Sunteți pe pagina 1din 3

NOTĂ DE CONTROL NR.

____/________

Încheiată cu ocazia controlului intern PSI efectuat conform art. 90 din O.M.A.I. nr. 166/2010
Este
îndeplinită
Nr
CERINȚE LEGALE cerința
crt
DA NU N
A
1. Este afișat Planul de evacuare pe nivel (Npers > 30)
cf. art.29, alin.1, lit.a din OMAI 163/2007
2. Este afișat Planul de evacuare pe încăperi (Npers ≥ 50)
cf. art.29, alin.1, lit.b din OMAI 163/2007
3. Planurile de evacuare sunt afișate pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile,
astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi, pe partea
interioară a uşilor
cf. art.29, alin.2 din OMAI 163/2007
4. Planul de evacuare este întocmit pe baza schiţei nivelului sau a încăperii, pe care sunt
marcate cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi, coridoare şi case de scări sau scări
exterioare.
cf. art.29, alin.3 din OMAI 163/2007
5. Pe planurile de evacuare este indicat locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva
incendiilor: stingătoare, hidranţi interiori, butoane şi alte sisteme de alarmare şi alertare a
incendiilor
cf. art.29, alin.4 din OMAI 163/2007
6. Este întocmit Planul de evacuare a persoanelor/bunurilor (partea scrisă )
cf. Anexa 2 din OMAI 163/2007
7. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor sunt afișate, în întregime sau în sinteză, în
funcţie de volumul lor şi de condiţiile de la locul de muncă respectiv.
cf. art.33, alin.4 din OMAI 163/2007
8. Este afișată Organizarea apărării împotriva incendiilor pe locul de muncă
cf. art. 25 și Anexa 1 din OMAI 163/2007
9. Sunt marcate locurile pentru fumat și locurile în care este interzis fumatul
cf. art.106 din OMAI 163/2007
10. Căile de acces, evacuare și intervenție sunt marcate cu indicatoare standardizate
cf. HG nr.971/2006 și cf. art.108 din OMAI 163/2007
11. Căile de acces, evacuare și intervenție sunt menținute libere
cf. art.107 din OMAI 163/2007
12. Locul de adunare în caz de incendiu este marcat corespunzător
cf. Anexa 2 din OMAI 163/2007
13. Există mijloace tehnice de alarmare în caz de incendiu
cf. Anexa 1 din OMAI 163/2007
14. Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor sunt marcate
cu indicatoare
cf. HG 971/2006 și art.134 din OMAI 163/2007
15. Locurile de amplasare ale stingatoarelor sunt vizibile, usor accesibile, precum căi de
evacuare, coridoare, holuri, în zonele iesirilor si alte asemenea spatii si la distante optime
fată de focarele cele mai probabile
cf. art.133 din OMAI 163/2007
16. Există minim un stingător P6/ABC la o suprafață de 200 m2, dar minim 2 pe nivel
cf. art.86 din OMAI 166/2007
17. Stingătoarele de incendiu sunt verificate periodic cf. instrucțiunilor date de producător, de
persoane juridice autorizate IGSU
cf. art.19, lit.l din Legea 307/2006
18. Stingătoarele de incendiu existente sunt compatibile cu clasele de incendiu posibile
cf. Anexa 1 din OMAI 138/2015
19. A fost prezentată Autorizația de securitate la incendiu și documentele vizate spre
neschimbare care au stat la baza obținerii acesteia
cf. HG 571/2016 si OMAI 129/2016
20. A fost constituit si avizat SPSU
cf. art.37 din OMAI 75/2019
21. Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor sunt utilizate de persoane atestate în
urma absolvirii unui curs în domeniul apărării împotriva incendiilor
cf. art.19 lit.l din Legea 307/2006
22. Instalația de hidranți de incendiu este verificată conform Normativului P118/2-2013 (există
Raportul de verificări tehnice periodice întocmit de o persoană juridică autorizată IGSU)
cf. art.19 lit.l din Legea 307/2006
23. Instalația de detecție, semnalizare și avertizare în caz de incendiu este verificată conform
Normativului P118/3-2015 (există Raportul de verificări tehnice periodice întocmit de o
persoană juridică autorizată IGSU)
cf. art.19 lit.l din Legea 307/2006
24. Instalația electrică este verificată conform Normativului I7-2011(există Raportul de
verificări tehnice periodice întocmit de o persoană juridică autorizată ANRE)
cf. art.69 din OMAI 166/2010
25. Instalația de utilizare a gazelor naturale este verificată conform ORDIN ANRE 179 din
2015-exista fisele fisele de evidenta a verificarilor la 2 ani si la 10 ani conform anexelor 4
si 5 din ORDIN ANRE 179 din 2015
cf. art.69 din OMAI 166/2010
26. Există Registrul cu evidenta exercitiilor de alarmare, evacuare și interventie în caz de
incendiu, cf. anexa 8 din O.M.A.I. nr. 163/2007
27. Există Registrul de control pentru instalațiile de limitare și stingere a incendiilor
cf. Anexa 7 din OMAI 163/2007
28. A fost prezentat Registrul de control pentru instalațiile de detectare, semnalizare, alarmare,
alertare în caz de incendiu întocmit
cf. anexa 7 din OMAI nr. 163/2007

29. A fost prezentată Fișa Obiectivului


cf. Anexa 4 din OMAI 89/2013 și art.18,19,20 din OMAI 163/2007
30. A fost prezentat Registrul permiselor de lucru cu foc
cf. Anexa 4 din OMAI 163/2007 și art.18 din OMAI 163/2007
31. A fost prezentată Dispoziția scrisă privind reglementarea lucrului cu foc deschis cf. art.17
din OMAI 163/2007
32. Dispoziția scrisă privind reglementarea lucrului cu foc deschis este întocmită cf. art.98 din
OMAI 163/2007
33. A fost prezentată Dispoziția scrisă privind reglementarea fumatului
cf. art.17 din OMAI 163/2007
34. Dispoziția scrisă privind reglementarea fumatului este întocmită
cf. art.106 din OMAI 163/2007
35. A fost prezentată Dispoziția scrisă privind instruirea personalului în domeniul situațiilor de
urgență
cf. art.17 din OMAI 163/2007

36. A fost prezentată Dispoziția privind modul de organizare și responsabilitățile privind


apărarea împotriva incendiilor
cf. art.17 din OMAI 163/2007

37. Au fost prezentate conventii cuprinzând răspunderile ce revin părtilor pe linia apărării
împotriva incendiilor, în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosintă asupra
bunurilor imobile
cf. art.9 din Legea307/2006
38. Controlul intern PSI se face de catre personal atestat ( CT PSI)
cf. art. 24 din OMAI 262/2010
39. A fost prezentată Dispoziţia de numire a cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor
cf. art. 17 din OMAI 163/2007
40. Instruirea in domeniul apararii impotriva incendiilor se face de persoana atestata ( CT PSI)
cf. art.53 din OMAI 712/2005
41. Dispoziția de numire a cadrului tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva
incendiilor a fost comunicată Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență
cf. art.12 din Legea307/2006
42. A fost prezentat Planul de intervenție în caz de incendiu, avizat ISU (Npers > 9)
cf. art. 18 din OMAI 712/2005
43. A fost prezentată lista operatorilor economici/instituţiilor cu care s-au încheiat contracte de
închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi
termenului de valabilitate ale contractului
cf. art. 18 din OMAI 163/2007

44. A fost prezentat Raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor
cf. art. 18 din OMAI 163/2007

45. A fost prezentat ultimul Proces-verbal de control al IJSU


cf. Anexa 6 din OMAI 89/2013 și art.18 din OMAI 163/2007
46. A fost prezentată ultima Notă de control intern PSI
cf. art. 18 din OMAI 163/2007
47. Atributiile CT PSI au fost trecute in fisa postului
cf. art. 9 din OMAI 262/2010
48. A fost incheiat contract de consultanta in domeniul apararii impotriva incendiilor cu o
persoana fizica sau juridica autorizata conform legii ( avand cod CAEN -8425)
cf. art. 5 din OMAI 262/2010

Cadru Tehnic PSI REPREZENTANTUL


UNITATII CONTROLATE

S-ar putea să vă placă și