Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect didactic

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială “Regina Maria”


Student: Bloaje – Florică Vanesa- Larisa
Profesor mentor: Brădosu Diana
Data: 04.12.2019
Disciplina: Biologie
Clasa : a-VI-a A
Tema : Respirația aerobă și anaerobă
Unitatea de învățare:
Tipul lectiei: De comunicare și însușire de noi cunoștințe
Locul de desfășurare: Sala de clasă
Durata de desfășurare a lecției: 50 min.

Scopul: : Însușirea cunoștințelor referitoare la respirație, rolul acesteia, tipurile de respirație și


diferențele dintre acestea.

Obiective operationale

 Cognitive:
OC.1-Să stabilească ce este respirația, tipurile de respirație și produșii respirației
OC.2- Să identifice diferențele între tipurile de respirații
OC.3- Să precize tipurile de fermentații și aplicabilitatea lor practică

 Afective:
OA.1 - Elevii să participe activ la lecție.

 Psihomotorii:
OP.1 - Elevii să adopte o poziție adecvată în bancă.

Demers didactic:

Forme de organizare a activității didactice:


a) a conținuturilor: integratoare, interdisciplinară.
b) a activității: frontal, individual.

Tipuri de interacțiuni: profesor – elev, elev – profesor

Resurse procedurale:
 Pedagogice (metode și procedee):
 Observația
 Descoperirea
 Învățare prin descoperire
 Explicația
 Conversația euristică
 Problematizarea
 Lucru cu manualul

 Materiale:
 Pentru fiecare elev: manual, caiet, creioane, stilou, planșă, fișe de lucru.
 Pentru întreaga clasă: tablă, cretă.

 Conținut informațional:
 Conform programei

 Resurse umane:
 Clasa de elevi

 Locul de desfășurare:
 Sala de clasă

 Surse informaționale:
 Manual, Metodica predării biologiei, Ghid metodologic, Internet

Bibliografie:
o Partin, Z., Logofătu, L., Niculescu, C., Th., (2008), Biologie. Manual pentru clasa a
VII a, Ed. Corint, București

Anexe:
a) Anexa 1 – Schița lecției
b) Anexa 2 – Fișa de lucru