Sunteți pe pagina 1din 8

Lucrarea de laborator N 3

Cercetarea programului “Cabinet medical”

Scopul lucrării: Studierea conţiutului programului “ Cabinet medical”.

Noţiuni teoretice.

Sistemul informaţional al medicului generalist

Rolul-cheie al medicului generalist în reţeaua de servicii de sănătate


Indiferent de sistemul de servicii de sănătate, medicul generalist se află în inima
reţelei sanitare, în cadrul căreia va trebui să interacţioneze cu
 sistemul spitalicesc,
 cu laboratoarele de investigaţii,
 cu lumea para-medicală (dentişti, sectorul de îngrijiri private, C.F.M.,
etc),
 cu sectorul farmaceutic şi
 cu organizaţiile de asigurări de sănătate.
Medic „din prima linie", generalistul trebuie să preia totalitatea problemelor
pacienţilor săi şi să asigure continuitatea îngrijirilor.
De fapt, generalistul acoperă mai multe funcţii importante şi complementare:
- funcţii de diagnostic şi de evaluare:
 stabilirea unui diagnostic sau alegerea domeniului de patologie
corespunzător care va permite orientarea bolnavului în cadrul sistemului
de sănătate,
 evaluarea gravităţii cazului,
 eventuala decizie de a recurge la sistemul serviciilor de tip secundar
(specialişti din ambulator, spitalizare în instituţii publice sau private),
îndeplinind rolul de filtru (gatekeeper);
- Funcţii de supraveghere a pacienţilor:
 supravegherea femeilor gravide,
 supravegherea pacienţilor suferind de boli cronice, a căror frecvenţă
creşte pe măsura îmbătrânirii populaţiei;
- Funcţii de depistare, de prevenire şi de educaţie, stabilirea calendarului
vaccinărilor, estimarea factorilor de risc, depistarea anumitor tipuri de cancer;
- funcţii medico-legale cum ar fi :
 declararea obligatorie a anumitor boli,
 redactarea certificatelor medico-legale (accidente de lucru, sarcină,
capacitatea de practicare a sporturilor, invaliditate, deces, etc);
- funcţiile de evaluare şi de cercetare-cum ar fi:
 culegerea informaţiilor de natură epidemiologică destinate organizaţiilor
de cercetare sau sanitare (de ex., pentru direcţiile locale de sănătate
publică),
 participarea la lucrări de cercetare clinică cum ar fi evaluarea
procedurilor diagnostice şi terapeutice în cadrul sectorului public sau
particular (de ex., laboratoarele farmaceutice).
 farmaco-vigilenţa,
 evaluarea practicilor medicale (vezi capitolul 14), etc.
- funcţiile de evaluare şi de cercetare-cum ar fi:
 culegerea informaţiilor de natură epidemiologică destinate organizaţiilor
de cercetare sau sanitare (de ex., pentru direcţiile locale de sănătate
publică),
 participarea la lucrări de cercetare clinică cum ar fi evaluarea
procedurilor diagnostice şi terapeutice în cadrul sectorului public sau
particular (de ex., laboratoarele farmaceutice).
 farmaco-vigilenţa,
 evaluarea practicilor medicale (vezi capitolul 14), etc.

Informatizarea cabinetului medical


Gestionarea administrativă şi financiară
A făcut obiectul unei atenţii deosebite a celor care concep programele, ca şi a
utilizatorilor. Cea mai mare parte a funcţiilor de gestiune a unui cabinet medical
pot fi informatizate. Acestea includ:
 înregistrarea activităţii,
 programarea consultaţiilor, mai ales în cazul cabinetelor de grup şi al
cabinetelor de specialitate care pot genera nevoia de proceduri
complementare,
 aducerea la zi a registrelor şi a documentelor obligatorii (reţete eliberate,
cheltuieli, etc),
 gestionarea asigurărilor publice şi private,
 declaraţii fiscale, etc.

Birotica
Poate reprezenta un ajutor direct pentru toate operaţiile repetitive, cum sunt:
 emiterea certificatelor medicale,
 scrisorile-tip (către colegi, rapeluri către pacienţi, etc),

2
 rapoarte, reţete sau protocoale simple (măsuri igienico-dietetice,
 recomandarea precauţiilor cu privire la folosirea medicamentelor,
 condiţii de realizare a examenelor complementare, etc).
Gestionarea dosarului pacientului
Informatizarea dosarului pacientului în cazul medicului care profesează pe cont
propriu ridică probleme generale de informatizare ca în cazul oricărui tip de
dosar medical (vezi capitolul 9). La acestea se adaugă
 problemele specifice, determinate de durata scurtă a consultaţiilor,
 lucru valabil în special în cazul generaliştilor, de dificultăţile materiale
legate de culegerea informaţiilor (mai ales în cazul vizitelor la domiciliu)
şi
 de lipsa nomenclaturii termenilor medicali adaptaţi la practica medicinei
extra-spitaliceşti şi acceptată pe plan naţional şi internaţional.
Asistarea deciziei medicale
Asistarea deciziei medicale presupune:
 o culegere prealabilă a informaţiilor standardizate cu privire la pacient şi,
deci, disponibilitatea medicului precum şi
 existenţa unor programe performante şi uşor de folosit.
 Experienţele cele mai semnificative în acest sens se referă la:
 evocarea diagnosticului, pe care se bazează, de exemplu, programul
QMR de medicină internă (vezi capitolul 12),
 asistarea prescripţiilor de medicamente (căutarea contra-indicaţiilor sau a
interacţiunilor inter-medicamentoase),
 accesul la cunoştinţe faptice (ce atitudine trebuie adoptată în cazul unei
probleme medicale, protocoale terapeutice, legătura cu un sistem
bibliografic, etc).

Sarcina pentru lucrare de laborator:

1. Salvaţi Programul ”Cabinet medical” de pe adresa :

http://www.rjge.ro/softmedical/index.htm

2. Efectuaţi instalarea Programului ”Cabinet medical” pe calculatorul


Dvs.

3
Pentru eliminarea protectiei suprascrieti fisierul executabil drsandu.exe
din folderul c:/medicina/drsandu cu fisierul drsandu.exe descarcat de
pe
http://www.rjge.ro/softmedical/index.htm

3. După instalare, lansaţi programul ”drsandu”. Va apărea interfaţa de


lucru:

4. Cercetaţi structura detailată a Programului ”Cabinet medical” , pentru


aceasta cercetaţi structura a fiecărui meniu din interfaţa de lucru
principală:
 Meniul Setări (cu afişarea interfeţelor posibile):

 Meniul Raportare (cu afişarea interfeţelor posibile):

 Meniul Gestiune (cu afişarea interfeţelor posibile):

4
 Meniul Gestiune (cu afişarea interfeţelor posibile):

 Meniul Inport (cu afişarea interfeţelor posibile):

5. Analogic p.4 cercetaţi cercetaţi structura a fiecărui meniu din interfaţa


de lucru secundară, prin selectarea meniului Medicină.

Alcătuiţi scema-bloc a Programului ”Cabinet medical”.


5
Întrebări de control:
1. Enumeraţi funcţiile de diagnostic şi de evaluare sunt acoperite de medicul
generalist.
2. Enumeraţi funcţiile de supraveghere a pacienţilor sunt acoperite de medicul
generalist.
3. Ce funcţii medico-legale sunt acoperite de medicul generalist.
4. Ce funcţii administrative şi financiare îndeplineşte sistemul informaţional
într-un cabinet medical.
5. Ce funcţii de birotica îndeplineşte sistemul informaţional într-un cabinet
medical.
6. Ce funcţii de gestionarea dosarului pacientului îndeplineşte sistemul
informaţional într-un cabinet medical.
7. Ce funcţii de gestionarea dosarului pacientului îndeplineşte sistemul
informaţional într-un cabinet medical.
Conţinutul Dării de seamă.
- scopul lucrării,
- scurte noţiuni teoretice;
- screechot-urile compartimentelor cercetate;
- schema-bloc a sistemului;
- concluzii.

Bibliografie

1. STOICU-TIVADAR, Lacramioara Sisteme informatice aplicate


in servicii de sanatate. Timisoara, Politehnica, 2005, 260 p.
ISBN973-625-169-1
2. DEGOULET, Patrice; FIESCHI, Marius; MARCU, Ilie.
Informatica medicală.Bucureşti, Editura Medicală, 1999, 311
p..ISBN973-39-0381-7

6
3. SHORTLIFFE, Edward H., CIMINO, James J. Biomedical
Informatics Computer Applications in Health Care and
Biomedicine. Springer, 2014, 972 p. ISBN 978-1-4471-4474-8
4. TAN, Joseph Enciclopedia of Medical Informatics: Concepts,
Methodologies, Tools, and Applications. Hershey • New York,
2009, 2593 p. ISBN-13: 978-1605660509 , ISBN-10: 1605660507
5. ГАШНИКОВ, Михаил Валерьевич; ГЛУМОВ, Николай
Иванович; ИЛЬЯСОВА, Наталья Юрьевна; СОЙФЕР, Виктор
Александрович Методы компьютерной обработки
изображений. Учебное пособие для вузов. Москва,
Физматлит, 2003, 781 p..ISBN5-9221-0270-2
6. FONG, Bernard; FONG, A.C.M.; LI. C.K. Telemedicine -
Information Technologies in Medicine and Telehealth, John
Wiley & Sons, Ltd, 2011, 283 p. ISBN 978-0-470-74569-4
7. DARKINS, Adam William; CARY, Margaret Ann Telemedicine
and Telehealth Principles, Policies, Performance, and Pitfalls,
Springer Publishing Company, 2000, 328 p.
8. БЕЛЛМАН, Р.; АСАЧЕНКОВ, А. Л.; ШАЛЬНОВА, Н. А.
БЕЛЫХ, Л. Н. Математические методы в медицине.
Москва, Мир, 1987, 200 с..
9. TĂRÂŢĂ, Mihai, Informatică medicală, SITECH, Craiova.
2010, 568 pagini, ISBN 978-606-530-816-9, vol. I şi II,

7
8