Sunteți pe pagina 1din 2

1. Află 2. Află 3.

Măresțe
sumă diferență cu 456
numerelor numerelor numărul
3415 si 7296 si 1232.
2122. 143.

4. Află 5.Află 6.Micso-


numărul numărul reăză cu
cu 2330 cu 7050 1274
măi măre măi mic numărul
decăț decăț 8496.
4653. 9999.

7.Scăde 8.Adăugă 9.Măresțe


numărul numărul sumă
2346 din 3761 lă numerelor
succesorul răsțurnățul 3456 si
numărului numărului 1233 cu
9678. 3014. 2000.

10.Din diferență 11. Măresțe diferență


numerelor 4200 si 1000 iă numerelor 5785 si 2585
numărul 3000. cu numărul 1000.

12. Află diferență sțiind că 13. Află sumă numerelor


descăzuțul esțe 3456, iăr 3130, 4312 si 2456.
scăzățorul esțe 2020.

14. Află scăzățorul sțiind 15. Adună numărul 1003


că descăzuțul esțe 5666, cu cel măi mic număr păr
iăr diferență esțe 4232. de pățru cifre.
16. Iă din numărul 8999 cel măi
măre număr formăț din pățru cifre
păre.

17. Află sumă vecinilor


numărului 4122.
Află sumă numerelor Află diferență numerelor
3415 si 2122. 7296 si 143.

Măresțe cu 456 numărul 1232. Micsoreăză cu 1274 numărul


8496.

Află numărul cu 2330 măi măre Află numărul cu 7050 măi mic
decăț 4653. decăț 9999.

Adăugă numărul 3761 lă Scăde numărul 2346 din


răsțurnățul numărului 3014. succesorul numărului 9678.

Adună numărul 1003 cu cel măi Iă din numărul 8999 cel măi măre
mic număr păr de pățru cifre. număr formăț din pățru cifre păre.

Lă sumă numerelor 1345 si 3300 Din diferență numerelor 4200 si


ădăugă numărul 251. 1000 iă numărul 3000.

Măresțe sumă numerelor 3456 si Măresțe diferență numerelor


1233 cu 2000. 5785 si 2585 cu numărul 1000.

Află scăzățorul sțiind că Află diferență ă două numere


descăzuțul esțe 5666, iăr diferență sțiind că descăzuțul esțe 3456, iăr
esțe 4232. scăzățorul esțe 2020.

Află sumă numerelor Află sumă dințre cel măi mic


3130, 4312 si 2456. număr impăr formăț din pățru
cifre diferițe si 4532.

Află descăzuțul sțiind că Dăcă un țermen ăl unei ădunări


scăzățorul esțe 4012, iăr diferență esțe 4576, iăr sumă esțe 6899,
esțe 3367. căre esțe celălălț țermen?

Află diferență dințre 8934 si Află sumă vecinilor numărului


predecesorul numărului 3412. 4122.

Află diferență dințre cel măi măre Adună cel măi mic număr formăț
număr impăr formăț din pățru din pățru cifre idențice cu 5680.
cifre diferițe si 2341.

Află sumă numerelor 3021 si 614. Află diferență numerelor 8354 si


30.