Sunteți pe pagina 1din 11

Nr......./.............................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ COPIL CES Director,

ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Şcoala Gimnazială “George Apostu” Stanişeşti


Disciplina: Limba engleză
Clasa : a V-a L1 - 2 ore/sapt
Profesor : Obreja Andrei
Planificare realizată conform OMEN 3393/28.02.2017

1
Nr Unităţi de învăţare Com Conţinuturi Nr. Săpt. Forme de prezentare Observaţii
crt pete Organizare tematica ore Activitati de invatare adaptate
nte
speci
fice
1. Initial Review Conţinuturile din anii anteriori reluate şi 2 During the entire school year: 1 ora test
sistematizate, familiarizarea elevilor cu manualul. 1 -these students will be closely monitored to predictiv
check their progress
-the exercises used will take into
consideration their level of
knowledge/understanding
-every task given will be done at their own
pace
2. Unit 1 1.1,1. Suporturi de învăţare 2 Exerciții de alegere a raspunsurilor
A quiz 2,1.3 - Anunţuri şi mesaje scrise - pagini web corecte,din itemi cu dublă intrare, cu ajutorul
Holidays 2.2, Contexte de 2 unui model dat
2.3 comunicare/ vocabular. Domenii de prioritate Exercitii de citire in ritm propriu a unor litere,
2.4 silabe, cuvinte, propozitii, texte scurte;
imediată: propria persoană,
3.1 Exerciţii cu alegere multiplă;
timp liber, preferinţe, relaţii sociale, animals
3.2 Identificarea unor nume de tari/nationalitati
4.2 - Sărbători naţionale din imagini;
Gramatică funcţională Completare de formulare cu date personale:
- A cere și a oferi informaţii nume, adresa
- A mulţumi
- A exprima preferinţe
- A relata la timpul prezent
- A participa la schimburi verbale orale simple
Copilul despre sine: nume, naţionalitate
3. Unit 2 1.1 Contexte de 3,4 Exercitii de citire după model/ repetare
A game 1.3 comunicare/ vocabular. Personaje verbală a unor cuvinte din text
2.1 preferate/cartea preferată, school items Exerciții de transcriere a cuvintelor
2.2 Gramatică funcţională 3 indicate din vocabular
2.3 Exerciții de alegere a raspunsurilor
- A cere și a oferi informaţii
2.4 corecte,din itemi cu dublă intrare, cu ajutorul
3.1
- A exprima preferinţe unui model dat
3.2 - A descrie personaje/cartea preferată Exerciţii de repetare dupa model
4.2 - A relata la timpul prezent Sa raspunda si sa adreseze intrebari simple:
4.3 - A participa la schimburi verbale orale simple what is your name/job?
Familia: *ocupaţii Redactări cu structură simplă.
Revision 2

2
4. 3.Spare Time 1.1 Contexte de 4,5 Descrieri simple cu suport verbal Mini
1.2 comunicare/ vocabular Domenii de prioritate Activităţi de combinare a textului cu project:
2.2 imediată: propria persoană, imaginea, punerea de etichete imaginilor Hobbies
2.3 timp liber, preferinţe, relaţii sociale 3 Exercitii de citire in ritm propriu a unor litere,
2.4 silabe, cuvinte, propozitii, texte scurte;
Gramatică funcţională
3.2 Exercitii de completare propozitii/ raspunsuri
3.3
- A cere și a oferi informaţii lacunare
3.4 - A exprima preferinţe
4.1 - A descrie locuri
4.2 - A relata la timpul prezent
- A participa la schimburi verbale orale simple
Copilul şi lumea înconjurătoare: activităţi pt. timpul
liber
Grammar: Pluralul substantivelor regulate
Revision3
5. Unit 4 1.1 Contexte de 6,7 Exerciţii de repetare dupa model, exerciţii de
Holiday Report 1.2 comunicare/ vocabular Domenii de prioritate discriminare fonetică;
-going places- 1.3 imediată: cumpărături, 3 Exerciții de transcriere a cuvintelor
2.2 activităţi curente, timp liber, preferinţe, relaţii indicate din vocabular
2.4 Exerciții de alegere a raspunsurilor corecte,
sociale
3.1 din itemi cu dublă intrare, cu ajutorul unui
3.4
- Orașe și locuri din spaţiul cultural respectiv model dat
4.2 Gramatică funcţională Activităţi de confirmare a răspunsului corect;
A cere și a oferi informaţii Activităţi de combinare a textului cu
- A mulţumi imaginea, punerea de etichete imaginilor.
- A exprima preferinţe Semne și indicatoare curente (locuri
- A participa la schimburi verbale orale simple publice)
Cultură şi civilizaţie: nume de oraşe
Grammar: to have got (reluare)
Demonstrativele this/that
Numeralul: 20-100 Revision 4
6. Unit 5 1.1 Copilul despre sine: *îmbrăcămintea Exercitii de citire după model/ repetare Halloween
es Daily Life 1.2 Şcoala: *orar, program şcolar 7,8 verbală a unor cuvinte din text party
2.1 Gramatică funcţională 3 Exerciţii de repetare dupa model, exerciţii de
2.2 A cere și a oferi informaţii discriminare fonetică;
2.3 - A mulţumi Activităţi pe perechi-grup;
2.4 - A exprima preferinţe Exercitii de completare propoziții
3.2 lacunare cu verbele/cuvintele date
- A participa la schimburi verbale orale simple
3.3 Exercitii de identificare a cuvintelor cu
Pronumele personal şi adj. posesiv
3.4 diferite imagini: clothes vocabulary
Demonstrativele: these/ those
3
4.1 Revision 5
4.2

7. 6.People 1.2 Contexte de 9,10 Exercitii de citire după model/ repetare


2.1 comunicare/ vocabular Domenii de prioritate verbală a unor cuvinte din text
2.2 imediată: propria persoană, 3 Exerciții de transcriere a cuvintelor
2.3 timp liber, preferinţe, relaţii sociale indicate din vocabular
2.4 Exerciții de alegere a raspunsurilor
Gramatică funcţională
3.2 corecte,din itemi cu dublă intrare, cu ajutorul
3.3
- A cere și a oferi informaţii unui model dat
4.1 - A exprima preferinţe Activităţi de confirmare a răspunsului corect;
4.2 - A descrie persoane Activităţi de combinare a textului cu
- A relata la timpul prezent imaginea, punerea de etichete imaginilor;
- A participa la schimburi verbale orale simple Completare de tabel-diagramă;
Familia: membrii familiei Revision 6 Rezolvarea de jocuri (puzzle): family
members
8. Unit 7 1.1 Copilul despre sine: activităţi sportive 10,11 Exerciţii de repetare dupa model; Mini
School 1.2 Şcoala: *orar, *program şcolar, activităţi şcolare Exerciţii de discriminare fonetică; project:
2.2 - A cere și a oferi informaţii 3 Completare de formulare cu date personale; Sports
2.4 - A exprima preferinţe Activităţi de redactare de text. Games
3.2 - A descrie persoane Redactarea orarului folosind noul vocabular
3.3 - A relata la timpul prezent (timetable)
4.1 - A participa la schimburi verbale orale simple
4.2
Grammar: Present Simple, Adverbe de frecvenţă
4.3
Like, love, hate – preferinţe Revision 7
9. Unit 8 1.2\2. Copilul şi lumea înconjurătoare: 12,13 Adresarea si oferirea de raspunsuri la intrebari
Profile 1 activităţi recreative simple: What do you like/love?
2.2 Gramatică funcţională 3 Activităţi de confirmare a răspunsului corect;
2.3 - A cere și a oferi informaţii Descrieri simple cu suport verbal;
2.4 - A exprima preferinţe Activităţi de lectură individuala/ în grup;
3.2 - A descrie persoane Exerciții de alegere a raspunsurilor
3.3 corecte,din itemi cu dublă intrare, cu ajutorul
- A relata la timpul prezent
3.4 unui model dat
- A participa la schimburi verbale orale simple
4.1
Grammar: Like, hate, love pentru preferinţe
4.2
Present Simple-„Wh”-questions
Revision 8

10. Unit 9: Food and 1.1 Contexte de 3 13,14 Identificarea vocabularului legat de
4
drinks 1.2 comunicare/ vocabular Domenii de prioritate 2 ,15 food/drinks din diferite imagini
2.2 imediată: cumpărături, Sa faca corespondenta intre imagini si diferite
2.4 activităţi curente, timp liber, preferinţe, Christmas cuvinte
3.2 time! Exerciții de alegere a raspunsurilor
4.1 corecte,din itemi cu dublă intrare, cu ajutorul
Gramatică funcţională
4.2 unui model dat
4.3
- A cere și a oferi informaţii Exercitii de citire in ritm propriu a unor litere,
- A mulţumi silabe, cuvinte, propozitii, texte scurte;
- A exprima preferinţe
- A participa la schimburi verbale orale simple
-A relata la timpul prezent
Familia: hrana si bautura
Copilul şi lumea înconjurătoare:
Grammar: Substantivele numărabile + how many
Substantivele nenumărabile + how much
Christmas time. Carols. Posters

11.

Semestrul al-ii-lea

12. Unit 11 1.1 Contexte de 1,2 Exercitii de citire după model/ repetare
Shopping 1.2 comunicare/ vocabular Domenii de prioritate verbală a unor cuvinte din text
2.2 imediată: cumpărături, 4 Exerciții de transcriere a cuvintelor
2.3 activităţi curente indicate din vocabular
2.4 Completare de text lacunar;
Gramatică funcţională
3.2 Exerciţii de răspuns la întrebări globale;
- A cere și a oferi informaţii
4.2 Exerciţii de repetare dupa model, exerciţii de
- A mulţumi discriminare fonetică;
- A exprima preferinţe
- A participa la schimburi verbale orale simple
Copilul despre sine: îmbrăcămintea
Grammar: Present Simple afirmativ, interogativ,
negativ
13. Unit 12 1.2 Copilul despre lumea înconjurătoare: 3,4 Adresarea si oferirea de raspunsuri la intrebari Game:
Communication 1.3 *corespondenţă 4 simple: What can you do? Find
2.1 Gramatică funcţională Activităţi de lectură individuala/ în grup; someone

5
2.2 - A cere și a oferi informaţii Exerciții de alegere a raspunsurilor who...
2.3 - A exprima preferinţe corecte,din itemi cu dublă intrare, cu ajutorul Valentine’s
3.2 - A descrie personaje unui model datExerciţii de repetare dupa Day
3.3 - A participa la schimburi verbale orale simple model, exerciţii de discriminare fonetică; exhibition/
Activităţi pe perechi/ grup. Project
3.4 - A relata la timpul prezent
contest
4.1 Grammar: Can pentru a exprima abilitatea
4.2
4.3

14. Revision 1.1 Gramatică funcţională 5 Activităţi pe perechi/ grup;


1.2 - A cere și a oferi informaţii Exercitii de citire după model/ repetare
2.2 - A exprima preferinţe 2 verbală a unor cuvinte din text
2.4 - A descrie personaje Exerciții de transcriere a cuvintelor
3.2 indicate din vocabular
- A participa la schimburi verbale orale simple
3.3 Exerciţii de repetare dupa model, exerciţii de
- A relata la timpul prezent
4.1 discriminare fonetică;
Revision 11, 12
4.2
4.3
15. Unit 13 1.1 Contexte de 6,7 Completare de text lacunar; celebrating
Pet’s Corner 1.2 comunicare/ vocabular Animal preferat Exerciţii de repetare dupa model, exerciţii de Mother’s
2.1\2. Gramatică funcţională 3 discriminare fonetică; Day
2, 2.2 - A cere și a oferi informaţii Activităţi de combinare a textului cu
2.3 imaginea, punerea de etichete imaginilor;
- A exprima preferinţe
2.4 Completare de tabel-diagramă;
3.2
- A descrie animale
4.1 - A relata la timpul prezent
4.2 - A participa la schimburi verbale orale simple
4.3 Copilul şi lumea înconjurătoare: *animale preferate
Revision 13
16. Unit 14 1.1 Cultură şi civilizaţie: nume de oraşe, *nume de 7,8 Adresarea si oferirea de raspunsuri la intrebari
A trip around the 1.3 monumente, nationalitatim prepozitii de loc, places in simple: May I take yor book?
world 2.1 town 3 Exercitii de citire după model/ repetare
2.2 Contexte de verbală a unor cuvinte din text
3.2 comunicare/ vocabular Domenii de prioritate Exerciţii de repetare dupa model, exerciţii de
3.3 imediată: propria persoană, activităţi curente, discriminare fonetică;
4.1 timp liber, preferinţe, relaţii sociale Activităţi pe perechi/ grup;
4.2 Exercitii de citire in ritm propriu a unor litere,
- Orașe și locuri din spaţiul cultural respectiv
silabe, cuvinte, propozitii, texte scurte;
Gramatică funcţională
A cere și a oferi informaţii
6
- A exprima preferinţe
- A participa la schimburi verbale orale simple
-A relata la timpul prezent
Grammar: Present Continuous pentru planuri
viitoare
can/ may pentru permisiune
Revision 14

17. Unit 15 1.1 Contexte de 9,10 Exercitii de citire in ritm propriu a unor litere,
The Way We Were 1.2 silabe, cuvinte, propozitii, texte scurte;
2.1 comunicare/ vocabular Domenii de prioritate
-personal profile- 2.2 imediată: propria persoană, 4 Exerciţii de repetare după model;
2.3 timp liber, preferinţe, relaţii sociale Exerciţii. de răspuns la întrebări.
2.4
3.2 Gramatică funcţională
3.3 - A cere și a oferi informaţii
3.4 - A exprima preferinţe
4.1
4.2 - A descrie persoane
- A relata la timpul prezent
- A participa la schimburi verbale orale simple
Copilul despre sine: însuşiri fizice şi morale,
activităţi sportive, descrierea unei persoane
Antonime Revision 15
18. 16 My World 1.1 Gramatică funcţională 11,12 Exerciţii de completare a propoziţiilor cu
1..3 A cere și a oferi informaţii 4 ajutorul profesorului;
2.1 - A mulţumi Exerciţii de răspuns la întrebări globale;
2.2 - A exprima preferinţe Exercitii de citire după model/ repetare
3.2 verbală a unor cuvinte din text
- A participa la schimburi verbale orale simple
3.3
-A relata la timpul prezent
4.1
Copilul şi lumea înconjurătoare: activităţi pentru
4.2
timpul liber
Orașe și locuri din spaţiul cultural respectiv
Sărbători naţionale
Ceasul- What’s the time?
Grammar: Going to pentru planuri şi presupuneri de
viitor
to be-Past Tense
Prepoziţii de loc (reluare) Revision 16
19. Unit 17 1.2 Familia: *munca în casă 13- Exerciţii de repetare dupa model, exerciţii de
Try it! Activities 1.3 Daily activities 3 14 discriminare fonetică;

7
2.1 Grammar: because/ why pentru a motivatia Exercitii de citire in ritm propriu a unor litere,
2.2 Conectorii: first,then,after, next etc.pentru silabe, cuvinte, propozitii, texte scurte;
2.3 exprimarea unui proces Rezolvarea de jocuri: daily activities puzzle
3.2 Gramatică funcţională
3.3 A cere și a oferi informaţii
3.4 - A mulţumi
4.1 - A exprima preferinţe
4.2 - A participa la schimburi verbale orale simple
4.3 -A relata la timpul prezent Revision 17
20. Unit 18 1.1 Copilul şi lumea înconjurătoare: activităţi 14,15 Activităţi pe grup/perechi;
Times Change 1.2 recreative, weather words Exerciţii de tipul: adevărat/fals;
2.1 Gramatică funcţională 3 Rezolvarea de jocuri: daily activities/weather
2.3 puzzle
2.4
A cere și a oferi informaţii
- A mulţumi Exercitii de citire in ritm propriu a unor litere,
3.3
3.1 - A exprima preferinţe silabe, cuvinte, propozitii, texte scurte;
4.3 - A participa la schimburi verbale orale simple
-A relata la timpul prezent
Revision 18

21. Unit 19 1.2 Copilul despre sine: parts of the house and activities 16,17 Exerciţii cu alegere multiplă;
My house 2.1 A cere și a oferi informaţii Exercitii de citire in ritm propriu a unor litere,
2.2 - A mulţumi 4 silabe, cuvinte, propozitii, texte scurte;
2.3 - A exprima preferinţe Redactări cu structură simplă.
2.4 - A participa la schimburi verbale orale simple Exercitii de citire după model/ repetare
3.2 -Give orders verbală a unor cuvinte din text
3.3 Grammar: Present/Past Tense Simple- întrebări
4.1/2 directe Revision 19
22. Unit 20 1.1 Şcoala: *experimente, sports and activities, months 18,19 Exerciţii de răspuns la întrebări globale;
Fun with science 1.2 and seasons, dates Activităţi pe perechi/ grup;
1.3 Gramatica functionala 4 Exerciţii cu alegere multiplă, răspunsuri la
2.1 - A cere și a oferi informaţii întrebări de tipul: adevărat/fals;
2.2 - A cere scuze Rezolvarea de jocuri: months, seasons puzle
- A mulţumi Exercitii de citire in ritm propriu a unor litere,
2.3
- A da un ordin silabe, cuvinte, propozitii, texte scurte;
3.2 - A exprima preferinţe
3.3 - A descrie persoane, locuri
3.4 - A relata la timpul prezent
4.1 - A participa la schimburi verbale orale/ scrise simple

8
Can Revision 20

23. Round up and Toate Conţinuturile anterioare reluate şi sistematizate 2 20 Exerciții de alegere a raspunsurilor Fise de lucru
evaluation corecte,din itemi cu dublă intrare, cu ajutorul
unui model dat
Exercitii de citire in ritm propriu a unor litere,
silabe, cuvinte, propozitii, texte scurte;
Exerciţii cu alegere multiplă;

CLASA a V-a
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Receptarea de mesaje orale în situaţii de comunicare uzuală
Clasa a V-a
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate
- Identificarea situaţiei de comunicare
- Selectarea imaginii corespunzătoare dintr-un set (cu distractori plauzibili)
- Oferirea de răspunsuri scurte la întrebarea: „Despre ce este vorba …?”
1.2. Identificarea semnificaţiei unor schimburi verbale uzuale și clar articulate, în situaţia în care
interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita înţelegerea
- Participarea cu replici simple adecvate la un dialog
- Trasarea unui itinerariu pe un plan, după instrucţiuni de orientare simple
- Oferirea de răspunsuri simple / reacţii nonverbale în interacţiuni uzuale (de exemplu: la piaţă, pe
stradă, timp liber).
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de unele elemente specifice spaţiului cultural al limbii studiate
- Realizarea de colecţii de cântece provenite din spaţiul cultural respectiv
- Căutarea de clipuri/ filme pe youtube care aparţin spaţiului cultural al limbii studiate
- Realizarea unor afișe de sărbători specifice pe baza unui document audio-video

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală


Clasa a V-a
2.1. Prezentarea simplă a unei persoane / a unui personaj
- Relatarea pe baza unei imagini și / sau a unor texte lacunare
- Oferirea de răspunsuri simple la întrebări de sprijin: cine e în fotografie? Ce se întâmplă?
9
- Realizarea unui organizator grafic (de exemplu: Arbore genealogic) și realizarea prezentării pe
baza acestuia
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor formule conversaţionale simple (salut, bun rămas,
prezentare, mulţumire, instrucţiuni)
- Conversaţii simple, de tipul: „Bună”, „Ce mai faci”, „Ţi-l/o prezint pe...”, „Scuză-mă”, „Îmi pare rău”
- Solicitarea / oferirea de indicaţii de orientare pe baza unei hărţi (de exemplu: „Cum pot ajunge
la..”)
- Solicitarea / oferirea de indicaţii simple pentru derularea unui joc
- Jocuri de rol pe tematici amuzante: de exemplu: ”Ești Albă ca Zăpada și te întâlnești cu
Rapunzel. Ce îi spui?”, ”Ești Prinţul și dai nas în nas cu Harry Potter/ Asterix/ Manolito/
Pinocchio/Fraţii Grimm etc. Ce spui?”
2.3. Exprimarea preferinţelor
- Formularea în propoziţii / fraze simple a preferinţei
- Realizarea și prezentarea unui top al preferinţelor din clasă
- Realizarea unui tabel în grup pentru a relaţiona preferinţele cu membrii grupului
2.4. Manifestarea disponibilităţii pentru participarea la dialog
- Utilizarea unor formule conversaţionale simple adecvate situaţiei
- Jocuri de rol tematice: de exemplu: La cumpărături, activităţi pentru timpul liber, în excursie etc.
- Pantomime și recunoașterea acţiunii mimate/ personajului mimat

3. Receptarea de mesaje scrise în situaţii de comunicare uzuală


Clasa a V-a
3.1. Identificarea informaţiilor din panouri și semne aflate în locuri publice pentru facilitarea
orientării
- „Căutarea comorii” pe baza unor simboluri și semne
- Exerciţii de identificare a unor informaţii vitale de securitate (Pericol, Nu traversaţi, Drum blocat,
Drum în construcţie, Ocolire etc.)
- Tur de galerie cu afişe realizate de grupuri
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de ilustraţii
- Ordonarea/ gruparea unor imagini pe baza informaţiilor din text
- Oferirea de răspunsuri scurte la întrebări care vizează detalii, de exemplu: Cine? Ce? Unde?
Când?
- Asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un set
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple de la prieteni sau de la colegi
- Efectuarea unei activităţi în funcţie de instrucţiunile dintr-un mesaj primit (pe bileţel, prin e-mail/
sms)
- Oferirea unui răspuns scurt adecvat la mesajul primit
10
- Identificarea expeditorului în cadrul unui schimb de bileţele în clasă
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru lectura de orientare
- Jocuri de orientare pe hartă, plan, în spaţiul clasei, în funcţie de instrucţiuni
- Realizarea de colecţii (de exemplu: itinerarii de vacanţă folosind hărţi, pagini web, planuri de oraș
4. Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală
Clasa a V-a
4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte
- Scrierea unei etichete pentru o imagine
- Formularea unui mesaj scurt pe WhatsApp
- Redactarea unei invitaţii / unui mesaj de mulţumire
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri),
folosind propoziţii scurte
- Realizarea unui album cu hobby-urile personale sau ale membrilor familiei sau ale clasei
(însoţite de o descriere elementară)
- Realizarea unui poster de grup cu o scurtă prezentare a eroilor preferaţi;
- Realizarea unui colaj (școala, parcul, pădurea, grădina zoo etc.) şi aplicarea de etichete adecvate
4.3. Manifestarea disponibilităţii pentru schimbul de mesaje scrise simple
- Propunerea de teme stimulative pentru redactare
- Concurs de mesaje amuzante după 1-2 exemple oferite de profesor: Donald răţoiul e
președintele clubului dansatorilor; mâine începe Războiul Stelelor

11