Dumnezeule, Părinte al îndurărilor, eu mă înfăţişez înaintea

Ta. Cu inima înfrântă şi rănită de durere Ţie-ţi încredinţez clipa din urmă a vieţii
mele şi cele care mă aşteaptă după dânsa. Când picioarele mele reci îmi vor da să
înţeleg că corabia acestei vieţi e aproape de portul său, Milostive Iisuse fie-ţi milă
de mine. Când ochii mei întunecaţi şi tulburaţi din cauza morţii care ameninţă vor
privii stăruitor spre Tine, Milostive Iisuse fie-ţi milă de mine. Când mâinile mele
tremurătoare şi amorţite nu vor mai putea strânge crucea Ta, şi peste voia mea te
voi lăsa să cazi pe patul durerii mele, Milostive Iisuse fie-ţi milă de mine. Când
obrazul meu galben ca ceara şi buzele mele învineţite vor stârni frică şi
compătimire în cei ce se vor afla în jurul meu şi când perii capului meu scăldaţi în
sudorile morţii ridicându-se în sus vor vesti că e aproape sfârşitul zilelor mele,
Milostive Iisuse fie-ţi milă de mine. Când urechile mele vor fi aproape să se
închidă pentru totdeauna la vorbele oamenilor şi se vor deprinde ca să asculte ceea
ce va vesti judecata ce nu se poate schimba şi de la care va atârna soarta mea pe
toată veşnicia, Milostive Iisuse fie-ţi milă de mine. Când închipuirea mea va fi
aţâţată de fantasme înspăimântătoare şi cufundată în tristeţea morţii, şi când duhul
meu tulburat fiind de vederea fărădelegilor mele şi frica dreptăţii mele se va lupta
cu îngerul întunericului care va voi să-mi fure mângâierea, acoperindu-mi ochii să
nu caut la îndurarea Ta şi astfel să mă arunce deznădăjduirii , Milostive Iisuse fie-ţi
milă de mine. Când inima mea înăbuşită de durerile trupului, abia va mai bate.
Când va fi surprinsă de fiorul morţii şi zdrobită de forţările ce le-a făcut luptându-
se contra vrăjmaşilor mântuirii mele, Milostive Iisuse fie-ţi milă de mine. Când voi
vărsa lacrimile din urmă semnul nimicirii mele, primeşte-le ca pe o jertfă
ispăşitoare şi curăţitoare în urma căreia să-mi dau sufletul ca şi o jertfă de pocăinţă
şi în clipa aceea înfricoşată, Milostive Iisuse fie-ţi milă de mine. Când rudeniile şi
prietenii mei pătrunşi fiind de starea dureroasă în care am ajuns, se vor aduna în
jurul meu şi Te vor chema întru ajutor cu atâta dragoste pentru mine, Milostive
Iisuse fie-ţi milă de mine. Când simţurile mele nu vor mai înţelege lumea cea
dispărută cu totul pentru mine şi voi geme sub sarcina amărăciunilor, agoniei şi în
chinurile morţii mele, Milostive Iisuse fie-ţi milă de mine. Când suspinul din urmă
va sili sufletul meu să se despartă de trup, primeşte-l ca pe solia unui dor fierbinte
de a venii la Tine, Milostive Iisuse fie-ţi milă de mine. Când sufletul meu va zice
pentru totdeauna rămas bun lumii acesteia şi va lăsa trupul meu palid rece ca
gheaţa şi fără viaţă, primeşte nimicirea fiinţei mele ca pe un semn al atârnării cel
ofer Majestăţii Tale Dumnezeieşti, Milostive Iisuse fie-ţi milă de mine. În urmă,
când sufletul meu se va înfăţişa înaintea Ta, şi va vedea pentru prima oară
strălucirea nespusă a Maiestăţii Tale, nu-l lepăda de la faţa Ta, ci binevoieşte a mă
primii în sânul dulce al îndurărilor Tale, ca în veci să cânt şi eu laudele Tale,
Milostive Iisuse fie-ţi milă de mine. AMIN

LĂUDAT SĂ FIE IISUS