Sunteți pe pagina 1din 17

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3: FAMILIA,LEAGANUL COPILARIEI

PERIOADA: săptămâna VIII– săptămâna X 5 XI-23 XI 2018


NR.ORE:48

DISCIPLINA COMP. DETALIERI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA


SPECIFI DE MATERIALE ŞI
CE CONTINUT PROCEDURALE
CLR 1.3 -Textul liric. - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” Resurse materiale: observarea 5 XI
2.4 Poezia. - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi manual, caiet de lucru sistematică 5 XI
3.1 Strofa. Versul - identificarea alineatelor, paragrafelor, (probe orale,
3.2 titlului şi autorului unui text Resurse probe
4.1 - discutarea textelor scurte, frază cu frază, procedurale: practice, fişe
4.2 -Povestirea unor relevând nume, cuvinte familiare şi expresii observarea de lucru, teme 6 XI
4.3 întâmplări trăite sau elementare dirijată,conversaţia, pentru acasă), 6 XI
observate - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe explicaţia, învăţarea portofoliul,
baza textului citit prin descoperire, probă de
-Așezarea în pagină - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor jocul didactică, evaluare 7 XI
a textului scris în scrise, prin compararea cu un model munca independentă orală/scrisă 8 XI
versuri - copierea unor texte scurte, exersând
încadrarea în spaţiul paginii, respectarea Forme de
Text suport: proporţiei între litere şi a spaţiului între organizare a
,,Mama cuvinte colectivului:
“(fragment), - folosirea convenţiilor limbajului scris activitatea frontală,
după Panait Cerna (scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea activitate în echipă,
corectă a semnelor de punctuaţie) activitate în perechi,
- ascultarea unor experienţe ale colegilor de activitate individual
clasă şi exprimarea, în scris, a părerilor şi a 6 ore
reacţiilor personale
- realizarea unor desene şi a unor poveşti
pornind de la experienţe senzoriale (ceva ce a
văzut şi i-a atras atenţia, sunete, gusturi,
mirosuri, atingerea unei suprafeţe)
1.1 -Textul liric. Poezii -selectarea/formularea unor titluri potrivite Resurse materiale: observarea 12 XI
1.2 despre universul textelor scurte audiate manual, caiet de lucru sistematică 12 XI
2.1 copilăriei - ordonarea cronologică a imaginilor care Resurse (probe orale,
2.2 reprezintă momente ale acţiunii textului procedurale: probe
3.1 -Dialoguri despre audiat observarea practice, fişe 13 XI
4.2 familie și locuință - jocuri de rol dirijată,conversaţia, de lucru, teme 13 XI
- recitarea unor poezii pe teme familiare explicaţia, învăţarea pentru acasă),
-Descrierea unei - identificarea trăsăturilor unui personaj, prin descoperire, portofoliul, 14 XI
personae descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori jocul didactică, probă de 15 XI
etc. munca independentă evaluare
-Scrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi Forme de orală/scrisă 19 XI
imaginativă după textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în organizare a 19 XI
un șir de imagini gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă colectivului:
etc.) activitatea frontală,
Text suport: - citirea selectivă în funcţie de anumite repere activitate în echipă,
,,Bunica”, (alineatul, linia de dialog) sau respectând un activitate în perechi,
de Ștefan Octavian detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi activitate individual
- Iosif citeşte”) 8 ore
- formularea, în scris, a răspunsurilor la
întrebări pe teme familiare care prezintă
interes
1.2 Recapitulare – ,,Noi -formularea de răspunsuri la întrebări Resurse materiale: observarea 20 XI
2.2 și cuibul părintesc” referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu manual, caiet de lucru sistematică 20 XI
3.1 cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Resurse (probe orale,
4.1 Cu ce scop?” etc.) procedurale: probe
4.2 -ordonarea cronologică a imaginilor care observarea practice, fişe
reprezintă momente ale acţiunii textului dirijată,conversaţia, de lucru, teme
audiat explicaţia, învăţarea pentru acasă),
-identificarea trăsăturilor unui personaj, prin descoperire, portofoliul,
descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori jocul didactică, probă de
etc. munca independentă evaluare
-citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Forme de orală/scrisă
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de organizare a
punctuaţie colectivului:
-transcrierea sau copierea unor mesaje în activitatea frontală,
cadrul unor activităţi individuale sau comune activitate în echipă,
-folosirea convenţiilor limbajului scris activitate în perechi,
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea activitate individual
corectă a semnelor de punctuaţie) 2 ore
1.2 .Evaluare sumativă - completarea unor enunţuri lacunare cu Resurse materiale: probă de 21 XI
2.1 informaţii dintr-un text audiat manual, caiet de lucru evaluare
3.1 - formularea de enunţuri după ilustraţii sau Resurse orală/scrisă
folosind cuvinte date procedurale:
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu observarea
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de dirijată,conversaţia,
punctuaţie explicaţia, învăţarea
- transcrierea sau copierea unor mesaje în prin descoperire,
cadrul unor activităţi individuale sau comune jocul didactică,
- folosirea convenţiilor limbajului scris munca independentă
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea Forme de
corectă a semnelor de punctuaţie) organizare a
colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individual
1 ora
3.1 Activităţi de - citirea în forme variate a enunţurilor şi Resurse materiale: observarea 22 XI
4.1 recuperare- textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în manual, caiet de lucru sistematică
ameliorare/ gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă Resurse
dezvoltare etc.) procedurale:
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu observarea
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de dirijată,conversaţia,
punctuaţie explicaţia, învăţarea
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere prin descoperire,
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un jocul didactică,
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi munca independentă
citeşte”) Forme de
organizare a
- copierea unor texte scurte, exersând colectivului:
încadrarea în spaţiul paginii, respectarea activitatea frontală,
proporţiei între litere şi a spaţiului între activitate în echipă,
cuvinte activitate în perechi,
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr- activitate individual
un scurt text pe teme cunoscute 1 ora
- transcrierea sau copierea unor mesaje în
cadrul unor activităţi individuale sau comune
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip
II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea
spaţiilor dintre litere şi cuvinte
MEM 1.1 Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea 5 XI
numerelor - compunerea şi descompunerea manual, caietul sistematică 6 XI
1.4 naturale de la numerelor în concentrul 0 – 1000, de lucru, fişe de (probe
100 la folosind obiecte, desene şi numere lucru, orale, probe
1000, cu - efectuarea de adunări/scăderi cu numere planse,ilustratii practice,
1.6
împrumut la mai mici decât 1000, fără şi cu trecere Resurse fişe de lucru,
ordinul zecilor peste ordin şi verificarea prin operaţia procedurale: teme pentru
inversă observarea dirijată, acasă),
4.1
Influenţa negativă a - crearea unor probleme după imagini conversaţia,
portofoliul,
explicaţia,
ploii şi a grindinei / desene / scheme / exerciţii / formule învăţarea prin proiectul
descoperire,
4.2 - descrierea etapelor parcurse în demonstraţia, jocul
realizarea unei investigaţii / de rol
experiment Forme de
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea organizare a
oamenilor, animalelor, plantelor colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală
1.1 Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea 7 XI
numerelor - generarea de numere mai mici decât manual, caietul sistematică 8 XI
1.4 naturale de la 1000, ale căror cifre îndeplinesc condiţii date de lucru, fişe de (probe
100 la (ex.: precizarea cifrei unităţilor / zecilor / lucru, orale, probe
1000, cu sutelor) planse,ilustratii practice,
1.6
imprumut la - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental Resurse fişe de lucru,
ordinul şi în scris, cu şi fără trecere peste ordin, procedurale: teme pentru
sutelor. respectând algoritmul şi aşezarea corectă observarea dirijată, acasă),
4.1
a unităţilor, zecilor şi sutelor conversaţia, portofoliul,
Influenţa negativă - formularea şi rezolvarea unor explicaţia, proiectul
a secetei şi probleme pornind de la o tematică dată / învăţarea prin
caniculei de la numere date / de la verbe / descoperire,
4.2
expresii care sugerează operaţii demonstraţia, jocul
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea de rol
oamenilor, animalelor, plantelor Forme de
organizare a
colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală
1.1 Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea 9 XI
numerelor - generarea de numere mai mici decât manual, caietul sistematică 12 XI
1.4 naturale de la 1000, ale căror cifre îndeplinesc condiţii de lucru, fişe de (probe
100 la date (ex.: precizarea cifrei unităţilor / lucru, orale, probe
1000, cu zecilor / sutelor) planse,ilustratii practice,
1.6
împrumutul la - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental Resurse fişe de lucru,
ordinul zecilor şi şi în scris, cu şi fără trecere peste ordin, procedurale: teme pentru
al sutelor respectând algoritmul şi aşezarea corectă observarea dirijată, acasă),
4.1
a unităţilor, zecilor şi sutelor conversaţia, portofoliul,
Influenţa brumei - formularea şi rezolvarea unor explicaţia, proiectul
asupra mediului probleme pornind de la o tematică învăţarea prin
dată / de la numere date / de la verbe descoperire,
4.2
/ expresii care sugerează demonstraţia, jocul
operaţii de rol
- comunicarea prin desen sau verbal a unor Forme de
efecte pe care le au fenomene ale naturii organizare a
asupra mediului înconjurător colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală
1.1 Aflarea - aflarea unui termen necunoscut, Resurse materiale: Observarea 13 XI
numărului folosind metoda balanţei, proba manual, caietul sistematică 14 XI
1.4 necunoscut adunării/scăderii sau prin metoda încercării de lucru, fişe de (probe
lucru, orale, probe
planse,ilustratii practice,
1.6
Resurse fişe de lucru,
procedurale: teme pentru
conversaţia, acasă),
4.1
explicaţia, portofoliul,
învăţarea prin proiectul
descoperire,
demonstraţiaForme
4.2
de organizare a
colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
1.1 Probleme - transformarea unei probleme Resurse materiale: Observarea 15 XI
care se rezolvă rezolvate prin schimbarea numerelor sau a manual, caietul sistematică
1.4 prin operaţia de întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care de lucru, fişe de (probe
adunare sugerează operaţia, prin adăugarea unei lucru, orale, probe
întrebări etc.; planse,ilustratii practice,
1.6
- crearea unor probleme după imagini Resurse fişe de lucru,
/ desene / scheme/ exerciţii/ formule procedurale: teme pentru
- formularea şi rezolvarea unor probleme observarea dirijată, acasă),
4.1
pornind de la o tematică dată /de la numere conversaţia, portofoliul,
date /de la verbe / expresii care sugerează explicaţia, proiectul
operatii învăţarea prin
descoperire,
4.2
demonstraţia, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală
1.1 Probleme - transformarea unei probleme Resurse materiale: Observarea 16 XI
care se rezolvă rezolvate prin schimbarea numerelor sau a manual, caietul sistematică
1.4 prin una sau întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care de lucru, fişe de (probe 19 XI
două operaţii sugerează operaţia, prin adăugarea unei lucru, orale, probe
întrebări etc.; planse,ilustratii practice,
1.6
- crearea unor probleme după imagini Resurse fişe de lucru,
/ desene / scheme/ exerciţii/ formule procedurale: teme pentru
- formularea şi rezolvarea unor observarea dirijată, acasă),
4.1
probleme pornind de la o tematică dată conversaţia, portofoliul,
/de la numere date /de la verbe / explicaţia, proiectul
expresii care sugerează operaţii învăţarea prin
- rezolvarea de probleme în mai multe descoperire,
4.2
moduri demonstraţia, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală
1.1 Recapitulare - efectuarea de adunări / scăderi cu Resurse materiale: Observarea 20 XI
numere mai mici decât 1000, fără şi cu manual, caietul sistematică
1.4 trecere peste ordin şi verificarea prin de lucru, fişe de (probe 21 XI
operaţia inversă lucru, orale, probe
1.6 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi planse,ilustratii practice,
în scris, cu şi fără trecere peste ordin, Resurse fişe de lucru,
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a procedurale: teme pentru
4.1 unităţilor, zecilor şi sutelor observarea dirijată, acasă),
- aflarea unui termen necunoscut, folosind conversaţia, portofoliul,
metoda balanţei, proba adunării/scăderii sau explicaţia, proiectul
prin metoda incercarii învăţarea prin
- comunicarea prin desen sau verbal a unor descoperire,
4.2
efecte pe care le au fenomene ale naturii demonstraţia, jocul
asupra mediului înconjurător de rol
Forme de
organizare a
colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală
1.1 Evaluare - scrierea rezultatelor obţinute prin Forme de probă scrisă 22 XI
comparare, utilizând semnele <, >, = organizare a
1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi colectivului:
Ameliorare/ în scris, cu şi fără trecere peste ordin, activitate
23 XI
Dezvoltare respectând algoritmul şi aşezarea corectă a independentă
1.6
unităţilor, zecilor şi sutelor

- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma


4.1
/ diferenţa / produsul / câtul / jumătatea /
sfertul / dublul etc.”
- aflarea unui termen necunoscut,
4.2 folosind metoda balanţei, proba
adunării/scăderii sau prin metoda
încercării
- crearea unor probleme după imagini
/ desene / scheme / exerciţii / formule
MM 1.1.; 1.4.; Elemente de - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Resurse materiale: observare 5 XI
2.2.; 2.3.; limbaj musical duratelor şi a tempoului sistematică
3.1.; 3.4. manualul ,caietul de
Sunetul lung. - jocul ”Mergi cum se cântă!” lucru - evaluare
Sunetul scurt orală
- crearea unei atmosfere propice însuşirii Resurse
Pag. 20 cântecului, prin prezentarea unor materiale procedurale: - temă de
muzicale sau ilustrative potrivite lucru în clasă
Metode:
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – conversaţia,explicaţia evaluare
grupuri mici – colectiv
exerciţiul, munca -autoevaluare
- acompanierea cântecelor cu orchestra de independentă, jocul
jucării muzicale sau cu percuţie corporală
diversă, care să marcheze fie ritmul, fie timpii didactic
egali Forme de
organizare a
- joc pentru diferenţierea în cântecele simple a colectivului:
duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca activitate frontală,
simboluri convenţionale de structurare a individuală şi pe
melodiilor simple) grupe

- organizarea unui joc de mişcare, utilizând


onomatopeele din cântecele învăţate,
sugestive pentru anumite elemente de limbaj
muzical (durată)
1.1.; Elemente de - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Resurse materiale: observare 8 XI
1.4.; limbaj muzical duratelor şi a tempoului sistematică
2.2.; manualul ,caietul de
2.3.; Marcarea - jocul ”Mergi cum se cântă!” lucru - evaluare
3.1.; structurilor ritmice orală
3.4. pag. 21 - crearea unei atmosfere propice însuşirii Resurse
cântecului, prin prezentarea unor materiale procedurale: - temă de
muzicale sau ilustrative potrivite lucru în clasă
Metode:
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – conversaţia,explicaţia evaluare
grupuri mici – colectiv
exerciţiul, munca -autoevaluare
- acompanierea cântecelor cu orchestra de independentă, jocul
jucării muzicale sau cu percuţie corporală
diversă, care să marcheze fie ritmul, fie timpii didactic
egali Forme de
organizare a
- joc pentru diferenţierea în cântecele simple a colectivului:
duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca activitate frontală,
simboluri convenţionale de structurare a individuală şi pe
melodiilor simple) grupe

- organizarea unui joc de mişcare, utilizând


onomatopeele din cântecele învăţate,
sugestive pentru anumite elemente de limbaj
muzical (durată)

- stabilirea unor mişcări speciale pentru


fiecare cântec; recunoaşterea cântecelor după
mişcarea caracteristică

- joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la


alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo
1.1.; Elemente de -audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Resurse materiale: observare 12 XI
1.4.; limbaj musical duratelor şi a tempoului sistematică
2.2.; manualul ,caietul de
2.3.; Audiția interioară. -jocul ”Mergi cum se cântă!” lucru - evaluare
3.1.; Improvizația orală
3.4.
ritmică spontană - crearea unei atmosfere propice însuşirii Resurse
cântecului, prin prezentarea unor materiale procedurale: - temă de
pag. 22 muzicale sau ilustrative potrivite lucru în clasă
Metode:
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – conversaţia,explicaţia evaluare
grupuri mici – colectiv
exerciţiul, munca -autoevaluare
- acompanierea cântecelor cu orchestra de independentă, jocul
jucării muzicale sau cu percuţie corporală
diversă, care să marcheze fie ritmul, fie timpii didactic
egali Forme de
organizare a
- joc pentru diferenţierea în cântecele simple a colectivului:
duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca activitate frontală,
simboluri convenţionale de structurare a individuală şi pe
melodiilor simple) grupe

- organizarea unui joc de mişcare, utilizând


onomatopeele din cântecele învăţate,
sugestive pentru anumite elemente de limbaj
muzical (durată)

- stabilirea unor mişcări speciale pentru


fiecare cântec; recunoaşterea cântecelor după
mişcarea caracteristică

- joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la


alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo
1.1.; Elemente de -audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Resurse materiale: observare 15 XI
1.4.; limbaj musical duratelor şi a tempoului sistematică
2.2.; manualul ,caietul de 19 XI
2.3.; Recapitulare - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – lucru - evaluare
3.1.; grupuri mici – colectiv orală
3.4. Pag 23 Resurse
- acompanierea cântecelor cu orchestra de procedurale: - temă de
jucării muzicale sau cu percuţie corporală lucru în clasă
diversă, care să marcheze fie ritmul, fie timpii Metode:
egali conversaţia,explicaţia evaluare

- joc pentru diferenţierea în cântecele simple a exerciţiul, munca -autoevaluare


duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca independentă, jocul
simboluri convenţionale de structurare a didactic
melodiilor simple)
Forme de
- organizarea unui joc de mişcare, utilizând organizare a
onomatopeele din cântecele învăţate, colectivului:
sugestive pentru anumite elemente de limbaj activitate frontală,
individuală şi pe
muzical (durată)
grupe
- stabilirea unor mişcări speciale pentru
fiecare cântec; recunoaşterea cântecelor după
mişcarea caracteristică

- joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la


alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo

- desenarea unui personaj din cântec

- marcarea ritmului prin bătăi de palme


1.1.; Elemente de Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale: evaluare 22 XI
1.4.; limbaj muzical scrisă și orală
2.2.; Evaluare - notarea duratei sunetelor sub silabele fișe de evaluare
2.3.;
3.1.; pag.24 versurilor unui cântec
3.4.
- interpretarea unui cântec prin alternanța
tare/în gând

- tactarea ritmului unui cântec dat

AVAP 1.2 Povești despre - participarea la jocuri de identificare a Resurse materiale: Observarea 6 XI
curcubeu semnificaţiei manual, trusa de sistematică
2.1 culoare, trusa de 9 XI
Pag. 24-27 liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în lucru Probă practică
2.2 desene
2.3 Resurse
- exerciții de obținere a liniilor;
procedurale:
2.4
- desen / pictură – Culorile curcubeului observarea dirijată,
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile conversaţia,
în viaţa de şcolar explicaţia, jocul
didactic

Forme de
organizare a
colectivului:

activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
activitate individuală
1.2 Cu umbrela prin - selectarea materialelor de lucru, în funcţie Resurse materiale: Observarea 13 XI
ploaie de manual, trusa de sistematică
2.1 pag. 28 culoare, trusa de 16 XI
scopul propus; lucru Probă practică
2.2
- realizarea unui desen cu tema Nori de
2.3 Resurse
2.4 ploaie; procedurale:

- uscare şi presare de plante în vederea observarea dirijată,


folosirii lor în confecţionarea de colaje, conversaţia,
tablouri, felicitări explicaţia, jocul
didactic
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile
în viaţa de şcolar Forme de
organizare a
- realizare de machete simple – Un parc in
colectivului:
timp ploios
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
activitate individuală
1.2 Curcubeul nostru - participarea la jocuri de identificare a Resurse materiale: Observarea 20 XI
pag. 29 semnificaţiei punctului în funcţie de domeniul manual, trusa de sistematică
2.1 în care este utilizat (pictură, grafică, sculptură culoare, trusa de
etc.) lucru Probă practică
2.2

2.3 - identificarea efectului spaţial al punctului, în Resurse


funcţie de mărimea, distanţa sau procedurale:
2.4 luminozitatea acestuia
observarea dirijată,
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile conversaţia,
în viaţa de şcolar explicaţia, jocul
didactic
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii
Forme de
organizare a
colectivului:

activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
activitate individuală
1.2 Evaluare - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii Resurse materiale: Observarea 23 XI
manual, trusa de sistematică
2.1 Pag 30 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile
culoare, trusa de
în viaţa de şcolar Probă practică
2.2 lucru

2.3 Resurse
procedurale:
2.4
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, jocul
didactic

Forme de
organizare a
colectivului:

activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
activitate individuală
DP 1.2 Igiena personală - amenajarea clasei într-un mod prietenos materiale: caiet, fişe 8 XI
(estetică de lucru, rechizite Observarea
,,Cum să fiu vizuală, condiţii de învăţare etc.), care să sistematica a
sănătos. Importanța respecte procedurale: comporta
normelor de reguli simple de igienă conversaţia euristică,
sănătate pentru - discuţii despre importanţa regulilor de exerciţiul, muncă mentului
relațiile cu ceilalți.” igienă în
independentă, elevului
viaţa noastră
pag. 22-23 - realizarea unor proiecte în grupuri mici problematizarea,
despre simularea, joc de rol,
regulile de igienă şi prezentarea acestora în joc didactic Autoevaluarea
clasă
- jocuri de rol pentru exemplificarea forme de
comportamentelor dezirabile de igienă organizare a
colectivului: Aprecieri
personală verbale
în diferite contexte activitate frontală, globale și
activitate individuale
individuală.
1.2 Igiena personală - realizarea unor scurte descrieri verbale materiale: caiet, fişe 15 XI
despre efectele igienei personale asupra de lucru, rechizite Observarea
,,Normele de sistematica a
sănătăţii
sănătate și relațiile procedurale: comporta
cu ceilalți” - elaborarea în echipă a unor scurte compuneri conversaţia euristică,
exerciţiul, muncă mentului
pag .24 despre sănătate şi igienă (spălarea mâinilor, independentă, elevului
folosirea săpunului, respectarea orelor de problematizarea,
masă, etc.) simularea, joc de rol,
joc didactic Autoevaluarea
- completarea unor fişe de observare a
respectării normelor de sanatate forme de Aprecieri
organizare a verbale
colectivului: globale și
activitate frontală, individuale
activitate
individuală.
1.2 Igiena personală -organizarea şi implicarea elevilor în studii materiale: caiet, fişe 22 XI
foarte simple care să investigheze rolul şi de lucru, rechizite Observarea
Recapitulare. consecinţele respectării/ nerespectării sistematica a
Evaluare regulilor de igienă personală (chestionar, procedurale: comporta
interviu, prezentare de rezultate) conversaţia euristică,
pag .25-26 -identificarea unor fapte care pot avea urmari
exerciţiul, muncă mentului
nedorite pentru ceilalti
-evidentierea unor reguli/norme de igiena independentă, elevului
potrivite in anumite situatii date problematizarea, Autoevaluarea
forme de organizare
a colectivului: Aprecieri
verbale
activitate frontală,
globale și
activitate individuală. individuale