Sunteți pe pagina 1din 1

Test – descrierea, 10.12.

2019

“În aer şi pe pământ stăruia liniştea adâncă a pădurii; de jur împrejur, pe mari depărtări, cerul înalt,
fără pată, bătea în verde, oglindind în el pădurea întreagă. Nisipurile păreau acoperite cu un abur verde,
reflectând sclipitor zidul înalt al stejarilor subţiaţi spre vârfurile lor ca nişte suliţe uriaşe. De undeva, de pe
uscat, pădurea aceasta se putea zări ca un ţărm îndepărtat, împădurit, aşezat de cealaltă parte a mării;
putea fi asemuită cu crestele înalte ale valurilor de marmură de pe nesfârşita întindere a apelor.
Stejari înalţi, seculari, frasini şi plopi uriaşi, cărora nu li putea zări vârful din pricina altor stajari,
arţari, carpeni şi frasini, la fel de uriaşi, se îndulceau cu stropii albaştri ai dimineţii. Liane uriaşe, carpeni de
tot felul şi viţă de vie se căţărau, se împleteau pe arbori, se aruncau somnoros dintr-unul într-altul şi urcau
până se pierdeau în bolţile de deasupra, unde ochiului nostru îi era imposibil să pătrundă în linişte şi singur.
Fiecare copac, pădurea întreagă avea o înfăţiare neobişnuit de întortocheată, de răsucită.”

1. Identifică și transcrie din text :

două imagini vizuale: ..........................................................................................................................

o imagine auditivă: ..............................................................................................................................

o imagine auditivă: ..............................................................................................................................

2. Transcrie structuri ce reprezintă următoarele figuri de stil:

un epitet care arată culoare (cromatic): .................................................................

o personificare : ...................................................................

4. Justifică printr-un enunț că textul de mai sus este un text descriptiv literar.

...............................................................................................................................................................

3. Încercuiește variantele corecte:

Textul descriptiv nonliterar prezintă următoarele trăsături:

a) este de origine științifică, transmite informații, este bogat în mijloace de expresivitate artistică;

b) este de origine științifică, este scris clar și corect, transmite informații;

c) transmite informații, se adresează tuturor oamenilor, este bogat în imagini artistice.

Mijloacele de expresivitate artistică sunt:

a) imagini artistice și figuri de stil;


b) imagini artistice și cromatice;
c) figuri de stil și cuvinte cu sens propriu.

Exemple de texte nonliterare pot fi:

a) reclamele, anunțul, articolul de ziar sau de revistă;


b) reclamele, afișul, povestirea;
c) textul juridic, textul narativ, articolul de ziar

S-ar putea să vă placă și