Sunteți pe pagina 1din 31

Configuraţia

Configuraţia electronică
electronică aa atomului
atomului

Principii…
Principii… ocupare
ocupare cu
cu electroni
electroni aa învelişului
învelişului de
de electroni
electroni

Ordinea
Ordinea ocupării
ocupării straturilor
straturilor cu
cu electroni
electroni

Structura
Structura atomului
atomului

Corelaţii…
Corelaţii… structura
structura atomului
atomului –– poziţia
poziţia elementului
elementului în
în sistemul
sistemul periodic
periodic

Corelaţii…
Corelaţii… structura
structura atomului
atomului –– formarea
formarea ionilor
ionilor pozitivi
pozitivi

Corelaţii…
Corelaţii… structura
structura atomului
atomului –– formarea
formarea ionilor
ionilor negativi
negativi

Corelaţii…
Corelaţii… structura
structura atomului
atomului –– razele
razele atomilor
atomilor şi
şi ionilor
ionilor

Corelaţii…
Corelaţii… structura
structura atomului
atomului –– caracterul
caracterul metalic
metalic

Corelaţii…
Corelaţii… structura
structura atomului
atomului –– caracterul
caracterul nemetalic
nemetalic
Principiul minimului de energie (principiul stabilităţii): Orbitalii se ocupă
cu electroni în ordinea creşterii energiei lor (de la nucleu spre exterior).
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10

Principiul de excluziune al lui Pauli: Un orbital poate fi ocupat cu maximum


2 electroni.

Regula lui Hund: Orbitalii de aceeaşi energie ai unui substrat se ocupă pe rând,
cu câte un electron, până la semiocuparea completă a lor, apoi are loc ocuparea
cu al doilea electron (de spin opus).

De reţinut!
Numărul maxim de electroni de pe un strat este dat de relaţia: Nmax = 2n2, unde n=nr.stratului
ORBITALI s p d f
6d     
           
5f
      
7s 

6p   
5d        
           
4f
      
6s  Ocuparea cu electroni a straturilor şi
 substraturilor are loc în ordinea
5p   
   creşterii energiei, dinspre nucleu
4d     
spre exterior, de la stratul K la
    
5s  stratul Q. Orbitalii de acelaşi nivel
 energetic (ex..cei 3 orbitalii de tip p)
4p   
   se ocupă pe rând cu câte un e- până
3d      la semiocuparea completă a lor şi
     abia apoi se ocupă cu al doilea e-.
4s 
 Un orbital se ocupă cu maxim 2e- de
3p    spin opus. Un strat e format din unul
   sau mai multe substraturi, un
3s 
 substrat din unul sau mai mulţi
2p    orbitali.
  
2s 
 INFO
1s 

1 2
1 H He
IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
3 4 5 6 7 8 9 10
2
Li Be B C N O F Ne
11 12 13 14 15 16 17 18
3
Na Mg IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB VIIIB VIIIB IB IIB Al Si P S Cl Ar
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
4
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
5
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
55 56 57- 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
6
Cs Ba 71 Hr Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
87 88 89- 104 105 106 107 108 109 110 111
7
Fr Ra 103 Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Faceţi
Faceţi clic
clic pe
pe unul
unul din
din elementele
elementele ZZ == 11 –– 18
18 pentru
pentru aa afişa
afişa structura
structura
atomului
atomului acestuia.
acestuia. Reveniţi
Reveniţi şi
şi repetaţi
repetaţi pentru
pentru alte
alte elemente.
elemente.
1
Z=1
H H A=1
Structura atomului

A. Structura pe straturi (modelul planetar)

NUCLEU INVELIŞ DE
1 proton (Z) ELECTRONI
0 neutroni (A-Z) 1 electron (Z)

B. Structura pe nivele energetice

K(1) 1e-  1s1

C. Structura pe straturi, substraturi, orbitali


H: 1s1

Observaţie: Cel mai uşor atom, singurul fără neutroni. ÎNAPOI


1
Z=2
H He A=4
Structura atomului

A. Structura pe straturi (modelul planetar)

NUCLEU INVELIŞ DE
2 protoni (Z) ELECTRONI
2 neutroni (A-Z) 2 electroni (Z)

B. Structura pe nivele energetice

K(1) 2e-  1s2


C. Structura pe straturi, substraturi, orbitali


He: 1s2

Observaţie: Structură stabilă de dublet (gaz nobil) ÎNAPOI


1
Z=3
H Li A=7
Structura atomului

A. Structura pe straturi (modelul planetar)

NUCLEU INVELIŞ DE
3 protoni (Z) ELECTRONI
4 neutroni (A-Z) 3 electroni (Z)

B. Structura pe nivele energetice

E E
L(2) 1e-  2s1
K(1) 2e-  1s2

C. Structura pe straturi, substraturi, orbitali


Li: 1s2 2s1

Observaţie: Ultimul strat în curs de completare ÎNAPOI


1
Z=4
H Be A=9
Structura atomului

A. Structura pe straturi (modelul planetar)

NUCLEU INVELIŞ DE
4 protoni (Z) ELECTRONI
5 neutroni (A-Z) 4 electroni (Z)

B. Structura pe nivele energetice

E E
L(2) 2e-  2s2

K(1) 2e-  1s2

C. Structura pe straturi, substraturi, orbitali


Be: 1s2 2s2

Observaţie: Ultimul strat în curs de completare ÎNAPOI


1
Z=5
H B A=11
Structura atomului

A. Structura pe straturi (modelul planetar)

NUCLEU INVELIŞ DE
5 protoni (Z) ELECTRONI
6 neutroni (A-Z) 5 electroni (Z)

B. Structura pe nivele energetice

E E
 2p1
L(2) 3e-
 2s2
K(1) 2e- 
 1s2

C. Structura pe straturi, substraturi, orbitali


B: 1s2 2s2 2p1

Observaţie: Ultimul strat în curs de completare ÎNAPOI


1
Z=6
H C A=12
Structura atomului

A. Structura pe straturi (modelul planetar)

NUCLEU INVELIŞ DE
6protoni (Z) ELECTRONI
6 neutroni (A-Z) 6 electroni (Z)

B. Structura pe nivele energetice

E E
  2p2
L(2) 4e-
 2s2
K(1) 2e- 
 1s2

C. Structura pe straturi, substraturi, orbitali


C: 1s2 2s2 2p2

Observaţie: Ultimul strat în curs de completare ÎNAPOI


1
Z=7
H N A=14
Structura atomului

A. Structura pe straturi (modelul planetar)

NUCLEU INVELIŞ DE
7protoni (Z) ELECTRONI
7 neutroni (A-Z) 7 electroni (Z)

B. Structura pe nivele energetice

E E
   2p3
L(2) 5e-
 2s2
K(1) 2e- 
 1s2

C. Structura pe straturi, substraturi, orbitali


N: 1s2 2s2 2p3

Observaţie: Ultimul strat în curs de completare ÎNAPOI


1
Z=8
H O A=16
Structura atomului

A. Structura pe straturi (modelul planetar)

NUCLEU INVELIŞ DE
8protoni (Z) ELECTRONI
8 neutroni (A-Z) 8 electroni (Z)

B. Structura pe nivele energetice

E E
   2p4
L(2) 6e- 
 2s2
K(1) 2e- 
 1s2

C. Structura pe straturi, substraturi, orbitali


O: 1s2 2s2 2p4

Observaţie: Ultimul strat în curs de completare ÎNAPOI


1
Z=9
H F A=19
Structura atomului

A. Structura pe straturi (modelul planetar)

NUCLEU INVELIŞ DE
9 protoni (Z) ELECTRONI
10 neutroni (A-Z) 9 electroni (Z)

B. Structura pe nivele energetice

E E
   2p5
L(2) 7e-  
 2s2
K(1) 2e- 
 1s2

C. Structura pe straturi, substraturi, orbitali


F: 1s2 2s2 2p5

Observaţie: Ultimul strat în curs de completare ÎNAPOI


1
Z=10
H Ne A=20
Structura atomului

A. Structura pe straturi (modelul planetar)

NUCLEU INVELIŞ DE
10 protoni (Z) ELECTRONI
10 neutroni (A-Z) 10 electroni (Z)

B. Structura pe nivele energetice

E E
   2p6
L(2) 8e-   
 2s2
K(1) 2e- 
 1s2

C. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
Ne: 1s2 2s2 2p6

Observaţie: Structură stabilă de octet (gaz nobil) ÎNAPOI


1
Z=11
H Na A=23
Structura atomului

A. Structura pe straturi (modelul planetar)

NUCLEU INVELIŞ DE
11 protoni (Z) ELECTRONI
12 neutroni (A-Z) 11 electroni (Z)

B. Structura pe nivele energetice

E M(3) 1e- E  3s1


   2p6
L(2) 8e-   
 2s2
K(1) 2e- 
 1s2

C. Structura pe straturi, substraturi, orbitali


Na: 1s2 2s2 2p6 3s1

Observaţie: Ultimul strat în curs de completare ÎNAPOI


1
Z=12
H Mg A=24
Structura atomului

A. Structura pe straturi (modelul planetar)

NUCLEU INVELIŞ DE
12 protoni (Z) ELECTRONI
12 neutroni (A-Z) 12 electroni (Z)

B. Structura pe nivele energetice

E M(3) 2e- E  3s2


    2p6
L(2) 8e-   
 2s2
K(1) 2e- 
 1s2

C. Structura pe straturi, substraturi, orbitali


Mg: 1s2 2s2 2p6 3s2

Observaţie: Ultimul strat în curs de completare ÎNAPOI


1
Z=13
H Al A=27
Structura atomului

A. Structura pe straturi (modelul planetar)

NUCLEU INVELIŞ DE
13 protoni (Z) ELECTRONI
14 neutroni (A-Z) 13 electroni (Z)

B. Structura pe nivele energetice

 3p1
E M(3) 3e- E
 3s2
L(2) 8e-     2p6
    2s2
K(1) 2e- 
 1s2

C. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
Al: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

Observaţie: Ultimul strat în curs de completare ÎNAPOI


1
Z=14
H Si A=28
Structura atomului

A. Structura pe straturi (modelul planetar)

NUCLEU INVELIŞ DE
14 protoni (Z) ELECTRONI
14 neutroni (A-Z) 14 electroni (Z)

B. Structura pe nivele energetice

  3p2
E M(3) 4e- E
 3s2
L(2) 8e-     2p6
    2s2
K(1) 2e- 
 1s2

C. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
Si: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

Observaţie: Ultimul strat în curs de completare ÎNAPOI


1
Z=15
H P A=31
Structura atomului

A. Structura pe straturi (modelul planetar)

NUCLEU INVELIŞ DE
15 protoni (Z) ELECTRONI
16 neutroni (A-Z) 15 electroni (Z)

B. Structura pe nivele energetice

   3p3
E M(3) 5e- E
 3s2
L(2) 8e-     2p6
    2s2
K(1) 2e- 
 1s2

C. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
P: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

Observaţie: Ultimul strat în curs de completare ÎNAPOI


1
Z=16
H S A=32
Structura atomului

A. Structura pe straturi (modelul planetar)

NUCLEU INVELIŞ DE
16 protoni (Z) ELECTRONI
16 neutroni (A-Z) 16 electroni (Z)

B. Structura pe nivele energetice

   3p4
E M(3) 6e - E 
 3s2
L(2) 8e-     2p6
    2s2
K(1) 2e- 
 1s2

C. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

Observaţie: Ultimul strat în curs de completare ÎNAPOI


1
Z=17
H Cl A=35
Structura atomului

A. Structura pe straturi (modelul planetar)

NUCLEU INVELIŞ DE
17 protoni (Z) ELECTRONI
18 neutroni (A-Z) 17 electroni (Z)

B. Structura pe nivele energetice

   3p5
E M(3) 7e - E  
 3s2
L(2) 8e-     2p6
    2s2
K(1) 2e- 
 1s2

C. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Observaţie: Ultimul strat în curs de completare ÎNAPOI


1
Z=18
H Ar A=40
Structura atomului

A. Structura pe straturi (modelul planetar)

NUCLEU INVELIŞ DE
18 protoni (Z) ELECTRONI
22 neutroni (A-Z) 18 electroni (Z)

B. Structura pe nivele energetice

   3p6
E M(3) 8e - E   
 3s2
L(2) 8e-     2p6
    2s2
K(1) 2e- 
 1s2

C. Structura pe straturi, substraturi, orbitali
Ar: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Observaţie: Structură stabilă de octet (gaz nobil) ÎNAPOI


Blocul s: elementele de tip ns2 şi ns1 unde: n=1,2,3,… şi s=1,2
•H, He şi grupele IA şi IIA (e- distinctiv aflat pe ultimul strat)

Blocul p: elementele de tip ns2 şi npx unde: n=2,3,…,7 şi x=1-6


Observaţii: Nr.•Grupele
maxim deIIIA – VIIIAde(epe distinctiv aflatN pe ultimul strat)
-
electroni un strat este: max = 2n2 (n-nr.stratului)
Pentru grupele
Blocul d:principale:
elementele Numărul
de tip grupei
(n-1)d=x şi
numărul electronilor
nsy unde:d= 1-10;de pe ultimul
s=1-2; n=4-7strat.
Numărul perioadei = numărul
•Metalele straturilor
tranziţionale (e- ocupate cu aflat
distinctiv electroni.
pe penultimul strat)
Indicaţie: Blocul f: elementele de tip (n-2)f unde: n=4-5; f= 1-14
Faceţi clic pe •fiecare
Lantanide – 14(culoare)
categorie elemente (4f) Actinide
pentru – 14 elemente
a afişa caracteristicile (5f) de
blocurilor
elemente. Clic iar pentru a le ascunde.
(e- distinctiv aflat pe antepenultimul strat)
H+
-
1e-
-1e- -2e- -3e-
Creşte electronegativitatea

Creşte electronegativitatea
+3e- +2e- +1e-
Creşte raza atomică şi a ionilor pozitivi

Creşte raza atomică şi a ionilor pozitivi

Creşte raza atomică şi a ionilor negativi


Scade raza ionilor negativi
Creşte caracterul metalic.
Creşte distanţa electronilor de pe ultimul strat faţă de nucleu.
Scade atracţia nucleului asupra electronilor de pe ultimul strat.
Scade energia de ionizare.

Scade sarcina nucleară.


Creşte caracterul metalic.

Scade energia de ionizare.


Scade nr de electroni cedaţi.
Scade atracţia nucleului asupra electronilor de pe ultimul strat.
Scade sarcina nucleară.
Creşte caracterul nemetalic.

Scade nr de electroni acceptaţi.


Creşte atracţia nucleului asupra electronilor de pe ultimul strat.

Creşte caracterul nemetalic.


Scade distanţa electronilor de pe ultimul strat faţă de nucleu.
Creşte atracţia nucleului asupra electronilor de pe ultimul strat.

S-ar putea să vă placă și