Sunteți pe pagina 1din 3

Data: 19.01.

2015

Grupa: mare

Tema: În lumea basmelor

Subtema: Capra cu trei iezi

Forma de organizare: frontal

Forma de realizare: activitate integrată

Obiective de referință:

-Să-şi exprime gîndurile, dorinţele, sentimentele, emoţiile prin cuvinte;

Obiective operaționale integrate

1.Cognitive

O1 să numească personajele din povestea ,, Capra cu teri iezi,,;

O2 să stabilească legătura dintre poetul Ion Creangă și Mihai Eminescu

O3 să clasifice personajele după locul care îl ocupa în poveste;

O4 să recunoască partea poveștii ,,Capra cu trei iezi,, după un fragment vizionat

O5 să identifice părțile principale ale unei povești

O6 să numească formulele de început și de încheere ale unei povești

obiective psihomotorii:

O7 să execute corect diferite mișcări sugerate de text în cadrul pauzelor dinamice

O8 să picteze aplicînd mai multe tehnici: pensulare, ştampilă, dactilopictură

O9 să recite cu intonație poezia ,,Somnoroase păsărele,,

O10 să descrie caracteristici ale personajelor (tipul de personaj și relațiile lui cu celelalte
personaje);

Obiective socio-afective:

- participarea la activităţile de grup, inclusiv de joc, atît în calitate de vorbitor, cît şi în


calitate de auditor.

-manifestarea atitudinii de cooperare ,spiritului de echipă

-participarea activă în cadrul activității

- exprimarea afecțiunii față de adulții cu care este obișnuit;


-dezvoltarea sentimentelor de dragoste și respect față de marii scriitori

români și față de poveștile acestora.

Atitudini în învățare

- să înțeleagă și să transmită mesaje simple, să reacționeze la acestea

- să manifeste atitudini de învățare, spirit de echipă.

- să creeze reguli acceptabile într-un joc de grup;

- să-și exprime diferite idei pentru activitățile artistice.

Strategii didactice:

• metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura, exerciţiul, jocul, tehnicile cubul, turul
galeriei, explozie stelară, diagrama Ven, cubul.

• materiale didactice: tablou cu imagini despre Ion Creangă, 5 steluţe cu


întrebări, coli de hîrtie A3, coli de hîrtie A4, imagini, ilustraţii, foarfece, clei, acuarele,
pensule, ştampile, fişe de lucru, carioca, creioane colorate, cuburi din plastic şi lemn, cărămizi
din lemn, laptop.

Bibliografie:

1.Curriculumul educației copiilor de vîrstă preșcolară și timpurie din Republica Moldova

2.Lia SCLIFOS, ZINAIDA STANCIUC, 1001 de idei pentru o educație timpurie de calitate,
214 pagini

3.CHIRIAC MARIA, ghid al activităților din grădiniță , 128 pagini

4.Viorica Preda, Mioara Pletea, Filofteea Grama, Aurelia Cocos, Daniela Oprea, Marcela
Calin, “Ghid pentru proiecte tematice”, – editura Humanitas, 2005

5. Laborator prescolar – ghid metodologic, editia a II-a, – editura V& Integral, Bucuresti,
2002

1. Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga,Mihaela –


“Metode interactive de grup” –ghid metodic, editura Arves,
2.
Analiză și observații

S-ar putea să vă placă și