Sunteți pe pagina 1din 9

FINANTELE AFACERILOR

Prof.coordonator: Student:

Prof. univ. dr. Dumitru BUCATARU Alexa Ionut-Daniel


Fondul de rulment

Capitolul 1: Ce este fondul de rulment ?


1.1 Definitie

Fondul de rulment reprezintă partea din capitalul permanent destinată şi utilizată


pentru finanţarea activităţii curente de exploatare. Concret, acesta constituie diferenţa
dintre capitalul permanent şi activele imobilizate, sau altfel spus, excedentul capitalurilor
permanente asupra activului imobilizat.

1.2 Caracteristici

Indicatorul are un rol important in determinarea gradului de lichiditate al


intreprinderii care reflecta capacitatea acesteia de a-si achita datoriile curente de plata.
Fondul de rulment apare ca o marja de securitate financiara care permite
intreprinderii sa faca fata, fara dificultate ,riscurilor diverse pe termen scurt fiind
expresia realizarii echilibrului financiar pe termen lung si a contributiei acestuia la
infaptuirea echilibrului pe termen scurt.
Fondul de rulment se calculeaza pentru fiecare proprietar in functie de numarul de
persoane inregistrate in cartea de imobil si de cota-parte de proprietate indiviza din
proprietatea comuna, dupa natura serviciului facturat (modul de repartizare a
consumurilor aferente facturilor).
Fondul de rulment se restituie in intregime respectivului proprietar, in momentul
pierderii calitatii de membru al asociatiei de proprietari, urmind ca viitorul proprietar,
membru al asociatiei, sa achite fondul de rulment, corespunzator cheltuielilor aferente lui.
Valoarea fondului de rulment trebuie sa fie egala cu suma corespunzatoare
acoperirii cheltuielilor lunare, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, dintr-un an
calendaristic.
Fondul de rulment este un indicator foarte utilizat de analiza financiară. El
serveste masurarii conditiilor echilibrului financiar. Echilibrul financiar rezulta din
confruntarea dintre lichiditatile din activ, respectiv, utilizarilor si exigibilitatea resurselor
sau datoriilor din pasiv.
Fiecare element de activ ce participa la ciclul productiv a carui durata este data de
natura sa este caracterizata printr-un anumit grad de lichiditate.
Fiecare element al pasivului este caracterizat printr-un anumit grad de
exigibilitate.
Pentru a functiona normal, o intreprindere trebuie sa-si finanteze
nu numai imobilizarile, dar in egala masura si activele circulante. Intreprinderea are
nevoie de un stoc minim de materii prime si materiale, de un stoc minim de productie in
curs si produse finite.Fondul de rulment exprima excedentul capitalurilor permanente
asupra activului imobilizat. El reprezintă de fapt, acea parte din capitalurile permanente
ce este afectată finantarii ciclului de exploatare.

Capitolul 2: Formule de calcul

Exista doua modalitati pentru determianarea fondului de rulment. Punctul de


plecare il constituie bilantul financiar.

FONDUL DE RULMENT=Capitaluri permanente-Active imobilizate

Având ca punct de plecare ecuaţia fundamentală a bilanţului se poate determina o


a doua relaţie de calcul a fondului de rulment:

Activ = Pasiv

Active = Capital propriu + Datorii

Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen lung

Active fixe + Active circulante = Capitaluri permanente + Datorii pe termen scurt

Active fixe + Active circulante = Capital propriu + Datorii pe termen scurt + Datorii pe
termen lung

Deci: FONDUL DE RULMENT=Active circulante-Datorii pe termen scurt


Fig. 1 Fondul de rulment: definitie

Cele două variante de calcul al fondului de rulment pun în relief faptul că


echilibrul financiar al unei întreprinderi se asigură:

A. în planul finanţării pe termen lung şi mediu B. în planul finanţării pe termen scurt a


a imobilizărilor (mai reduse ca valoare, activelor circulante (mărfuri, ambalaje, clienţi,
comparativ cu alte sectoare de activitate) etc.).
Principalele motivaţii ale existenţei fondului de rulment sunt legate de:

- finanţarea unui stoc minim de mărfuri, absolut necesar desfăşurării activităţii, stoc a
cărui valoare este practic blocată şi deci asimilabilă unei imobilizări finanţate cu
capitaluri permanente;
- depăşirea dificultăţilor pe care le poate avea trezoreria firmei, fie în situaţia în care
stocurile de mărfuri cresc, datorită reducerii vitezei de circulaţie a acestora (ca urmare a
încetinirii din diferite cauze a ritmului vânzărilor), fie ca efect al neîncasării la termen a
facturilor emise.

Managerii trebuie să urmărească cu atenţie oscilaţiile fondului de rulment, fie că


este vorba de creşteri (ca rezultat al sporirii capitalurilor permanente prin aport de capital
propriu, profit reinvestit sau împrumuturi, sau ca rezultat al reducerii imobilizărilor), fie
că este vorba de scăderi (ca rezultat al sporirii investiţiilor, rambursării împrumuturilor,
sau producerii unor pierderi care afectează capitalurile proprii), astfel încât să asigure o
lichiditate generală cât mai apropiată de valoarea optimă (egală cu 2), respectiv o
finanţare a capitalurilor circulante de aproximativ 50%.

Timpul de încasare şi timpul de plată devin deosebit de importanţi în utilizarea


capitalului întreprinderii comerciale, aceasta trebuind să dispună de un fond de rulment
care să-i acopere nevoile de finanţare în perioadele de defazaj între ieşirile şi intrările de
bani. Apare astfel nevoia de fond de rulment (sau fondul de rulment normativ),
reprezentând activele circulante ce trebuie finanţate din fondul de rulment,determinabila
prin relaţia:

NEVOIA DE FOND DE RULMENT=Stocuri+Creanţe-Oblig. nefinanciare

Dintre categoriile de nevoi de fond de rulment cea care prezintă un


interes deosebit pentru patronul-manager este nevoia de fond de rulment de exploatare.
Acesta depinde de: cifra de afaceri; de durata stocurilor, creanţelor şi datoriilor; de partea
valorii adăugate în cifra de afaceri (cu cât se adaugă o valoare mai mare la input-uri cu
atât nevoia de fond de rulment este mai mare pentru aceeaşi cifră de afaceri).
Dacă nevoia de capital iniţial este de regulă satisfăcută cu ajutorul prietenilor,
rudelor etc., pe măsură ce afacerea se dezvoltă necesarul de fond de rulment se acoperă
de către furnizori şi/sau clienţi şi de bănci (de regulă prin credite pe termen scurt).

Fig. 2 Fondul de rulment

Capitolul 3: Tipuri de fonduri de rulment

A. Fondul de rulment propiu


Fondul de rulment propriu reprezinta partea din capitalurile proprii care depasesc
valoarea imobilizarilor nete si care sunt destinate finantarii activelor circulante (apreciaza
cuantumul participarii capitalului propriu la finantarea activelor circulante).
Un fond de rulment propriu ce corespunde partii din activul imobilizat finantate
prin capitaluri proprii:
FRP = Cpr – IN;
Fondul de rulment propiu prezinta o utilitate mai limitata decat fondul de rulment
net. Se calculeaza cand se doreste sa se aprecieze autonomia financiara a unei
intreprinderi.
Un fond de rulment propiu pozitiv semnifica faptul ca imobilizarile sunt integral
finantate din resurse propii,deci exista autonomie.
FRP > 0  Capitaluri proprii > Active imobilizate
Un fond de rulment propiu negativ semnifica faptul ca ca imobilizarile nu sunt
finantate decat partial din fonduri propii.Intreprinderea trebuie sa faca apel la indatorare
pentru a finanta o parte din imobilizarile sale.
FRP < 0 Active imobilizate > Capitaluri proprii
B. Fondul de rulment imprumutat
Fondul de rulment strain reprezinta datoriile pe termen mediu si lung sau partea
imprumutata a capitalurilor permanete utilizate in acoperirea imobilizărilor nete.
Un fond de rulment imprumutat ce corespunde partii din activul imobilizat
finantate prin imprumuturi pe termen mediu si lung:
FRI = FRN-FRP
Pe parcursul unui exercitiu financiar, operatiile financiar-contabile au
incidenta asupra marimii fondului de rulment si in special acele operatiuni ce modifica
partea de sus a bilantului, active imobilizate nete si capitaluri permanente. După prima
modalitate de determinare a fondului de rulment se observa ca acesta creste cand
capitalurile permanente cresc iar activul imobilizat net scade.
Sporirea capitalurilor permanente poate avea loc datorita :
 cresterii capitalurilor proprii, respectiv a capitalului social, a rezervelor si a
altor elemente ce intra in componenţa acestora;
 cresterii imprumutului pe termen mediu si lung.

Variatia costurilor de active circulante si a datoriilor pe termen scurt nu provoaca


modificari fondului de rulment deoarece cresterea unui post de activ circulant antreneaza
fie o diminuare a altui post de activ circulant fie crsterea unui post de pasiv pe termen
scurt.Se poate exemplifica astfel: daca spre exemplu, se vand produse finite are loc o
scadere a stocului de produse finite la producator si o crestere in mod corespunzator a
postului de creanta din activ daca vanzarea s-a făcut pe baza de credit comercial, sau
costul de disponibilitati banesti daca vanzarea s-a facut in numerar.
Asupra marimii fondului de rulment influentează şi optiunea agentului economic
privind amortizarea. In cazul optiunii pentru amortizarea degresiva, fondul de rulment va
fi mai mare în cazul amortizarii liniare.Fondul de rulment reprezinta o marja de siguranta
pentru eventualele cazuri generate de pierderi de activ sau a incetinirii vitezei de rotatie a
stocurilor de produse, marfuri, materiale.Pornind de la semnificatia sa pentru agentul
economic, in afara de analiza statica a acestuia se impune si o analiza a dinamicii
fondului de rulment.

Asfel distingem următoarele situatii:


a. cresterea fondului de rulment , ceea ce semnifica cresterea marjei de siguranta a
agentului economic.

Aceasta crestere poate fi considerata pozitiva numai in masura in care nu s-a facut
in detrimentul autonomiei financiare a agentului economic prin cresterea indatorarii pe
termen mediu si lung. Apeland la credite pe termen mediu si lung va creste fondul de
rulment, dar in mod corespunzator cresterii gradului de indatorare pe termen lung vor
spori si cheltuielile financiare care vor greva masa rezultatului exploatarii, diminuandu-l;
b. diminuarea fondului de rulment subliniaza ca marja de siguranta s-a redus.

Insa situatia poate fi apreciata ca pozitiva daca diminuarea fondului de rulment


serveste la finantarea de noi investitii rentabile, avandu-se
in vedere ca aceste investitii pe termen lung vor contribui la cresterea fondului de
rulment prin rezultatele financiare ce vor fi degajate;
c. fondul de rulment ramane neschimbat.
In acest caz ar putea fi o intrerupere a activitatii de investitii sau incetinirea
cresterii economice. In astfel de situatii se impune un studiu al rentabilitatii.

I. Necesarul de fond de rulment

Necesitatile de finantare ale productiei, respectiv ale ciclului de exploatare sunt


acoperite in cea mai mare parte de surse temporare corespunzatoare (datorii de
exploatare: furnizori, creditori etc.). Diferenta dintre necesitatile de finantare ale ciclului
de exploatare este numita nevoia de fond de rulment sau necesarul de fond de rulment.
Necesarul de fond de rulment = Alocari ciclice – Surse ciclice
NFR = (Stocuri + Creante) – Datorii de exploatare
Daca aceasta diferenta este pozitiva atunci ea semnifica un surplus de nevoi
temporare(ciclice), in raport cu sursele temporare (aciclice) posibile de mobilizat. O atare
situatie poate fi judecata ca fiind normala, daca este considerata rezultatul unei politici de
investitii privind cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare.
Astfel necesarul de fond de rulment poate evidentia un decalaj nefavorabil între
lichiditatea stocurilor si a creantelor si exigibilitatea datoriilor de exploatare (s-au
incetinit incasările si s-au urgentat platile).
Daca necesarul de fond de rulment este negativ, atunci semnifica un surplus de
resurse temporare in raport cu nevoile corespunzatoare de capitaluri circulante. Ea poate
fi apreciata pozitiv daca este rezultatul accelerarii rotatiei activelor circulante si al
angajarii de datorii cu scadente mai relaxante. In caz contrar nu poate fi decat consecinta
unor intreruperi temporare in aprovizionarea si reinnoirea stocurilor.

Necesarul de fond de rulment analizat sub aspectul globalitatii sale se compune


din:
a. necesarul de fond de rulment din exploatare (NFRE)

b. necesarul de fond de rulment din afara exploatării.Deci:NFR = NFRE +


NFRAE

Necesarul de fond de rulment din exploatare


Acesta se calculeaza ca diferenta intre necesitatile ciclice si resursele ciclice
aferenteexploatarii.Activul ciclic de exploatare cuprinde elemente legate direct
de activitatea curenta a intreprinderii:
 stocuri;
 avansuri si aconturi platite;
 creante clienti;
 alte creante din exploatare;
 diferente de conversie-activ.

Resursele ciclice aferente exploatarii cuprind obligatii legate de activitatea curent


a intreprinderii:
 furnizori;
 avansuri si aconturi primite;
 obligatii fiscale si sociale legate de exploatare;
 diferente de conversie-pasiv.

Necesarul de fond de rulment din afara exploatarii


Acesta se determina ca diferenta intre necesitatile si resursele ciclice din afara
exploatarii.
Activul ciclic din afara exploatarii cuprinde creante din afara exploatarii (legate
de plata unor impozite, capitalul subscris si nevarsat).
Resursele ciclice din afara exploatarii cuprind obligatiile fiscale si sociale din
afara exploatarii.
Ca urmare a modificarii elementelor pe baza carora se calculeaza, necesarul de
fond de rulment se modifica intr-o perioada de gestiune si de la o perioada de gestiune la
alta. Modificarile necesarului de fond de rulment depind de fluctuatiile necesarului de
fond de rulment din activitatea de exploatare si mai putin de cea de-a doua componenta a
sa, necesarul de fond de rulment din afara exploatarii.
Variatia necesarului de fond de rulment al exploatarii este influentata de trei
factori:
a. Valoarea adaugata;
b. Cifra de afaceri;
c. Modul de gestionare a stocurilor.

Influenta modificarii valorii adaugate


De regula exista o legatura intre necesarul de fond de rulment din exploatare si
valoarea adaugată obtinută de agentul economic. Astfel, la acele intreprinderi care au un
cuantum mic al valorii adaugate si un ciclu de exploatare scurt, necesarul de fond de
rulment din exploatare este mic sau chiar poate degaja resurse nete de exploatare. Este
specific unitatilor cu profil comercial.

Influenta modificarii cifrei de afaceri


Atat necesarul de fond de rulment aferent exploatarii cat si eventualele resurse
sunt in functie de nivelul de activitate. In legatura directa cu nivelul de activitate (cifra de
afaceri) se afla creantele agentului economic fată de clienti, dar si obligatia agentului fata
de furnizori.De la o perioada la alta, luna, trimestru, an, cifra de afaceri se modifica atat
ca urmare a evolutiei desfacerilor sub aspect fizic cat si ca urmare a evolutiei preturilor
de vanzare.
Activitatea intreprinderii nu este niciodata constantă in timp. O incetinire a volum
ului vanzarilor corelata cu tendinta de reducere a stocurilor de materiale, conduce implicit
la micsorarea necesarului de fond de rulment al exploatarii si invers.

Influenta gestionarii stocurilor


Gestionarea stocurilor cat si modul in care este reglementata problema obligatiilor
si creantelor conditioneaza nivelul necesarului de fond de rulment aferent exploatarii.
Viteza de rotatie a stocurilor este un factor important. Accelerarea vitezei de
rotatie conduce la necesitatea reinnoirii stocurilor necesare exploatarii, prin urmare are
loc o crestere a necesarului de fond de rulment al exploatarii si invers, o incetinire a
vitezei de roatatie conduce la reducerea acestuia, fie sub forma de coeficient, fie sub
forma unui interval de timp in numar de zile.