Sunteți pe pagina 1din 3

Dati drurnul la cer

(Ovidiu Vasilescu)
glas 1 Pa

mt-qJa-t-t-t--.>i.-\)
q \-z
1.' Le ru-i Ler, Le ru-i U" e er gi ior

it \-/
Le ru u-i Ler,- boom ne-n noop teo o sto o m-om
\)> > )r\r(\.-. fi> --[-:..-] \J>
1..
gon drt so o- !r cer
'1
-- tfl
50 Y
mrTr un tn ger

\-/ \-, .it


t6 ndr mos
gi Cu fum de td
fru u
t-->S-\)>-2(5r.i- -q
\-/
ma ie e gi de chi po o ros.
r...- J.- q- r- > j .- \) > > -5
\-/
2. 56-mi sfin feo scd Doom ne e tem ni fo sd A
\-\-\ A>-\\)>t->5._.\)
n
-
u t _' \_/
ro cE $i s-o scoo td Bu nu ul de sub

eq '
pro mo o roc cd 9i sd moi o du cd
s-1t->ss-A\-+
\_/ -[.-\-
\-/
Doom ne pen tru u noi
ror
Pen tru o sdn

t--aj.-\)>-?(Ir.i- rr
\-7 d
di ti ii fl6 mdn zifi gi i goi '
I
t"-j.t'-t'-e->i.-\)
\-Z >
A bu rul
3. din pai neo o
pe co re-o
>Ss*A--r\)>--i.- 12
ot
vi i sdm Co re ne-n cdt i St" e cdnd toti
)r\r
q \-, \/
o gu us tdm ' Pai nea Sfdn t6-n co re Doom
5<-ai .[.
s=A\*-
\-/ ji \-z -
ne Tu Te e fr6ngi"' Si o ghio smo-n
-t-5 co re
S.-\)>>' (\rv ,- ,r
e lo cri mi le e- l1
1A .q
Plongr

t-iq-e-<-aS.-\)T
>>5
\_Z
4. Un om nor s-o du cd 6 din tr-o steo mo oi

it \-/
mo ?e "' Sd ne ?n cdl zei scd, d ton tut
) r ^u -r-
d
lo pi i cioo re '$i O,;?;;, n

..-L a t->5-S- A\+ ..[


\-u \-/
co re-ai stqt le e got '' SA ne-o du
^n
.

cd
<->i-.\)>-'A
\-7
i- ,r
ct
Doom ne e bun dd de ie
er not '

t- Ja- c.- t-- t- > i \-) >


\/
5. Le ru-i Ler, Le ru-i Le e er-.gi ior Le

>S-s- &Tu
{>.-\)>--S.-\)
ru u-i Ler md ior tE Doom ne e pen tru
)r\rr
ct
--7-\) > \--
cd te e-Ti ce? tn dez nd dej deo-n co
'Dor
.-) t- > 5 .,.S. A \-*
-€-_. t-.
-\
>ii-\\)>-?(Ir.i- rr
d
ne e or o veone e voi. I

t-.-f..-l-q->S,-\)>>i
\_/
6.Si Ti-orfa ce-n toi nd d ru gd ciu ne e
A>-\\)>t->-,.-\)
'nol tA S.in Prun .rt dinYsle e 5i ceo
-\-,
)r
r>S-)\)>
cl \-/
PreoCu u ro td 'Le ru-i Doom ne Le er
,.S. > t-> S e- I \* -JE^
fio. Y.u u-i 1". & Vin co-,lin-!da

}/.1 ii dofi dru mul lo a ,.r.1


(melodie prelucratd dupd un colind tradifional: i4-rea Diaconegfi)

S-ar putea să vă placă și