Sunteți pe pagina 1din 18

DATA: 09.12.

2019
PROF. ÎNV. PRIMAR : Dirnu Ramona Maria
CLASA: I
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Liceul Tehnologic Bustuchin
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA TEMATICĂ: ,, Povesti la gura sobei ”
SUBIECTUL LECŢIEI: SUNETUL ŞI LITERA „S”
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: predare – învăţare

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECŢIE: Comunicare în limba română


Matematică şi explorarea mediului
Arte vizuale şi abilităţi practice
Muzică şi mişcare

COMPETENTE GENERALE :

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute


2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
COMPETENTE SPECIFICE INTEGRATE:

1.COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ


1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
4.1. Scrierea literelor de mână

2.MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI


1.6 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice în rezolvarea unor sarcini;

3.ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE

2.3. Realizarea de obiecte folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile

4. MUZICĂ ŞI MIŞCARE

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm

OBIECTIVE OPERATIONALE:

CLR.
O 1 - să formuleze propoziţii după ilustraţii precizând numărul şi poziţia cuvintelor în propoziţie;
O2 - să formeze cuvinte/ propoziţii care conţin litera „ S”;
O3 - să scrie şi să citească corect şi conştient litere, silabe, cuvinte, propoziţii ce conţin sunetul S;
O4 - să ordoneze silabe pentru a forma cuvinte ;
O5 - să ordoneze cuvintele într-o propoziţie;
O6 - să scrie corect litera ”S” ;

MEM.
O 7- să utilizeze numerele naturale în numerotarea cuvintelor date;

AVAP.
O8 - să deseneze sania lui Moş Crăciun ;

MM.
O 9- să cânte,asociind mişcările potrivite cântecului;
O10: să menţină o poziţie corectă în timpul scrisului;
O11: să manifeste interes pentru realizarea corectă a sarcinilor.

Resurse:
I. Metodologice

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul de rol, exerciţiul de scriere şi
citire, jocul didactic,metoda fonetică analitico-sintetică.
b) Mijloace de învăţământ : fişe de lucru, fişe de evaluare, planşe cu imagini, scrisoare de la Moş
Crăciun
c) Forme de organizare : frontală, individuală, pe grupe .

II. Temporale

- 35 minute activitatea propriu-zisă


- 10 minute activităţi recreative.

III. Umane

20 elevi.

IV.Bibliografice:
 ştiinţifice:

***O pedagogie pentru invatamantul primar , Anton Ilica , Dorin Herlo , Ana Curetean , Editura
Universitatii Aurel Vlaicu , Arad 2005
oficiale:
*** Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română, Aprobată prin ordin al
ministrului Nr. 3418/19.03.2013

Comunicare în limba română – Manual clasa I , Cleopatra Mihailescu si Tudor Pitila , Editura
Didactica si Pedagogica , 2018
Caiet auxiliar pentru clasa I , Editura Intuitext
Evenimentul Ob Activitatea elevilor Mijloace Forme de
C.S Conţinutul ştiinţific Evalua
didactic Op şi metode organizare
Se creează condiţiile optime pentru Elevii Frontal Observ
desfăşurarea lecţiei: pregătirea pregătesc sistema
materialului didactic necesar, stabilirea manualele,caietele Conversaţia
CLR
1.Moment liniştii, îndrumarea elevilor în activitatea speciale,
1.1
oragnizatoric de pregătire. instrumentele de
2.3
2 min. scris.

2.Verificarea Se face controlul cantitativ al temei Conversaţia Frontal Observare


temei si a pentru acasă. Se realizează controlul sistematic
CLR
cunostintelor selectiv al calităţii temei . Se dau
3.1
dobandite exemple de cuvinte ce incep , contin sau
anterior se termina cu sunetul t .
3 min.
În ce dată suntem? În ce lună? În ce Răspund la Frontal Observ
anotimp ne aflăm? întrebările Explicaţia sistemat
Care sunt caracteristicile vremii în adresate . elevilor p
anotimpul iarna? Ce sărbători aduce capacitat
CLR iarna? Daţi-mi exemple de sărbători. Observaţia exprimar
3. Captarea
1.4 comuni
atenţiei O1
2.1 Captarea atentiei se realizează prin recepti
3 min.
apariţia unui Spiriduş care aduce o Spiriduş
scrisoare pentru copii de la Moş
Crăciun, care-i roagă să-l ajute deoarece Scrisoarea de la Moş
s-a rătăcit şi nu găseşte drumul către Crăciun
casă.
4. Anuntarea O1 Ca să putem să-l ajutăm pe Moş Ascultă regulile Explicaţia Frontal Observare
Crăă ciun, va trebui sa rezolvam cateva jocului sistematic
sarcini de lucru . Observaţia fronta
O2 Anunţ tema şi obiectivele lecţiei în mod
temei si a O3 cât mai accesibil. Le spun elevilor că vor Jocul didactic
obiectivelor O4 citi cuvinte, propoziţii, vor scrie cuvinte
2 min O5 şi propoziţii care conţin litera S.
O8 Copii, noi astăzi la Comunicare în
limba română vom învăţa sunetul şi
litera „S”.

CLR . Conversaţia Apreci


1.1 Atmosfera fiind de iarnă ,prezint copiilor verba
5. Dirijarea 1.3 mai multe planşe cu ,,Iarna” şi o intuim Metoda fonetica,
activităţii 2.1 O1 cu ajutorul întrebărilor: analitico-sintetică
20 min. 2.3 - Ce anotimp ne prezintă aceste Jocul didactic
imagini? Răspund la Frontal
MM - Ce personaje sunt prezente? întrebările adresate
- Ce fac copiii? Planşa “Iarna”
2.1 - Daţi copiilor nume care să înceapă Conversaţia
O2 cu sunetul,,S”(Sorina, Sara....);
- Cer elevilor să alcătuiască propoziţii cu Explicaţia Individual
O9 aceste cuvinte ;
- Se alege una dintre propoziţiile spuse Metoda fonetică,
de elevi şi se analizează după metoda analitico-sintetică
fonetică, analitico-sintetică. (Sara merge
cu sania.)
- Se analizează:
 numărul cuvintelor din
propoziţie Observ
CLR  identificarea cuvintelor care sistemat
1.2 conţin sunetul „s” Conversatia elevilor p
1.3  despărţirea cuvintelor în capacitat
2.1 silabe „Sa- ra”,,sa-ni-a” Explicaţia Frontal exprim
2.3  localizarea sunetului în silabă
 refacerea cuvântului Răspund la
-,,Am putea să scriem această întrebările adresate
propoziţie?”(Nu putem deoarece nu
cunoaştem litera ,,s”mic de mana )
Exemplificarea de cuvinte care incep ,
contin sau se termina cu sunetul s. Exerciţiul

Impart clasa in 3 grupe si ficare grupa


CLR va primi cate o fisa de lucru pentru a-l Observ
1.2 ajuta pe Mos Craciun. sistemat
1.3 elevilor p
2.1 O2 Sarcina 1 Se solicită elevilor capacitat
2.3 recunoaşterea literei noi pe fişă din mai exprim
multe litere şi cuvinte („Recunoaşte şi Intuiesc litera de Demonstraţia Frontal
încercuieşte litera S!”) – ANEXA 1 tipar

Sarcina 2 . Colorează numǎrul silabelor Observaţia


fiecǎrui cuvânt. Anexa 2

Se continuă rezolvarea sarcinilor de pe


fişă.
Rezolvă sarcinile Exerciţiul
Sarcina 3. Realizează corespondenţa între
de pe fişa de lucru
cuvinte şi însuşirea lor. Anexa 2

Prezint planşa cu litera s de mana şi o


Individual
analizăm.
 elemente componente ;
 comparaţie cu „s”mare;
AVAP Intuiesc litera de Exerciţiul
Intuirea literei de mână pe planşa
2.3 mână
model
- Se intuieşte litera ”s” de mână şi se
O8 stabilesc elementele componente - pe
planşă (bucla şi baston cu întorsătura
jos, spre stânga);
Demonstraţia
Observ
* Se scrie litera model cu explicarea
CLR sistemat
elementelor grafice componente;
4.1 O6 elevilor p
* Se realizează exerciţii de scriere a
Scriu litera pe Individual capacitat
literei în aer, pe bancă, pe podul palmei;
caiete exprimar
* Se scrie litera la tablă de către elevi ;
comuni
Scrierea literei
- exerciţii de pregătire: încălzirea recept
- Fisa de lucru
-
- Abecedarul Frontal
- muşchilor mâinii, reamintirea
O10 poziţiei corecte pentru scris . Rezolvă sarcinile Explicaţia .
- simularea scrierii literei: cu degetul de pe caietul Demonstraţia
în aer şi apoi pe bancă cu creionul auxiliar
- scrierea literei pe caiete. După ce au
fost scrise trei litere, învăţătorul
verifică şi intervine pentru corectare,
dacă este cazul. Apoi fiecare Caietul auxiliar
continuă încă trei-patru rânduri. Individual
MEM O11
1.6

6. CLR Metoda cadranelor Citesc cuvintele Exerciţiul Individuală Observare


1.2 O3 Fiecare elev va primi o fişă care conţine
Obţinerea sistematic
1.3 O4 4 sarcini de lucru – ANEXA 4
performan 2.1 O5 individu
ţei 2.3 O10
5 min MEM O11
1.6
Găseşte drumul lui Moş Crăciun până la Rezolvă fişa de Explicaţia Individuală Observare
7.Activitat căsuţă , apoi trasează-l cu verde. activitate recreativă Exerciţiul
sistematic
AVAP ANEXA 5 Creioane colorate
e 2.3
O8
recreativă
10 min
Fac aprecieri individuale şi colective Ascultă aprecierile Conversaţia Frontală Observare
asupra modului în care elevii au finale
8. Încheierea sistematic
participat la lecţie.
lecţiei
fronta
ANEXA NR . 1

11111111111.
„Recunoaste si incercuieste litera„S”!

s C

sanie Maria
S S
sac

suc
P
G m s ş

Horia
Galaţi
Sara Sandra

2.

COLOREAZĂ NUMǍRUL SILABELOR FIECǍRUI


CUVÂNT.

Sonia soare suc sanie

1 2 3 1 2 3
Anexa nr .2

1.Silabele s- au amestecat. Uneşte silabele scrise pe fulgi şi scrie cuvintele obţinute.


Vei afla, astfel, numele copiilor care se joacă în zăpadă.

So na Si na Si

rin mo on mi

2. Formează propoziţii :

Simina are scrisoarea.


Sorin suie o sanie.
Sonia scrie scările.
Anexa nr. 3

1.
REALIZEAZĂ CORESPONDENŢA ÎNTRE CUVÂNT ŞI
ÎNSUŞIREA LUI :

sanie luminoasă

cameră răcoroasă

sac mare
seară nou

2. Separă cuvintele şi scrie propoziţiile obţinute:

CosminaecuLarisalasanie.
Sanialoremare
ANEXA NR . 4

METODA CADRANELOR – LITERA „S”

1. Încercuieşte litera învăţată astăzi. Scrie 2. Desparte în silabe cuvintele şi scrie în


câte litere ai găsit. casetă numărul silabelor:
C
T Simona
F
S
n Simion
a
X
Sorin
S
S
G
s

3. Ordonează cuvintele următoare şi vei 4. Desenează sania lui Moş Crăciun.

obţine o propoziţie.

are nouă o Sorina sanie .


ANEXA NR. 5

ACTIVITĂŢI RECREATIVE

Găseşte drumul lui Moş Crăciun până la căsuţă , apoi trasează-l cu verde.
ANEXA NR. 6 Lucrează
independent
Numele elevului ...................

Fişă de evaluare

1. Scrie numele copiilor (aceste nume să înceapă cu litera „S” mare de mână):
2. Formează cuvinte (îmbină silabele în cuvinte) :

So
a
n
i
soa
sc
r ri
e
n
S i a
3. iOrdonează cuvintele,
a apoi scrie propoziţia:

Simonei lin . Sania alunecă

EVALUARE FORMATIVĂ

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

1.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

Nr. FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT


item.
1. Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect: nu
complet : scrie corect corect: scrie corect două corect: scrie un scrie niciun nume.
trei nume de persoane. nume de persoane nume de persoană.

2. Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect: nu


complet : formează corect: formează corect corect: formează un formează niciun cuvânt
corect trei cuvinte două cuvinte cuvânt
3. Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect: nu
complet : ordonează şi corect: ordonează şi scrie corect: ordonează, scrie propoziţia.
scrie corect propoziţia propoziţia cu o greşeală. dar greşeşte la
scrierea propoziţiei.

2. EVALUARE FINALĂ
ITEMI CALIFICATIV
FINAL
Rezolvă 3 itemi cu FB FOARTE
BINE
Rezolvă 2 itemi cu FB , 1 cu B BINE
Rezolvă 1 item cu B/ FB. , restul cu S. SUFICIENT
Rezolvă 1 item cu S/B/FB restul cu I. INSUFICIENT

S-ar putea să vă placă și