Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “George Apostu” Stănişeşti Nr………….…/……………………………………………..

Profesor: Obreja Andrei


Aria Curriculară: Limbă şi Comunicare
Viza şef catedră…………………………..
Viza director...............................................
DISCIPLINA: Limba engleză
CLASA: a II-a
Nr. Ore/ săpt: 1 oră
Manual: Editura Aramis, Cristina Johnson.
PLANIFICARE CALENDARISTICA ELEV CES 2019-2020
Semestrul I

W
E
LEARNIN HOU E
No G UNITS CONTENTS Comp. RS K OBS.
During the entire school
year:
-these students will be
closely monitored to check
their progress
-the exercises used will take
into consideration their level
of knowledge/understanding
- the English 2.3Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau -every task given will be
1. My Letters alphabet creează rime/ mesaje scurte 1 W1 done at their own pace
2. - meeting the 2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut folosind 1 W2 Exercitii de citire in ritm
characters câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby) propriu a unor litere, silabe,
Alice and cuvinte,
her Intrebari simple: What is
friends! your name?
Exercitii de citire după
model/ repetare verbală a
unor cuvinte
3. Lesson 1 Introduce yourself 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei 2 W3 Intrebari simple: What is
Nice to see Follow instructions globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba - your name?
you! Learn a poem by modernă respectivă W4 Exercitii de citire după
heart 2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut folosind model/ repetare verbală a
câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby) unor cuvinte
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje
scrise simple şi scurte din universul imediat
4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

4. Identify objects in 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare 2 W5 Exercitii de citire in ritm
Lesson 2 the classroom uzuale, la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte - propriu a unor litere, silabe,
God Count from 1 to 20 rar W6 cuvinte: sa numere pana la
morning, Introduce oneself, 3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje 10 repetand dupa professor
my dear introduce a friend scrise simple şi scurte din universul imediat Sa identifice obiecte in
friends 2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut folosind imagini
câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby)

5. Identify things on 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare 2 W7 W8 holiday
the playground uzuale, la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte - Intrebari simple: What is
Lesson 3 Talk about colours rar W9 your name? How old are
Toys, Listen and do 3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje you?
toys,.. a things scrise simple şi scurte din universul imediat Exercitii de citire după
world full Learn short poems 2.1Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii model/ repetare verbală a
of toys! This-these unor cuvinte
Questions:
what,who,where
6. Lesson 4 - sing, dance, ride a 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare 2 W1 Sa deseneze diferite forme
Happy bike, play football, uzuale, la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte 0- geometrice/obiecte
birthday, draw,- piano, rar W1 Exercitii de citire in ritm
Alice! guitar,triangle, 2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut folosind 1 propriu a unor litere, silabe,
drum,tambourine, câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby) cuvinte,
record 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple Intrebari simple: What is
short answers: yes, referitoare la localizarea obiectelor din universul imediat your name?
I can; no, Ican’t; 4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care Exercitii de citire după
yes, Ido; no, I don’t elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise model/ repetare verbală a
unor cuvinte
7. Fun Time 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple 1 W1 Exercitii de citire in ritm
Round up referitoare la localizarea obiectelor din universul imediat 2 propriu a unor litere, silabe,
2.1Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii cuvinte,
2.3Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau Intrebari simple: What is
creează rime/ mesaje scurte your name?
8. In town Talk about 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare 1 W1 Sa identifice cladirile din
buildings in town uzuale, la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte 3 diferite poze
Follow rar Sa faca corespondenta intre
instructions; 2.1Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii imagini si cuvinte
imperative mood 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple Sa copieze corect cuvinte in
Prepositions: in, referitoare la localizarea obiectelor din universul imediat caiet
on, under, behind, 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, în faţă, în spatele,
in front of în) ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate
clar şi rar
9. We are Talk about 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare 1 W1 Sa identifice tarile pe o
from countries and uzuale, la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte 4 harta simpla
England nationalities rar Exercitii de citire in ritm
Describe objects: 2.1Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii propriu a unor litere, silabe,
ths-that, the 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple cuvinte,
position of referitoare la localizarea obiectelor din universul imediat
adjectives 4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
Play a guessing
game: questions
and short answers:
to be, to have
10 My house Rooms and objects 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare 1 W1 Sa identifice
in the house uzuale, la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte 5 camerele/mobila din diferite
The existence of rar poze
objects: there is, 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple Sa faca corespondenta intre
there are, there referitoare la localizarea obiectelor din universul imediat imagini si cuvinte
isn’t, there aren’t, 4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
is there, are there elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

SEMESTRUL AL II-LEA

11. Whose Clothes 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare 2 W1 Exercitii de citire in ritm
clothes are Ask about uzuale, la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte ,2 propriu a unor litere, silabe,
these? possession rar cuvinte,
Take orders and 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple Sa identifice hainele din
execute about referitoare la localizarea obiectelor din universul imediat diferite poze
clothes 4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care Sa faca corespondenta intre
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise imagini si cuvinte
12. Round up 1 W3 Exercitii de citire in ritm
evaluation propriu a unor litere, silabe,
cuvinte,
Intrebari simple: What is
your name?
Exercitii de citire după
model/ repetare verbală a
unor cuvinte
9. A picnic Food and food 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare 1 W4 Sa identifice fructele din
with objects uzuale, la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte diferite poze
surprise Fruits rar Sa faca corespondenta intre
To have 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple imagini si cuvinte
referitoare la localizarea obiectelor din universul imediat Sa coloreze diferite fructe
4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
10 Family 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare 2 W5 Sa identifice membrii
Write a greeting uzuale, la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte - familiei din diferite poze
Lesson 5 card rar W6 Sa faca corespondenta intre
My Make wishes for 2.3Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau imagini si cuvinte
grandfathe special days creează rime/ mesaje scurte Sa copieze corect cuvinte in
r is cool! Talk about food 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple caiet
ingredients referitoare la localizarea obiectelor din universul imediat
4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
11 Talk about shapes 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau 2 W7 Sa deseneze diferite forme
Lesson 6 How many? creează rime/ mesaje scurte - geometrice/obiecte
A town of 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple W8 Exercitii de citire in ritm
shapes referitoare la localizarea obiectelor din universul imediat propriu a unor litere, silabe,
cuvinte,
12 Lesson 7 Talk about 3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje 2 W9 Exercitii de citire in ritm
What is profession scrise simple şi scurte din universul imediat - propriu a unor litere, silabe,
your job? To be + a/an 4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care W1 cuvinte,
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise 0
13 Lesson 8 Make suggestions 2.3Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau 1 W1 Exercitii de citire in ritm
let’s go to The days of the creează rime/ mesaje scurte 1 propriu a unor litere, silabe,
the circus! week and activities 4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care cuvinte,
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise Sa faca corespondenta intre
imagini si cuvinte
14 1 W1 Exercitii de citire in ritm
2 propriu a unor litere, silabe,
cuvinte,
Exercitii de citire după
Round-up model/ repetare verbală a
Evaluation unor cuvinte
15. Easter vocabulary: 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii 1 W1 Sa identifice animalele din
bunny, egg, basket, 2.3Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau 3 diferite poze
Lesson 9 chick, lamb creează rime/ mesaje scurte Sa faca corespondenta intre
The king Talk about animals imagini si cuvinte
of the Sa copieze corect cuvinte in
animals caiet
16 Talk about abilities 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple 2 W1 Exercitii de citire in ritm
Tell the time referitoare la localizarea obiectelor din universul imediat 4- propriu a unor litere, silabe,
Modal verb can 3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje W1 cuvinte,
scrise simple şi scurte din universul imediat 5 Intrebari simple: What is the
time?
Lesson Exercitii de citire după
Can you model/ repetare verbală a
see me? unor cuvinte
17 Describe free time 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare 2 W1 Exercitii de citire in ritm
activities uzuale, la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte 6- propriu a unor litere, silabe,
Sort out rhymes rar W1 cuvinte,
and learn by heart 2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut folosind 7 Exercitii de citire după
Present continuous câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby) model/ repetare verbală a
Lesson 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple unor cuvinte
We are referitoare la localizarea obiectelor din universul imediat
having a 4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
great party elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
18 Final 3 W1 Exercitii de citire in ritm
Revision 8- propriu a unor litere, silabe,
Final 19 cuvinte,
evaluation W2 Intrebari simple: What is
0 your name?
Exercitii de citire după
model/ repetare verbală a
unor cuvinte