Sunteți pe pagina 1din 35

Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

PLANUL DE AFACERI
PENTRU FIRME NOI

1
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

1.
INTRODUCERE – Planul de afaceri

Atunci când o persoană se decide să-şi dezvolte propria companie ea trebuie să se


informeze cu privire la piaţa vizată, posibilităţile financiare şi fezabilitatea planurilor avute în
vedere. Un plan de afaceri bun furnizează aceste informaţii şI aşteptări. Pentru acei care
deja şi-au pornit o companie proprie, planul de afaceri poate să fie instrumental potrivit
pentru definirea şi pregătirea deciziilor importante. Vă pune în situaţia de a lua în
considerare toate aspectele care sunt importante atunci când încercaţi să adaptaţI
compania unor noi pieţe , clienţi sau produse.

Este de dorit ca pentru început să transmiteţi planul de afaceri către un contabil


autorizat sau către un consultant şi să utilizaţi sugestiile acestora pentru adaptarea
ulterioară a planului. După finalizare, planul dumneavostră de afaceri poate să fie transmis
unei bănci sau unei alte instituţii de credit. Când instituţia respectivă evaluează posibilităţile
de finanţare, planul dumneavoastră de afaceri le va furniza date relevante despre riscul
financiar şi calităţile antreprenoriale ale companiei dumneavoastră.

Acest capitol vă va indica modul în care trebuie să vă prezentaţi ideile cu privire la


afacerea viitoare sau existentă pe care doriţI să o dezvoltaţi. Lucrând cu multă atenţie veţI
reuşi să scrieţi un plan de afaceri croit pe compania dumneavoastră. În mod
corespunzător , şansele dumneavoastră de suces vor creşte aşa cum a fost demonstrate
deja de multe organizaţii care au asistat antreprenori începători.

Când utilizăm cuvântul antreprenor ne referim, bineînţeles, atât la bărbaţi cât şi la


femei.

2
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

2.
EXPLICAŢII PRIVIND PLANUL DE AFACERI

Un plan de afaceri este un document de planificare, care descrie o afacere şi


activităţile sale pe o perioadă determinată de timp. Un plan de afaceri urmăreşte mai
multe scopuri. În primul rând asigură o bază în managementul afacerilor. În al doilea
rând un plan de afaceri comunică componentele afacerii creditorilor şi altor persoane
interesate. În cel de al treilea rând oferă un etalon cu ajutorul căruia se pot aprecia
schimbările şi se poate măsura progresul. Formatul planurilor de afaceri poate varia
funcţie de ţinta sa dar gama de informaţii cerute este în general aceeaşi. Informaţiile
care trebuiesc incluse, în mod obligatoriu, într-un plan de afaceri sunt prezentate mai
jos:

1. Informaţii personale. Succesul unei companii este determinat în mare măsură de


calităţile personale ale antreprenorului.

2. Descrierea planului. Pentru anumite sectoare antreprenorul trebuie să îndeplinească


anumite cerinţe legale. Neîndeplinirea acestora poate conduce la probleme de legalitate ori
la alte probleme în raport cu oficialităţile. Va fi totodată imposibil să beneficiaţi de facilităţi
guvernamentale sau de anumite posibilităţi de finanţare din surse publice.

3. Abordarea de marketing. Care este piaţa ţintă şi cine sunt potenţialii clienţi? Care sunt
criteriile lor de achiziţie? Cum vor deveni ei clienţii dumneavoastră? Va trebui să explicaţi
acestă abordare de marketing (produse/servicii, fixarea preţurilor, locul afacerii,
competitori, etc.) şi procedând aşa veţi fi în măsură să determinaţI estimările privind cifra de
afaceri.

4. Investiţii şi finanţare. Trebuie să furnizaţi o imagine clară asupra investiţiilor în clădiri,


renovări sau modernizări, echipamente şi stocuri, a finanţării şi a cheltuielilor iniţiale
( inclusiv costul vieţii de zi cu zi). Trebuie să explicaţi şi modul în care urmează să finanţaţi
aceste invesţi: împrumuturi bancare, credit la furnizor sau alte forme de credit. În general
trebuie să aveţi în vedere că sunt foarte puţine variante de creditare pentru antreprenorii
care încep o afacere.

5. Bugetul operaţional şi capacitatea de rambursare. Bugetul operaţional anual va


demonstra dacă planurile dumneavoastră sunt fezabile sau nu. Cifra de afaceri
previzionată , profitul brut, costurile de operare şi profitul net trebuie să fie definite cu
claritate. Ţine minte: profitul net formează baza pentru a vă asigura costul vieţii, investiţiii
diverse şi rezerve. O parte din profitul net va trebui să-l utilizaţi pentru a vă susţine costul
vieţii de zi cu zi. Ceea ce vă rămâne susţine baza financiară a companiei. Aceste sume
împreună cu banii care provin din amortizare ar trebui să fie suficiente pentru rezolvarea
obligaţiilor de rambursare.

6. Specificitatea contului privat . Trebuie să vă formaţi o idée clară a cheltuielii private


totale astfel încât aceasta să nu depăşească veniturile nete.

3
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

7. Prognoze cu privire la lichiditate. Ar trebui să fiţi conştienţi de fluctuaţia nevoilor


trimestriale de credit. Dacă cifrele prognozate de dumneavoastră sunt bazate pe
informaţii de la / despre o anumită ramură, trebuie să menţionaţi acest lucru. De
asemenea, trebuie să ţineţi seama de pierderile pe care le va avea de suferit afacerea în
perioada iniţială.

1.
INFORMAŢII PERSONALE

1.1 Antreprenor *
Nume:
Adresa:
Cod poştal, localitate:
Număr de telefon/Număr de fax: /
Data naşterii/Naţionalitate : /
Statut civil : necăsătorit/uniune consensuală/căsătorit/divorţat/
a mai fost căsătorit
Numele şi data naşterii
partenerului/ ei: /

Copii : da/nu; vârsta:

Alte informaţii relevante (de exemplu) există un contract între parteneri? Dacă da, care sunt
prevederile acestuia.

1.2 Situaţia veniturilor


Care este situaţia veniturilor
dumneavoastră ? salariat/dividende /fără venit
Venitul net pe lună: RON:
Dacă beneficiaţi de dividende
Care este natura acestora ? ________________________
Care este situaţia veniturilor
partenerului ? salariat/dividende /fără venit
Dacă partenerul beneficiază de dividende
Care este natura acestora ? ________________________________
Venitul net pe lună: Ron :
Plătiţi dumneavoastră sau
Partenerul dumneavoastră pensie alimentară da/nu:
Dacă da, în ce cuantum? Ron: per
Aţi fost vreodată implicat într-o lichidare
a unei afaceri sau la nivel privat? da/nu
SunteţI în prezent implicat
într-o lichidare? da/nu

4
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

Dacă da, este planificată?


(numele lichidatorului)

1.3 Asigurări personale

Aveţi o asigurare personală de risc? Descrieţi:

V-aţi propus şi alte asigurări? Dacă da, descrieţi ce anume:

1.4 Educaţie (după şcoala primară)


forma de învăţământ/cursuri
Certificare
De la la da/nu
De la la da/nu
De la la da/nu
De la la da/nu
De la la da/nu

5
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

1.5 Experienţă practică ( ca angajat sau ca persoană fizică autorizată)


Numele companiei / Localitate Poziţie
De la la _ ________________________________________________
De la la _ ________________________________________________
De la la _ ________________________________________________
De la la _ ________________________________________________
De la la _ ________________________________________________
De la la _ ________________________________________________

Aţi semnat clauze de concurenţă ?


Dacă da, ce conţin aceste clauze ?

1.6 Obiective personale


De ce vă doriţi să deveniţi antreprenor? (= care sunt obiectivele dumneavoastră
personale)?

Ce doriţI să realizaţi cu noua companie? ; (= care sunt obiectivele afacerii şi cât de mult
doriţi să extindeţi compania)?

6
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

1.7 Calităţi personale


Care din calităţile dumneavoastră vă vor ajuta să deveniţi un bun antreprenor?

Care sunt punctele dumneavoastră tari şi care sunt cele slabe ? Vă rugăm să indicaţi:

Puncte tari Puncte slabe

Cum veţi îmbunătăţi punctele slabe?

7
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

2.
DESCRIEREA PLANULUI

2.1 Formulaţi planul în linii generale


Puteţi furniza o descriere generală a planului ( ce sector, ce fel de companie, ce fel de
serviciu veţi furniza)?

Planificaţi să:
preluaţI parţial sau total o altă companie? da/nu
(dacă da, solicitaţI bilanţul şi raportul anual şi solicitaţi un Certificat
constatator de la Oficiul Registrului Comerţului). Căutaţi cât mai multe date relevante
despre compania pe care doriţi să o achiziţionaţi.
 preluaţ o filială, vă alăturaţi unei reţele, sau stabiliţi o
franciză ? da/nu
 stabililiţi nouă companie? da/nu

 altele :

2.2 Informaţii
Ce autorităţi sau organizaţii aţi contactat cu privire la planurile dumneavoastră?

Camera de Comerţ din_______________________________


Consultant din_______________________________
Bancă din_______________________________
Autoritate locală din_______________________________
Altele, specificaţi din_______________________________

2.3 Care va fi forma legală a companiei dumneavoastră?


Asociat unic da/nu

8
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

Persoană fizică independentă da/nu


SA da/nu
SRL da/nu
Alteler:
De ce ai ales această variantă?
2.4 Denumirea șI sediul social
Care va fi denumirea companiei?

 ATENŢIE: când vă alegeţi denumirea companiei va trebui să aveţi în vedere că


aceasta trebuie să fie suficient de reprezentativă pentru afacerea dumneavoastră, să fie
uşor de reţinut şi, să poată fi uşor integrată în materiale de promovare. Denumirea în sine
poate deveni o marcă a afacerii dumneavoastră, un activ intangibil* valoros.

 Exerciţiu: daţi câteva exemple de denumiri de firme care, în timp, au devenit


un brand.

Obligaţii legale : Înainte de a decide cu privire la denumirea afacerii trebuie să verificaţi


dacă aceasta este disponibilă. Disponibilitatea denumirii ca şi a emblemei firmei se verifică
la Oficiul Teritorial al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul local.

Care va fi locaţia pentru companie?


Adresa:
Descrieţi în câteva cuvinte zona în care veţi desfăşura afacerea (zonă rezidenţială, sit
industrial, altele)

Pot clienţii să vă găsească relativ uşor?


Pot bunurile să vă fie livrate sau ridicate uşor? da/nu
Sunt suficiente locuri de parcare (pentru clienţi şi maşina proprie?) da/nu
Puteţi să indicaţI suprafaţa totală a locaţiei? m2
Există posibilităţi de extindere a spaţiului ? da/nu

Veţi închiria, cumpăra sau lua în locaţie spaţiul? închiriere/cumpărare/leasing


închiriere /leasing pe an RON:__________________
preţul de cumpărare RON:__________________
A fost contractul încheiat evaluat de un expert? da/nu
Dacă da, de către cine?
Sunt înscrise în contract condiţii speciale cum ar fi clause financiare? da/nu
Dacă da, care ?

2.5 Licenţe
Aţi verificat la Camera de Comerţ dacă aveţi nevoie
de anumite avize şiI autorizaţii? da/nu
Aţi verificat la Camera de Comerţ dacă îndepliniţi
cerinţele profesionale ? da/nu
Dacă da, pe ce bază?
Dacă nu, cum veţi rezolva această problemă?
Este locaţia aleasă adecvată din punct de vedere al
planului urbanistic local ? da/nu

9
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

(verificaţi la autoritatea locală)


Aveţi nevoie de un aviz de mediu ? da/nu
(verificaţi cu Agenţia pentru Protecţia Mediului)

10
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

De ce alte licenţe aveţi nevoie?


Sunt alte reglementări legale sau condiţii pe
care ar trebui să le îndepliniţi ?
(gândiţi-vă, de exemplu, la reglementări de mediu ) da/nu
Dacă da, care ?

2.6 Personalul
Cum o să organizaţi personalul la început?
(dumneavoastră, partenerul dumneavoastră; număr de salariaţi; full-time, part-time,
ocazional)
Cine vă va înlocui în caz de absenţă?
V-aţi decis cu privire la organigramă, adică la poziţiile pe care personalul le va ocupa în
cadrul companiei? da/nu
Planificaţi să vă extindeţi personalul în viitorul apropiat? da/nu
Dacă da, credeţi că veţi fi în măsură să angajaţi personal calificat? da/nu

2.7 Administrare
Cine va administra firma?
Nume:
Adresa:
Oraş:
Telefon/Fax: /

Cine se va ocupa de partea financiar contabilă ?


Nume:
Adresa:
Oraş:
Telefon/Fax: /
Cât de des veţi fi informat despre situaţia financiară a firmei? lunar/anual/semestrial

2.8 IC&T
Veţi utiliza un computer? da/nu
Dacă da , în ce scop?
- procesare word (adrese, oferte, facturi, chitanţe, etc) da/nu
- contabilitate ( baze de date, situaţii, rapoarte, bilanţ, etc,) da/nu
- urmărirea stocurilor da/nu
- administrare da/nu
- alte scopuri, specificaţi

2.9 Asigurări
Sunteţi asigurat pentru anumate riscuri standard ? da/nu
(asigurare contra incendiilor, asigurarea spaţiilor, etc.)
Dacă da, ce tipuri de asigurare deţineţi şi în ce valoare ?
Dacă nu, va trebui să aveţi în vedere faptul că, pentru siguranţa afacerii dumneavoastră va
trebui să iniţiaţi o serie de asigurări care devin costuri şi pe care va trebui să le acoperiţi din
veniturile afacerii.

11
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

 ATENŢIE: De cele mai multe ori administratorii firmelor neglijază sau evită
realizarea de asigurări care sunt privite ca şi costuri ce afectează veniturile firmei,
nejustificat. De cele mai multe ori însă, atunci când apar probleme, costurile
suplimentare sunt mult mai mari şi, din păcate, neacoperirea unei asigurări poate
conduce inclusiv la falimentul afacerii.

2.10 Răspunderea, condiţiile de livrare şi condiţiile de plată

Aţi stabilit responsabilitatea pentru produs? Intenţionaţi să vă asiguraţi pentru acest lucru?
da/nu
Cum ? (profesional, personal şi/sau responsabilitate privind serviciile)
Dacă intenţionaţi să furnizaţi bunuri sau servicii luînd în considerare anumiţi termeni
generali va trebui să-i includeţți în planul de afaceri .
Cunoaşteţi reglementările legale în vigoare cu privire la aceste obligaţii? da/nu
(Dacă nu contactaţI Camera de Comerţ)

2.11 Data de început


Când planificaţi să va înregistraţi afacerea?
Dacă deja aţi început activitatea când a fost aceasta?

3.
Marketingul afacerii :

3.1 Conceptul comercial

La acest punct ar trebui să formulaţi, în cuvinte simple, conceptual comercial al viitoarei


companii. Veţi lua în considerare:
- grupul ţintă adică, cui vă adresaţi
- gama de produse sau servicii pe care o veţi furniza
- nivelul preţurilor utilizate

3.2 Clienţii
Piaţa afacerii este foarte importantă. În această secţiune va trebui să identificaţi
segmentele de piaţă / grupurile de clienţi ai afacerii. (după caz la nivel local, regional,
national şi internaţional)

12
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

 ATENŢIE : Grupul ţintă sau grupurile ţintă sunt cei care cumpară
produsele sau serviciile pe care le veţi vinde. Pentru a-i putea defini ar trebui să
realizaţiI o analiză aprofundată a persoanelor care vor fi interesate de aceste
produse sau servicii. Ele pot fi persoane fizice sau juridice. Trebuie să analizaţi cu
mare atenţie De ce credeţi că aceste persoane vor cumpăra de la dumneavoastră
şi nu de la concurenţă. O identificare clară a cerinţelor, nevoilor grupurilor ţintă este
definitorie pentru întregul plan de afaceri.

 Exerciţiu: realizaţi o analiză a persoanelor interesate.

Lista şi segmentele de piaţă/ grupurile de clienţi ai afacerii.

Care sunt dorinţele şi nevoile clienţilor dumneavoastră?

Descrieţi comportamentul clienţilor dumneavoastră potenţiali legat de cheltuieli. (ex. Cât de


mult ar fi dispuşi să cheltuiască, cum cheltuiesc, etc)
Descrieţi factorii relevanţi care determină modul de cumpărare al clienţilor.

13
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

Aţi discutat deja planurile dumneavoastră cu potenţiali viitori clienţi? da/nu


Dacă da care au fost reacţiile lor?

3.3 Locaţia afacerii

Vă rugăm să explicaţi de ce aţi ales locaţia respectivă pentru derularea afacerii proprii?

Care este titlul cu care utilizaţi spaţiul respectiv?Închiriere, leasing, proprietate?


Dacă da, furnizaţi detalii.

14
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

15
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

Specificaţi care sunt suprafeţele

Suprafaţa Observaţii
mp
Vânzări
Administrare
Producţie
Depozitare
Altele
Total spaţii

3.4 Produsul (gama de produse)

Descrieţi produsele sau serviciile furnizate:

3.5 Costul de producţie şi de vânzare

Pentru a putea determina preţul de vânzare a bunurilor sau serviciilor trebuie să analizaţi şi
să specificaţi care este modul de construcţie al costurilor. Pentru aceasta veţiI lua în
considerare:

Produs
* materialele utilizate
* ore/om x plata orară
* echipamente x cost
* altele

Pentru a determina ratele cu care veţi calcula costurile puteţiI să luaţi în considerare
informaţii relevante ramurii sau sectorului de activitate sau puteţi utiliza serviciile unui
contabil

Pentru a putea determina eficacitatea afacerii va trebui să urmăriţi dacă costul previzionat
corespunde cu cheltuiala efectivă.

16
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

DescrieţiI în continuare cum veţi face acest lucru:

Aţi calculat deja preţul de vânzare al produsului / serviciului? da/nu


Dacă da, vă rugăm să descrieţi metoda pe care aţiI utilizat-o.

3.6 Promovare

Am identificat anterior care sunt nevoile şi dorinţele grupului/lor ţintă. Sunteţi în măsură să
răspundeţi acestor cerinţe? Vă rugăm justificaţi răspunsul.

17
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

Ce mijloace de promovare veţi utiliza pentru a aborda cumpărătorii?


* vânzări personale da/nu rar/frecvent
* tărguri şiI expoziţii da/nu rar/frecvent
* scrisori directe da/nu rar/frecvent
* publicitate da/nu rar/frecvent
* sponsorizare da/nu rar/frecvent
* publicitate din gură în gură da/nu
* altele, specificaţi:

Vă rugăm să descrieţi pe care din considerente de cumpărare aveţi de gând să vă


concentraţi ?

3.7 Competiţia

Este important să ne cunoaştem competitorii atunci când ne propunem să realizăm o


afacere nouă sau să extindem o afacere deja existentă. Identificarea lor se va realiza
funcţie de piaţa pe care o ţintim ( nivel local, regional, naţional sau internaţional). Pentru a
identifica cine sunt concurenţii noştri de cele mai multe ori este nevoie de un studiu de
piaţă. Dar, pentru o afacere de mică sau la început, este important să definim competiţia la
nivel local, identificănd firmele concurente. Acest lucru se poate realiza apelând la Camera
de Comerţ.

 Exerciţiu: identificaţi cine sunt competitorii cei mai importanţi? Listaţi aceşti
competitori mai jos.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

18
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

O evaluare a punctelor tari şi slabe ale afacerii dumneavoastră în raport cu afacerea


concurenţei trebuie realizată. ((+ = compania proprie este mai bună, o = la fel - =compania
proprie mai slabă)

A B C D E F G
Gama de produse extinsă
Calitate
Preţ
Timpul de livrare
Service
Garanţii
Altele, specificaţi

Care este diferenţa între produsele proprii şi ale concurenţei? Ar trebui să specificaţiI pe
fiecare firmă concurentă.

Pentru a putea estima cifra de afaceri a competitorilor puteţi utiliza site-ul ministerului de
finanţe www.mfinante.ro

Evaluaţi punctele tari ale firmei propri în raport cu competiţia.

19
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

Evaluaţi punctele slabe ale firmei propri în raport cu competiţia.

3.8 Personalul
Câte personae, incluzând antreprenorul/îi sunt angajate:

* aprovizionare persoane
* procesul de producţie persoane
* vânzări persoane
* administraţie persoane
* alte servicii persoane

* total persoane

Care este proporţia dintre personalul direct productiv şi cel indirect productiv?

3.9 Aprovizionarea

Cine sunt sau vor fi furnizorii dumneavoastră ? Care sunt termenele de livrare, termeni de
decontare, de livrare etc?

20
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

3.10 Procesul de producţie


Veţi dezvolta noi produse sau metode ? da/nu
Dacă da, aveţi nevoie de susţinere de la o terţă parte? da/nu
Sub ce formă?

Descrieţi procesul de producţie :

Care este experienţa dumneavoastră privind procesul de producţie?

Ce mijloace de producţie veţi utiliza în procesul de producţie? ÎÎn această secţiune ar trebui
să indicaţi dacă urmează să cumpăraţi sau să luaţi echipamentele în leasing sau second
hand.

21
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

Descriere Nou/Vechi Cumpărare/ Valoare


(vechime) Leasing

Ce garanţii deţineţi cu privire la buna funcţionare a echipamentelor?

Deţineţi suficiente echipamente pentru a vă realiza previziunile financiare? da/nu


Aţi analizat produsul/sele şi procesul de producţie din punct de vedere al impactului asupra
mediului ? da/nu
Dacă da, există un impact negativ asupra mediului ? da/nu

În ce fel:

22
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

Cum veţi preveni eventualele accidente? Ce precauţii trebuie să luaţi?

23
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

4.
investiȚii Și finanȚare :

4.1 Bugetul investiţiei


Vă rugăm redaţi o imagine a investiţiilor necesare la înfinţarea unei firme cât şi pe durata
primului an de existenţă(excluzând TVA-ul).

Active fixe
Active intangibile
Teren incusiv costul amenajării
Clădiri
Îmbunătăţiri ale clădirilor
Maşini, echipamente şi piese de schimb
Unelte
Computere şi birotică
Mijloace de transport
TOTAL active fixe (A)

Active curente
Stocul de materii prime
Stocul de produse finite
Produse pe flux
Datorii de încasat
Cash +
TOTAL active curente (B)

Costuri iniţiale 1) (C)


+
TOTAL INVESTIŢII (A+B+C)

1) Costuri creditelor, notar public, consultanŢă, costul vieţii în primele luni

24
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

1)
4.2 Finanţare cu capital privat

Ce fonduri veţi investi în companie?

Economii
Maşina privată 2)
Împrumuturi de la familie
Alte intrări de capital 2)
Total capital privat (D)

4.3 Finanţare cu alt capital


Capital pe termen lung şi mediu
Împrumut bancar pe termen mediu (termen ani)

Granturi (autorităţi) (termen ani)


Leasing (automobile, echipamente, (termen ani) +
computere)
Total long/medium term capital (E)

Capital pe termen scurt


Descoperire bancară (termen ani)
Conturi de plătit ( furnizori)
Factoring
Costuri neachitate
Provizioane
Altele
Capital total pe termen scurt (F)

Capital privat şi alt capital (D+E+F)

1)
Dacă există mai mulţi parteneri fiecare trebuie să completeze acest tabel
2)
Cum aţi calculat aceste valori ?

25
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

26
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

5.
BUGETUL DE OPERARE ŞI CAPACITATEA DE RAMBURSARE

5.1 Buget operaţional (sume exclusive TVA)


Acest buget se realizează pe întreaga perioadă previzionată pentru investiţie

Anul 1 Anul n
Venituri produs A
Venituri produs B
Venituri produs C
Venituri produs D +
Total cifra de afaceri 0 0

Valoarea de cumpărare /utilizare a materiei


prime -

Discounturi şiI bonusuri primite +


Discounturi şi bonusuri plătibile -
Costuri directe de cumpărare -
Servicii terţe părţi -

Profit brut/valoare adăugată (G) 0 0


Profit brut % din cifra de afaceri ?? ??

Costuri
Personal (a)
Producţie (b)
Locaţie (c)
Transport (d)
Promovare (e)
Management general (f)
Amortizare (g)
Dobânzi şi comisioane (h)

Costuri totale (H) 0 0

27
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

Rezultate brute (G-H) 0 0

Profituri şi cheltuieli excepţionale +

Rezultate înainte de impozitare 0 0


Impozit -

Distribuţia profiturilor -

Rezultat Net

28
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

5.2 Specificarea costurilor de exploatare

Costuri de personal: Anul 1 Anul n


Salarii brute
Contribuţia la asigurările sociale
Contribuţia la fondul de pensii
Cheltuieli de călătorie şi alte costuri
Personal contractual
Formare profesională
Alte costuri de personal
Total costuri de personal (a) 0 0
Costuri de producţie :
Materiale
Maşini şiI echipamente de întreţinere
Energie
Închirierea/leasing echipamente
Asigurarea echipamentelor
Alte costuri de producţie +
Costuri de producţie totale (b) 0 0

Costul locaţiei :
Închiriere
Utilităţi
Imobiliare
Asigurări
Întreţinere, reparaţii şi curăţenie
Alte costuri
Minus: chirii primite -
Costuri totale locaţie (c) 0 0
Costuri de transport
Leasing
Autovehicule
Combustibil
Asigurări
Alte costuri
Minus: utilizarea în nume propriu -
Total cheltuieli de transport (d) 0 0

29
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

Costuri de promovare : Anul 1 Anul n


Publicitate
Reprezentare
Ambalare
Promovare
Târguri şi expoziţii
Alte vânzări promoţionale
Costuri totale de promovare (e) 0 0

Costuri de management general


Audit şi consultanţă
Administrative, telefon , poştale
Asigurări
Cheltuilei de călătorie şi cazare
Alte costuri de management
Total cheltuieli de management general (f) 0 0

Amortizare
Active intangibile (perioada. ... ani)
Clădiri (perioada. ... ani)
Reparaţii la clădiri (perioada. ... ani)
Echipamente şi instalaţii (perioada. ... ani)
Mobilier , unelte (perioada. ... ani)
Computere (perioada. ... ani)
Transport (perioada. ... ani)
Alte active fixe (perioada. ... ani)
Total costuri de depreciere (g) 0 0

Costul dobânzilor
Împrumuturi de la familie (interest .. %)
Descoperiri de cont /-împrumuturi (interest .. %)
Credit furnizor (interest .. %)
Altele (interest .. %)
Total costuri cu dobânzi (h) 0 0

30
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

5.3 Test privind capacitatea de rambursare


Anul 1 Anul n
Profituri deduse/câştiguri păstrate
Amortizări +
Înlocuirea investiţiilor -
Disponibil pentru restituire 0 0

şi extinderea investiţiilor

Obligaţii de restituire
* ipoteci pe imobile -
* credit bancar pe termen mediu
* împrumuturi -
* contracte de leasing -
* reducerea descoperirii de cont -
Extinderea investiţiilor -
Lichiditate 0 0

5.4 Explicarea bugetului operaţional

Pentru a putea convinge un eventual finanţator cu privire la modul în care aţiI determinat
bugetul este necesar să puteţi descrie :
- numărul de clienţi, media cheltuielilor, cheltuieli de personal etc.
- cât de mult doriţiI să extindeţi compania
- modul în care aţi stabilit valoarea de achiziţie (experienţă, informaţii pe ramură sau sector,
calcule)? Cu indicarea surselor acolo unde este cazul
- cum aţi determinat costurile de producţie?
- Ce se întâmplă dacă rezultatele nu sunt cele previzionate ?

31
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

6.
CONTUL PERSONAL

6.1 specificaţii ale contului personal

Primul an Al doilea an
Cheltuieli private
Cheltuilei cu hrana şi îmbrăcămintea
Cheltuieli de vacanţă
Bunuri de folosinţă îndelungată
Chirii
Utilităţi
Asigurare medicală
Alte asigurări
Utilizare privată a autoturismului
Utilizarea privată a bunurilor
Dobânda & restituirea ipotecii private
Dobânda & restituirea împrumutului
privat
Pensie alimentră
Alte cheltuieli
Impozit pe venit/contribuţia la
asigurările sociale
Subtotal cheltuieli + 0 0
private

Minus: câştiguri
private
Alocaţia copiilor
Venituri din închirieri
Venit soţ/soţie/partener
Alte câştiguri +

Subtotal cheltueili - 0 0
private
Total cheltuieli private 0 0

32
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

1. .LICHIDITATEA PROGNOZATĂ

Primul an Trimestrul
1 2 3 4
Cont bancar prima zi +/-

Încasări
* Din vanzări (cifra de afaceri)
* TVA din vânzări
* Alte încasări

Total încasări
Plăţi
* Achiziţie de bunuri & servicii
* Salarii nete/salarii
* Alte costuri excluzând dobânda &
deprecierea
* TVA din achizitii şi costuri
* Plata contribuţiilor/asigurări
sociale/impozitul pe salarii/
Alte asigurări naţionale
* Plata TVA-ului la trezorerie
* Dobânzi
* Răscumpărări
* Retrageri private
* Alte plăţi

Total plăţi
Contul bancar în ultima zi +/-

33
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

Anul 2 Trimestrul
1 2 3 4
Contul bancar în prima zi +/-

Încasări
*) Din vanzări (cifra de afaceri)
* TVA din vânzări
* Alte încasări

Total încasări
Plăţi
* Achiziţie de mărfuri & servicii
* Salarii nete/salarii
* Alte costuri excluzând. interest &
deprecierea
* TVA din achizitii şi costuri
* Plata contribuţiilor/asigurări
sociale/impoyitul pe salarii/
alte asigurari naţionale
* Plata TVA-ului la trezorerie
* Dobânzi
* Răscumpărări
* Retrageri private
* Alte plăţi

Total plăţi
Contul bancar în ultima zi +/-

34
Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri

Model plan afaceri

35