Sunteți pe pagina 1din 4

Calculul limitelor funcţiilor elementare

Funcţia constantǎ
f : D  R, D  R, D  R lim xxo c  c,  x0  R
f ( x)  c, c  R lim x c  c

Funcţia de gradul ȋntâi lim x xo (ax  b)  ax0  b,


f : D  R, D  R, D  R  x0  R
f ( x)  ax  b, a, b  R, a  0 lim x (ax  b)  a()

Funcţia de gradul al doilea


lim x xo ( ax 2  bx  c) 
f : D  R, D  R, D  R
 ax02  bx0  c,  x0  R
f ( x )  ax 2  bx  c,
a, b, c  R, a  0 lim x (ax 2  bx  c)  a  

Funcţia putere de grad par


f : D  R, D  R, D  R lim xxo x 2n  x02n ,  x0  R
f ( x)  x 2n , n  N lim x x 2 n  

Funcţia putere de grad impar


lim xxo x 2n1  x02n1 ,  x0  R
f : D  R, D  R, D  R lim x x 2 n1  
f ( x)  x 2n1 , n  N lim x x 2 n1  

Funcţia radical de ordin par


lim x xo 2n
x  2 n x0 ,
f : D  R, D  [0, ),
D  [0, ]  x0  [0, )
f ( x)  2n x , n  N lim x 2 n x  
Funcţia radical de ordin impar lim x xo 2 n 1
x  2 n 1 x0 ,
 x0  R
f : D  R, D  R, D  R
lim x 2 n1 x  
f ( x)  2n1 x , n  N
lim x 2 n1 x  
Funcţia exponenţialǎ cu baza
supraunitarǎ lim xxo a x  a x0 ,  x0  R
f : D  (0, ), D  R, D  R lim x a x  
f ( x)  a x , a  (1, ) lim x a x  0

Funcţia exponenţialǎ cu baza subunitarǎ lim xxo a x  a x0 ,  x0  R


f : D  (0, ), D  R, D  R lim x a x  0
f ( x)  a x , a  (0,1) lim x a x  

Funcţia logaritmicǎ cu baza supraunitarǎ


lim x xo log a x  log a x0 ,
f : D  R, D  (0, ), D  [0, ]
f ( x)  log a x, a  (1, )  x0  (0, )
lim x log a x  
lim x0 log a x  
x 0

Funcţia logaritmicǎ cu baza subunitarǎ lim x xo log a x  log a x0 ,


f : D  R, D  (0, ), D  [0, ]  x0  (0, )
f ( x)  log a x, a  (0,1) lim x log a x  
lim x0 log a x  
x 0

Funcţia sinus
lim xxo sin x  sin x0 ,  x0  R
f : D  R, D  R, D  R
f ( x)  sin x Limita in   nu exista.

Funcţia cosinus
lim xxo cos x  cos x0 ,  x0  R
f : D  R, D  R, D  R
f ( x)  cos x Limita in   nu exista.
lim x xo tan x  tan x0 ,

Funcţia tangentǎ  x0  R \ {2  k , k  Z}


f : D  R, lim x xo tan x  ,
x  x0
D  R \ {2  k , k  Z},
 x0  {2  k , k  Z}
D  R lim x xo tan x  ,
f ( x)  tan x x  x0

 x0  {2  k , k  Z}
Limita in   nu exista.

lim x xo cot x  cot x0 ,


Funcţia cotangentǎ
 x0  R \ {k , k  Z}
lim x xo cot x  ,
f : D  R, D  R \ {k , k  Z}, x  x0

D  R  x0  {k , k  Z}
f ( x)  cot x lim x xo cot x  ,
x  x0

 x0  {k , k  Z}
Limita in   nu exista

Funcţia arcsinus
f : D  [ 2 , 2 ],
D  D  [1,1] lim x xo arcsin x  arcsin x0 ,
f ( x)  arcsin x  x0  [1, 1]

Funcţia arccosinus
f : D  [0,  ], D  D  [1,1]
f ( x)  arccos x lim x xo arccos x  arccos x0 ,
 x0  [1, 1]

lim x xo arctan x  arctan x0 ,


Funcţia arctangentǎ
 x0  R
f : D  ( 2 , 2 ), D  R, D  R
lim x arctan x   2
f ( x)  arctan x
lim x arctan x  2

lim x xo arcctg x  arcctg x0 ,


Funcţia arccotangentǎ
 x0  R
f : D  (0,  ), D  R, D  R
lim x arcctg x  
f ( x)  arcctg x
lim x arcctg x  0