Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA MEA PENTRU.........................................

1. PERCEPȚIE
a. Ce este percepția?
b. Cum se produce percepția? (Fazele procesului perceptiv)
c. Care sunt legile percepției? Prezentați succint
d. Care sunt diferențele dintre senzații și percepții, ca mecanisme cognitiv-
senzoriale? (analiză comparativă – 1 pagină)

2. MEMORIE
a. Ce este memoria?
b. Cum se produce memorarea și recuperarea informației? Explicați
c. Ce tipuri de memorie cunoașteți? Prezentați succint folosind criterii de
clasificare (intenție, timp de păstrare, tipul de informație etc.)
d. Ce calități are memoria eficientă (parametri ai evaluării eficienței memoriei:
trăinicie, volum, fidelitate etc.)? Explicați succint
e. Ce mnemotehnici cunoașteți? Prezentați detaliat minim 2
f. Care este legătura dintre memorie și gândire la nivelul procesului de învățare?
Explicați și exemplificați (1 pagină)

3. GÂNDIREA
a. Ce este gândirea?
b. Care sunt operațiile gândirii? Detaliați
c. Care sunt activitățile gândirii? Explicați și exemplificați
d. Cum intervine gândirea în procesul de învățare?
e. Care este relația dintre gândire și inteligență? Argumentați și explicați
(folosind documentare și studiu individual suplimentar) – 1-2 pagini

4. AFECTIVITATEA
a. Ce este afectivitatea?
b. Ce forme afecționale cunoașteți? Prezentați detaliat
c. Cum se formează sentimentele? (prezentați cel puțin o teorie în acest sens)
d. Care este importanța afectivității în procesul de predare-învățare-evaluare? – 1-
2 pagini

5. MOTIVAȚIA
a. Ce este motivația?
b. Ce tipuri de structuri motivaționale cunoașteți? Prezentați și explicați succint
c. Ce tipuri de motivație cunoașteți? Prezentați și exemplificați
d. Explicați cum intervine motivația în învățare, și care este importanța
cunoașterii ei de cadrul didactic, în procesul instructiv-educativ? – 1-2 pagini
e. Tehnici de motivare pentru o învățare eficientă – prezentați argumentat și
exemplificați minim 2

A SE LUA AMINTE:

!! Fișele se realizează individual, pentru fiecare temă (proces psihic) menționată

1
!! Fișele se realizează olograf (scris de mână), pe coli tip A4
!! Informațiile preluate, parțial sau în întregime, vor fi semnalate ca atare în text (citarea
sursei)
!! Citarea surselor bibliografice consultate și utilizate se va face în mod corect și complet,
utilizând standardele de citare APA (http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-
references.aspx sau orice altă de referință utilă)

S-ar putea să vă placă și